Slika
Natisni Jug, Jurij
doktor znanosti, zgodovinar, pedagog

Rojen: 14. 7. 1933, Celje
Umrl: 17. 2. 2022, Velenje
Življenjepis

Mladost je preživel v Celju, kjer je 1953 opravil gimnazijsko maturo, nato je na filozofski fakulteti univerze v Zagrebu študiral zgodovino in 1960 diplomiral. Po vodenju Delavske univerze v Celju je 1965 postal direktor Muzeja slovenskih premogovnikov v Velenju. Od 1971 do 1974 je bil v vodstvu kulturne skupnosti Velenje. 1973 je magistriral na filozofski fakulteti univerze v Beogradu, 1987 pa doktoriral na Pedagoški fakulteti Univerze Vladimir Bakarić na Rijeki iz pedagogike. Od 1976 do upokojitve je predaval na Visoki šoli za organizacijo dela, poznejši Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, na Filozofski fakulteti UL ter na Pedagoški in Filozofski fakulteti UM. Upokojil se je 2005, 2007 pa mu je Univerza v Mariboru podelila naslov zaslužnega profesorja. 

V mladosti je bil aktiven sabljač, 1954 tudi zmagovalec izbirnega tekmovanja za državno reprezentanco Jugoslavije na svetovnem mladinskem prvenstvu v Cremoni (Italija). Konec 70-ih in v začetku 80-ih let je bil aktiven v Atletskem klubu Velenje, 1983 je postal zvezni atletski sodnik Jugoslavije. Svoj pečat je pustil tudi v Andragoškem društvu Slovenije, ki mu je predsedoval v letih 1988−1992, zatem pa sodeloval še kot član izvršnega odbora društva. Po upokojitvi deluje v okviru Univerze za tretje življenjsko obdobje in Društva VID v Velenju.

Delo

Njegova poklicna pot se je začela s poučevanjem na osnovni šoli, nadaljevala na delavski (zdaj ljudski) univerzi, potem v muzeju in visoki šoli ter končala v redni profesuri na fakulteti. Obsežen del njegovega delovanja zajema raziskovanje filozofskega, kulturološkega in zgodovinskega ozadja pedagoške, andragoške ter kadrološke teorije in prakse. Glavnini svojega dela - andragogiki oz. izobraževanju odraslih - se je posvetil kot raziskovalec in pisec izvirnih znanstvenih člankov in monografij, kot univerzitetni pedagog, urednik znanstvenih in strokovnih publikacij doma in v tujini ter organizator enajstih mednarodnih konferenc, a tudi kot promotor učenja in izobraževanja v javnih medijih in na večernih šolah ljudskih univerz. Loteval se je različnih andragoških tem: izobraževanja v muzejih, izobraževanja na daljavo, vloge učbenika in novih pristopov pri izobraževanju odraslih, njegovi poglavitni dosežki pa izvirajo s področja zgodovine izobraževanja odraslih. Vodil je več raziskovalnih nalog nacionalnega pomena, med njimi sta najodmevnejši Nastanek in razvoj izobraževanja odraslih na Slovenskem v obdobjih 1750−1918, 1919−1941 in 1945−1990, s katero je položil temeljni kamen zgodovini slovenske andragogike, ter Izobraževanje na daljavo - Novi pristopi k izobraževanju odraslih.  

Večino svojih slovenskih člankov in prispevkov je objavil v izdajah založbe Moderna organizacija, ki jih je več let tudi urejal, ter pri Didakt. Zunaj Slovenije je objavljal v Zagrebu v časopisu Muzeologija (1974) in zborniku Andragoška nauka i praksa u susret trećem milenijumu (Andragoški centar, 1990), zborniku MR BiH v Sarajevu (1977), zborniku FF v Beogradu (Pravci razvoja teorije i prakse obrazovanja odraslih, Beopres 1991), časopisu Andragoške teme na Rijeki (2001, 2004), Budimpešti (2002), pa v publikacijah avstrijskih oz. nemških založb Profil Muenchen-Wien (1991), Promedia Wien (1996), Studienverlag Innsbruck-Wien (1996, 1998, 1999, 2002, vsakokrat tudi urednik), Rainer Hampp Verlag Muenchen (2001) in Peter Lang Verlag Frankfurt/M (1996, tudi urednik, 2002).

COBISS-OPAC najde skupno 406 bibliografskih enot z njegovim avtorstvom, od tega 241 knjižnih, njegova osebna bibliografija pa navaja 421 bibliografskih enot, od tega 212 enot s primarnim avtorstvom. Med njimi je 26 izvirnih znanstvenih člankov, 7 preglednih znanstvenih člankov, 6 strokovnih člankov, 35 objavljenih znanstvenih prispevkov na konferenci, 8 objavljenih strokovnih prispevkov na konferenci, 11 objavljenih povzetkov znanstvenega prispevka na konferenci, 30 samostojnih znanstvenih sestavkov, 20 samostojnih strokovnih sestavkov. Med deli s sekundarnim avtorstvom so številna mentorstva pri diplomskih nalogah (137), magistrskih delih (23), doktorskih disertacijah (5), pa 24 urednikovanj doma in na tujem. Spletni portal fachportalpaedagogik.de navaja 28 objav na nemškem govornem področju: 13 člankov v strokovnih revijah, 12 prispevkov v zbornike in 3 monografije.

Dosežki

Njegovo najpomembnejše delo je zbrano v zbirki 'Zgodovina izobraževanja odraslih', ki obsega 11 publikacij, od tega pet knjig z naslovom 'Prispevki k zgodovini izobraževanja odraslih' in štiri knjige z naslovom 'Zgodovina izobraževanja odraslih v srednjevropskih državah'. 

Posebno priznanje odličnosti njegovega dela predstavlja vabilo k urejanju zbirke 'Studies in Pedagogy, Andragogy and Gerontogogy', ki jo je pri založbi Peter Lang Verlag v Frankfurtu izdajal prof. Franz Poeggeler. V njenem okviru sta 1996 skupaj uredila delo 'Democracy and Adult Education', katerega razširjena izdaja je pod naslovom 'Demokracija in izobraževanje odraslih - Ideološke spremembe in posledice' izšla istega leta tudi v slovenščini. 


Nagrade in priznanja
 • 1967: priznanje za zelo uspešno sodelovanje v Poletni šoli Poreč, Zveza ljudskih univerz Hrvaške
 • 1974: priznanje za nesebično delo in izredne uspehe v kulturnem ustvarjanju, Temeljna kulturna skupnost Velenje
 • 1979: zahvala za nesebično delo pri razvoju atletike v Šaleški dolini, Atletski klub Velenje
 • 1989: priznanje za uspešno sodelovanje v pedagoškem procesu, Univerza v Mariboru, Visoka šola za organizacijo dela Kranj
 • 1994: srebrna plaketa za izjemne dosežke v znanstvenoraziskovalnem in pedagoškem delu Univerza v Mariboru 
 • 1996: nagrada RS za posebno uspešno andragoško, organizacijsko in znanstvenoraziskovalno delo v izobraževanju odraslih, Odbor za podeljevanje nagrad RS na področju šolstva
 • 1998: zlata plaketa, Univerza v Mariboru
 • 2003: priznanje za izjemne strokovne in promocijske dosežke pri bogatenju znanja drugih, Andragoški center Slovenije
 • 2007: naziv zaslužni profesor za prispevke na področju UM, predvsem v vseživljenjskem učenju in izobraževanju, ter za zasluge pri razvoju nacionalne zgodovine izobraževanja odraslih, Univerza v Mariboru
 • 2008: spominska plaketa Matthias Durko, priznanje za desetletno dejavnost v srednjeevropskem izobraževanju odraslih, Univerza Pecs, Madžarska
 • 2010: častni član Andragoškega društva Slovenije, Andragoško društvo Slovenije
Viri in literatura
 • Zbornik VŠOD, Kranj 1979
 • 30 let Visoka šola za organizacijo dela v Kranju, Kranj 1989
 • Wilhelm Filla in drugi: Erwachsenenbildung in der Aufklaerung, Wien 1996
 • Drago Bajt: Slovenski kdo je kdo, Ljubljana 1999
 • Wilhelm Filla in drugi: Erwachsenenbildung in der Zwischenkriegszeit, Innsbruck-Wien 1999
 • A "Felnoettkepzes toertenete Koezep-Europaban" X. Szimpozium, Pecs 2008
 • Osebnosti, Veliki slovenski biografski leksikon, Ljubljana 2008
Spletne povezave

http://splet02.izum.si/cobiss/BibPersonal.jsp?apl=InputForm.jsp

http://www1.fov.uni-mb.si/jug/Default.htm

http://tvu.acs.si/priznanja/dobitniki/index.php?did=199&leto=2003

http://www.uni-mb.si/povezava.aspx?pid=521

http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/fis_list.html?feldname1=Personen&feldinhalt1=%22JUG%2C+JURIJ%22&ckd=yes&mtz=200

GalerijaDodano 07.12.2012.
Zadnja sprememba 05.05.2022.

Nastavitve zasebnosti