Slika
Natisni Jeriha , Avgust
gospodarstvenik, družbenopolitični delavec

Rojen: 10. 9. 1930, Gradec pri Litiji
Umrl: 24. 10. 1978, Velenje
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Litiji, srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, končal pa študij na Višji šoli za zunanjo trgovino v Beogradu. Po prvih zaposlitvah v Globusu - špediciji v Ljubljani in Zasavski  lesni industriji Litija se je leta 1956 zaposlil na RLV kot pomočnik direktorja; po odhodu direktorja Žganka je bil pol leta tudi v. d. direktorja. Od 1966 do smrti je bil pomočnik generalnega direktorja Gorenja. Bil je gospodarskli strokovnjak in mentor številnim ekonomistom. Opravljal je odgovorne družbenopolitične funcije, bil član mnogih delovnih teles v občini in državi, podpredsednik skupščine občine Velenje in podpredsednik IS SO Velenje. Posebej se je zavzemal za razvoj turizma v Šaleši dolini.
Bil je udarnik na MDA, med organizatorji udarniškega dela v Velenju, aktivno je vplival na izgradnjo modernega Velenja.
V gledališki skupini DPD Svoboda in AG Velenje je sodeloval kot režiser in igralec ter nastopal na mnogih javnih prireditvah.

 


Nagrade in priznanja
  • 1966 - red dela s srebrno zvezdo
  • 1971 - Kajuhova nagrada
  • 1976 - red zaslug za narod s srebrno zvezdo
GalerijaDodano 17.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti