Slika
Natisni Hohnjec, Josip
doktor znanosti, pedagog, politik

Rojen: 01. 1. 1873, Bistrica ob Sotli
Umrl: 15. 2. 1964, Velenje
Življenjepis

Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Na Dunaju je opravil doktorat iz bogoslovja. Kot nemški pridigar in katehet je služboval v Celju, 1905 je postal profesor dogmatike v mariborskem bogoslovju in podprefekt dijaškega semenišča. Med 1. sv. v. je deloval v deklaracijskem gibanju, leta 1918 je bil podpredsednik Narodnega sveta v Mariboru, 1919 pa član SLS v začasnem narodnem predstavništvu. 1920 je bil izvoljen v Ustavodajno, 1923, 1925 in 1927 pa v Narodno skupščino. Politično kariero je zaključil po uvedbi šestojanuarske dikature 1929, nato je bil ponovno profesor na mariborskem bogoslovju, ko je le-to postalo visoka šola, pa je bil njegov prvi rektor.

Delo

Kot politik in poslanec se je zavzemal za avtonomijo Slovenije in je nasprotoval centralistični vidovdanski ustavi. Svoje poslanske govore je objavil v knjigi Za svobodo in pravo (1923). Kot duhovnik in teolog je pisal ocene in razprave, predvsem v mariborski teološki reviji Voditelj v bogoslovnih vedah. Je tudi avtor knjig Marija žalostna Mati (1918), Sodobne naloge ljudske prosvete (1930) in Cerkev mati narodov (1932).

Viri in literatura
  • Slovenski biografski leksikon, 2. zvezek, Zadružna gospodarska banka, Ljubljana, 1926, str. 336.
  • Gregor Mali, Dr. Josip Hohnjec, Omnes unum, 1964, št. 3, str. 86−87.

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 18.12.2012.

Nastavitve zasebnosti