Slika
Natisni Hrastel, Kristian (vzdevek Kristl)
direktor, družbenopolitični delavec

Rojen: 26. 9. 1936, Celje
Življenjepis

OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral je leta 1967 na Visoki šoli za politične vede v Ljubljani (zdajšnji FDV).

V letih 1957−1962 je bil zaposlen v Elektrarni Velenje, 1963−1968 (od 1967 kot sekretar) na OK ZKS Velenje in 1968−1978 na REK Velenje kot direktor splošno organizacijskega sektorja RLV in REK. Od 1978 do upokojitve 1991 je bil direktor Zdravstvenega centra Velenje. Predaval je na gimnaziji v Velenju in Delavski univerzi.

Bil je član habilitacijske komisije VEKŠ Maribor in Višje pravne šole v Mariboru. Prav tako je bil tudi član številnih družbenopolitičnih organov in organizacij, mdr. predsednik delavskega sveta in mladinske organizacije v Elektrarni Velenje, član OK ZM Šoštanj, leta 1960 komandant naselja MDB v Grdelički klisuri, član slovenske delegacije v Zvezni konferenci ZKJ, član različnih komisij pri CK ZKS, predsednik in član komisij v medobčinskem svetu ZK Celje in občini Velenje, delegat v Zboru občin republiške skupščine, delegat v Skupščini občine Velenje.

Kot član Amaterskega gledališča Velenje nastopil v igrah Matiček se ženi in Beraška opera ter na številnih prireditvah in proslavah.

Nagrade in priznanja
  • 1974: red za vojaške zasluge s srebrnimi meči
  • 1978: red zaslug za narod s srebrno zvezdo
  • priznanje RŠ TO Slovenije pri razvoju TO
  • več delovnih priznanj
  • zlata plaketa Zdravstvenega centra Velenje
Viri in literatura
  • Vlado Vrbič, Zaleščanski portreti, Naš čas, št. 44, Velenje, 2010
Spletne povezave

www.knjiznica-velenje.si/3311


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti