Slika
Natisni Hudej, Marjan
doktor znanosti, gospodarstvenik, funkcionar, športnik

Rojen: 28. 5. 1957, Slovenj Gradec
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in Gimnazijo Velenje, nato diplomiral iz rudarstva na FNT UL in se izpopolnjeval na menedžerski šoli v Pitsbourgu, (ZDA). Pridobil je certifikat za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, certifikat vodilnega zunanjega presojevalca za ISO standarde in pedagoško-andragoško izobrazbo, 2014 je doktoriral na Rudarski fakulteti v Beogradu.
V letih 1993−2003 je opravljal vodstvena dela na PV, od 2003 je direktor RGP, d. o. o. 
Leta 1980 je bil predsednik organizacijskega odbora Rudarijade Jugoslavije in predsednik 27. Skoka čez kožo v Ljubljani. 1989 je sodeloval pri ustanovitvi slovenskega rudarskega društva inženirjev in tehnikov in je v njem ves čas predsednik IO, soustanovitelj Inženirske zbornice Slovenije in v njej predsednik strokovnega sveta za rudarstvo in član predsedstva asociacije Balkanmine. Enajst let je bil tudi podpredsednik Zveze inženirjev Slovenije.
1991 je kot rezervni častnik sodeloval v osamosvojitveni vojni za Slovenijo.
Od 1995 je predsednik AK Velenje, v zadnjem času podpredsednik Atletske zveze Slovenije. Od leta 2000 je kot član komisije za krose pri EA sodeloval pri organizaciji več evropskih prvenstev v krosu. Bil je predsednik OO za več evropskih atletskih pokalnih tekmovanj in sodeloval pri izvedbi 18 mednarodnih atletskih mitingov v Velenju, 2008−2012 predsednik Športne zveze Velenje, večkrat vodja slovenske atletske reprezentance na svetovnih prvenstvih.
Je predavatelj na Višji rudarski šoli, sodeloval je na več mednarodnih kongresih.

Delo

Je avtor številnih strokovnih člankov in razprav ter izobraževalnih gradiv za srednjo in višjo šolo.

1995: Marjan Hudej, Marjan Hace, Boris Salobir: Rudarstvo I., učbenik

2014: Multivariabilni modeli upravljanja v rudarstvu, doktorska disertacija

Dosežki
  • 1978: 8. mesto v teku na 1000 m v Jugoslaviji 
  • 1978: zmagovalec krosa na jugoslovanskih študentskih igrah
Nagrade in priznanja
  •  2001: spominski znaka Golte 1991
  •  2017: priznanje za življenjsko delo v športu, MO Velenje
Viri in literatura
  • Almanahi MOV
  • Cobiss - baze podatkov
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 10.04.2017.

Nastavitve zasebnosti