Slika
Natisni Vogrinc, Jože ml.
doktor znanosti, pedagog, publicist, urednik

Rojen: 29. 11. 1953, Celje
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju. Po končani velenjski gimnaziji je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije ter leta 1990 magistriral in 1993 doktoriral na Oddelku za sociologijo. Tam je bil v letih 1987−1993 asistent in od 1993 dalje docent. Predava na Oddelku za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in na ISH - Fakulteti za podiplomske humanistične študije, kjer vodi program medijskih študijev.
V študentskih letih je bil urednik časopisnega lista Tribuna in odgovorni urednik Radia Študent, pozneje občasno urednik časopisa Problemi, član izdajateljskih svetov Ekrana in Mladine in član uredništva znanstvene revije Ars&humanitas, ki jo izdaja FF v Ljubljani; je ustanovni član in od 1988−1990 glavni urednik ter ves čas sourednik zbirke in založbe prevodov humanistične teorije v slovenščino pri Studii humanitatis ter ustanovni član fakultete za podiplomski humanistični študij Institutum studiorum humanitatis (ISH). Bil je med ustanovitelji Odbora za zaščito četverice JBTZ 1988. Med letoma 1985−1987 je bil samostojni svetovalec za knjigo, gledališče in film na Ljubljanski kulturni skupnosti.  Sodeloval je pri pripravi prve slovenske medijske zakonodaje in pozneje pri pripravi različnih dokumentov slovenske države s področja kulture. Je član Nacionalnega sveta za kulturo, poljudni publicist, najbolj redno sodeluje kot kolumnist v tedniku Mladina.

Delo

Avtor treh samostojnih teoretskih knjig s področja humanistike:

  • 1995: Televizijski gledalec, Studia humanitatis, Ljubljana, (prevod v madžarski in makedonski jezik)
  • 2009: Historični materializem in humanistične vede, Studia humanitatis, Ljubljana
  • 2012: popularna godba, Eseji ob poslušanju, Subkulturni azil, Maribor

Je mentor in somentor več kot 200 diplomantom, več kot 20 magistrantom in 9 doktorantom.

Nagrade in priznanja
  • 1963: prvi na tekmovanju osnovnošolcev (3. razred) v občini Velenje v matematiki
  • 2002: priznanje Filozofske fakultete v Ljubljani za življenjsko delo
Spletne povezave

Cobiss - osebna bibliografija, šifra raziskovalca 03998

http://www.mladina.si/144111/joze-vogrinc-popularna-godba/

http://www.sociologija.si/rubrika/agregat/joze-vogrinc/

 

 

 


Dodano 29.05.2013.
Zadnja sprememba 30.11.2021.

Nastavitve zasebnosti