Slika
Natisni Vošnjak, Janez (tudi Ivan)
pedagog, duhovnik

Rojen: 24. 6. 1819, Konovo
Umrl: 17. 11. 1877, Ptuj
Življenjepis

Šolal se je v Celju in Gradcu in bil leta 1842 v Št. Andražu na Koroškem posvečen v duhovnika. Višje študije je zaključil na Dunaju in postal doktor bogoslovja. Mdr. je bil v obdobju 1848-1852 ravnatelj mestne glavne šole v Celju, 1859-1862 pa je predaval logiko in metafiziko na visoki bogoslovni šoli v Mariboru. Opravljal je tudi funkcijo knezoškofijskega lavantinskega konzistorijskega svetovalca. Pred svojo smrtjo je bil 14 let nadžupnik, dekan in prvi infulirani ptujski prošt.
Bil je prastric franšičkana Vendelina Vošnjaka.


Dodano 12.11.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti