Slika
Natisni Volk, Jakob
obrtnik, kulturni delavec, gasilec

Rojen: konec 19. stoletja, Šoštanj
Umrl: 1959
Življenjepis

Na prehodu v 20. stoletje je bil krojaški mojster in lastnik večjega obrata kemične pralnice in barvarne ter predsednik obrtne zadruge okraja Šoštanj. Žena Helena je vodila kemično pralnico in barvarno tekstilne stroke ob takratnem Sokolskem domu. Bil je narodno zaveden in politično aktiven Slovenec. Po razpadu Avstro-Ogrske leta 1918 je kot član Narodnega sveta Šoštanj 19. septembra 1918 od bivšega načelnika Viktorja Haukeja prevzel dolžnost načelnika društva Freiwillige Feuerwehr in društveno imovino. Društvo je reorganiziral v Prostovoljno gasilsko društvo Šoštanj, ki je s tem dobilo slovenski značaj. Načelnik društva je bil 17 let. Med obema vojnama je bil tudi član občinskega zastopa. Umrl je leta 1959.

Nagrade in priznanja
  • odlikovanje red sv. Save

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 09.07.2020.

Nastavitve zasebnosti