Slika
Natisni Voh, Jernej
literat, duhovnik

Rojen: 24. 8. 1844, Arnače
Umrl: 20. 1. 1916, Maribor
Življenjepis

Gimnazijo v Celju končal leta 1864, nato nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil 1867 posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal na Vranskem (1868−1869), v Slovenski Bistrici (1869−1870) in v Slovenskih Konjicah (1874−1875), kjer je bil tudi provizor. Zaradi bolezni je bil začasno upokojen, po okrevanju je nadaljeval delo v Novi Cerkvi, danes Strmec pri Vojniku (1879−1882). Nato je bil do 1892 župnik v Šmartnem v Rožni dolini, istega leta je postal nadžupnik in dekan v Slovenskih Konjicah, kjer delal do 1901. Službovanje  je nadaljeval kot stolni kanonik v Mariboru.  Napisal je več knjig in člankov s področja liturgije, cerkvenega prava in zgodovine.

Delo

Prve prispevke je kot bogoslovec objavljal v Zgodnji Danici, kjer je tudi objavil svojo pesem. Napisal je knjige:

  • Obrednik za cerkvenike ali natančen poduk za vse cerkvene služebnike (1876)
  • Truplo sv. Agapita mučenika v Novi cerkvi (1882)
  • Kratek poduk za sv. leto (1886)
  • Spomenice  ob novi sv. meši (1895)
  • Sveta birma (1897) itd. 

Litrurgične članke je objavljal v teološki reviji Voditelj v bogoslovnih vedah, za Slovenski gospodar je pisal predvsem prispevke s področja cerkvene zgodovine in biografije, med drugim tudi o J. Vošnjaku.

Viri in literatura
  • Slovenski biografski leksikon, 14. zvezek, SAZU, Ljubljana, 1986, str. 557
  • Karol Glaser, Zgodovina slovenskega slovstva, IV. zvezek, Slovenska Matica, Ljubljana, 1898, str.  276.
Spletne povezave

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 27.07.2017.

Nastavitve zasebnosti