Slika
Natisni Vrbič Kugonič, Nives
doktorica znanosti, biologinja

Rojena: 23. 10. 1961, Celje
Življenjepis

Obiskovala osn. šolo Bibe Roecka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju. Na BF, oddelku za biologijo, je diplomirala leta 1987, leta 1994 je na isti fakulteti magistrirala in leta 2009 tudi doktorirala. V letih 1987−1990 je bila zaposlena v SOZD REK Velenje, 1990−1992 v ESO Velenje in od 1992 kot raziskovalka in vodja projektov na Inštitutu za ekološke raziskave Erico Velenje. Kot znanstvena raziskovalka se ukvarja predvsem s prenosom težkih kovin v sistemu tla−rastline, strokovno pa je specializirana za ravnanje z zemljinami.

Je koordinatorka ocenjevalne komisije v Gibanju mladih raziskovalcev za razvoj Šaleške doline od leta 1996, mentorica na raziskovalnih taborih in predavateljica na ŠCV.

V letih 1972−1976 je bila članica ženske košarkarske ekipe Elektra Šoštanj.

Delo
  • 1994: Vpliv mikorize na rast navadnega vratiča (Tanacetum vulgare l.) v elektrofilterskem pepelu, magistrska naloga
  • 2009: Privzem kovin pri izbranih rastlinskih vrstah na območjih, obremenjenih z energetsko in topilniško dejavnostjo, doktorska disertacija
Nagrade in priznanja
  • 2014: srebrno priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije za pomemben prispevek pri uresničevanju poslanstva zveze v mladinskem raziskovalnem delu v Šaleški dolini
Viri in literatura

Cobiss - osebna bibliografija, šifra raziskovalca 10037

Naš čas, Visoki nagradi za raziskovalno delo, št. 14, 10. april 2014, str. 16


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 10.04.2014.

Nastavitve zasebnosti