Slika
Natisni Videmšek, Vladimir, Vlado
Rojen: 03. 6. 1948, Škale, Velenje
Umrl: 07. 8. 2003, Gaberke, Šoštanj
Življenjepis

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in končal poklicno šolo za rudarje na RŠC Velenje, šolo za poklicne voznike motornih vozil in Srednjo politično šolo v Ljubljani. Najprej je bil zaposlen na RLV Velenje, nato na APS Velenje, v letih 1978−2003 pa v upravi MOV − gospodarske javne službe. Deloval je v enotah TO, član ZRVS in kasneje častniške organizacije, kot sekretar ZSMS v predsedstvu Občinske konference Velenje, svetnik Občine Šoštanj in bil zelo aktiven član v PGD Gaberke. Sodeloval je v Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MOV, ZŠAM, pri postavitvah spominskih obeležij, izvedbi proslav in pohodov po poteh. XIV. divizije.

Nagrade in priznanja

PRIZNANJA PGD

 • 1978: priznanje za 10 let pri PGD
 • 1988: priznanje za 20 let pri PGD
 • 1985: priznanje občinske gasilske zveze Velenje in gasilsko društvo Škale ob 40. obletnici osvoboditve
 • 1990: občinsko gasilsko priznanje, II. stopnje
 • 1990: zlata plaketa PGD Gaberke
 • 1995: občinsko gasilsko priznanje, I. st.
 • 1999: priznanje GZ Velenje za delo v Mladinski komisiji pri GZ Velenje
 • 2000: plaketa PGD Gaberke
 • 2001: občinsko gasilsko priznanje, III. st.
 • 2002: priznanje Mladinskega sveta GZ Slovenije za uspešno delo pri vzgoji in usposabljanju gasilske mladine
 • gasilsko odlikovanje GZ Slovenije, III. st.

PRIZNANJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 • 1978: priznanje KS Zavodnje
 • 1984: priznanje KS Lokovica
 • 1984: priznanje KS Lokovica
 • 1986: priznanje KS Bevče
 • Priznanje KS Gorenje (Gavce)
 • 1986: priznanje KS Paka pri Velenje
 • 2001: priznanje KS Konovo
 • 2002: priznanje KS Vinska Gora
 • več pohval KS

 DRUGA PRIZNANJA

 • 1971: priznanje predsedstva republiške konference zveze mladine Slovenije
 • 1975: priznanje za UDARNO BRIGADO (mladinska delovna brigada iz Velenja) na deloviščih v Zibiki
 • 1976: priznanje republiškega odbora zveze rezervnih vojaških starešin
 • 1982: priznanje teritorialne obrambe zahodne Štajerske
 • priznanje skupnosti borcev XIV. divizije NOV Slovenije
 • priznanje občinske konference ZSMS za soorganizacijo pohoda po poteh XIV. divizije

PRIZNANJE OBČINE VELENJE – izvršni svet skupščine občine Velenje, 1986

 • priznanje za nesebično in uspešno delo v medobčinskem svetu ZSMS Celjske regije
 • 1978: priznanje osvobodilne fronte Slovenskega naroda za vsestransko prizadevnost in aktivnost  v KS Družmirje – Gaberke
 • 1979: priznanje OO Zveze združenj borcev NOV Velenje
 • 1989: več posameznih priznanja ZSMS Velenje za prizadevno delo v predsedstvu ZSMS
 • 1989: priznanje PTT Promet Celje

 

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti