Slika
Natisni Vutkovič, Angela (roj. Trupej)
družbenopolitična delavka, pedagoginja, udeleženka NOB

Rojena: 04. 6. 1911
Umrla: 24. 12. 1992, Slovenj Gradec
Življenjepis

Pred vojno je končala učiteljišče, na osnovnih šolah je poučevala matematiko in fiziko. Med vojno je na Dolenjskem in Kozjanskem aktivno sodelovala v narodnoosvobodilnem gibanju. Po prihodu v Velenje konec petdesetih let je do upokojitve poučevala na OŠ Karla Destovnika – Kajuha, kjer je bila več let tudi pomočnica ravnatelja. Od leta 1972 je v novoustanovljeni krajevni skupnosti Desni breg prevzela odgovorne funkcije, sodelovala pri toplifikaciji Velenja, kot predsednica hortikulturnega društva pa je bila mdr. zaslužna za zasaditev Sončnega parka in ureditev okolice šolskih in drugih javnih poslopij.    

 

Nagrade in priznanja
  • 1966: red  dela s srebrnim vencem
  • 1985: srebrni grb Občine Velenje
Spletne povezave

 

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-VK2ECIAZ/ac82fa22-1347-4c68-a79b-831f5667a48b/PDF

https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-2UTV6F7W/9d700b13-bf0b-4560-a917-9e295e362d2f/PDF

 

GalerijaDodano 15.10.2018.
Zadnja sprememba 12.11.2018.

Nastavitve zasebnosti