Slika
Natisni Podvratnik, Franc
poslanec, župan, udeleženec NOB

Rojen: 19. 9. 1922, Lepa Njiva, Mozirje
Umrl: 11. 1. 1972, Slovenj Gradec
Življenjepis

Končal je srednjo ekonomsko šolo v Celju. Po vojni je bil zaposlen na OK LMS, v letih 1947−1949 na gozdarski šoli, 1949−1950 je bil personalni referent na GG Celje, 1950−1953 tajnik Okrožnega LO. Leta 1953 je bil izvoljen za ljudskega poslanca v republiški zbor ljudske skupščine RS. Od formiranja komun pa do zadnjih volitev republiškega poslanca v Občinski LO je bil odbornik občinskega zbora, 195519−57 predsednik Občinskega LO Šoštanj (župan), bil je tudi predsednik Okrajne obrtne zbornice in od leta 1960 vodja analitične službe na RLV.

Nagrade in priznanja

  • 1945: Medalja zaslug za narod
  • 1951: Medalja za hrabrost (rezervni zastavnik)
GalerijaDodano 08.04.2014.
Zadnja sprememba 19.05.2021.

Nastavitve zasebnosti