Slika
Natisni Poles, Janez (vzdevek Janko)
zdravnik, publicist, direktor

Rojen: 06. 10. 1951, Slovenj Gradec
Življenjepis

OŠ MPT in gimnazijo je obiskoval v Velenju ter doštudiral na MF UL. Na "Vazduhoplovnom" inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje iz letalske medicine. Podiplomski študij iz kardiologije je dokončal v sodelovanju MF v Ljubljani in Zagrebu. Na GEA Collegeu Ljubljana je specializiral Management v zdravstvu ter se izpopolnjeval iz fiziologije gibanja na UKK Institutu Tampere, Finska. Med 1975 in 1980 je bil zaposlen v ZD Velenje, od takrat dela v Bolnišnici Topolšica. 1984 je specializiral internistično medicino ter 2001 postal primarij; od 1985 do 2007 je bil vodja Bolnišnice Topolšica. Od 1988 je član upravnega odbora Združenja kardiologov Slovenije, član delovnih skupin za rehabilitacijo in funkcionalno diagnostiko, srčno popuščanje ter član delovne skupine za srčno rehabilitacijo Evropskega kardiološkega združenja. Od 2002 do 2009 je bil sopredsedujoči Sveta za srčno popuščanje pri Hiši srca Slovenije, od 2003 do 2008 član sveta Šport za vse pri OKS ter predsednik odbora Šport in medicina. Od 2000 je predstavnik Zdravniške zbornice Slovenije v Evropskem odboru specialistov, od 2001 član upravnega odbora Združenja letalske medicine Slovenije, od 2007 dalje tudi član upravnega odbora ter strokovnega sveta Združenja za nordijsko hojo in rekreacijo Slovenije.

Delo

Poleg kliničnega dela z bolniki na oddelku, v specialistični ambulanti in funkcionalni diagnostiki se vključuje tudi v izobraževalno in raziskovalno delo. Uvedel je več raziskovalnih projektov. Od leta 1980 opravlja preglede slovenskih letalcev. Sodeloval je v več multicentričnih raziskavah (64), v dveh je bil nacionalni koordinator. Doslej je objavil 64 strokovnih, 306 poljudnostrokovnih člankov ter izdal knjigo Poti do zdravja (2007); izvedel je številna strokovna predavanja in delavnice za zdravnike, specialiste in kardiologe ter bil velikokrat mentor sekundarijem in specializantom. Predava na domačih in tujih strokovnih srečanjih, tudi za medicinske tehnike in širšo javnost.

Nagrade in priznanja
  • 1998: red dela s srebrnim vencem  
  • 2001: podelitev naziva primarij
  • 2004: častni občan občine Šoštan
  • 2017: grb Mestne občine Velenje
Viri in literatura
  • Vlado Vrbič, Zaleščanski portreti 2, Naš čas, 29. 1. 2009.
Spletne povezave

 


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 10.10.2023.

Nastavitve zasebnosti