Slika
Natisni Pušnik, Terezija (tudi Cveta, roj. Bervar)
ravnateljica, pedagoginja

Rojena: 25. 6. 1940, Ločica, Vransko
Življenjepis

Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi diplomirala.
V letih 1960−1963 je učila na OŠ Vinska Gora in 1963−1971 na OŠ Gustava Šiliha Velenje. V obdobju 1973−1986 je bila ravnateljica na OŠ Antona Aškerca in 1987−1995 pedagoginja na OŠ Bibe Röcka Šoštanj. Leta 1992 je pridobila naziv svetovalka. Upokojila se je leta 1995. Pripravila je številna predavanja in analize za učitelje, starše in Zavod za šolstvo.

Delo

Sodelovala je pri projektih: Celodnevna šola v Šoštanju, Nadarjeni učenci in individualizacija pouka (Zavod za zaposlovanje), Bogatejše govorno izražanje (Zavod za šolstvo ob razstavi učil 1991).

Nagrade in priznanja
  • priznanje za delo in uspehe v pripravah na splošno ljudsko obrambo
  • priznanje šole Bruno Ivanović Split - povezovanje šol
Viri in literatura
  • Kronika šole Antona Aškerca
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 26.02.2013.

Nastavitve zasebnosti