Slika
Natisni Pejovnik, Radovan Stanislav (vzdevek Stane)
doktor znanosti, pedagog, družbenopolitični delavec

Rojen: 04. 5. 1946, Dolenja vas pri Preboldu
Življenjepis

Prvi dve leti življenja je večinoma preživel pri starih starših v Šoštanju (Vinko Pejovnik Šoštanjčan, Angela Pejovnik roj. Pečovnik iz Vinske Gore). Osnovno šolo je obiskoval na Galiciji, Šempetru v Savinjski dolini in Žalcu. Po končani Gimnaziji Celje (1964) je na FNT v Ljubljani zaključil študij kemije (1970), magistriral (1975) in doktoriral (1978). Od 2016 je Zaslužni profesor za znanost in inženirstvo materalov na Univerzi v Ljubljani. Častni doktor Univerze Clarkson (NY, ZDA).
V letih 1970-75 je bil zaposlen na Inštitutu Jožef Stefan v Ljubljani, od 1975 do 1982 na FNT v Ljubljani, od 1982 do 1999 direktor Kemijskega inštituta v Ljubljani, 1999 redni profesor za materiale na FKKT v Ljubljani, 2000 - 2003 državni sekretar za višje in visoko šolstvo, 2005 - 2009 dekan FKKT v LJubljani, 2009 - 2013 rektor  Univerze v Ljubljani, 2013 do upokojitve 2015 redni profesor na FKKT v Ljubljani.
1976-77 gostujoči raziskovalec na Max Plant Istitutu v Stuttgartu; 1987 gostujoči profesor na North Carolina State University, Raleigh, ZDA; gostujoči profesor na Technische Universitat Graz, Gradec, Avstrija.
Član in nosilec funkcij v številnih znanstvenih in profesionalnih organizacijah.
Od  2012 član Državnega sveta RS, od 2014 predsednik ZOTK Slovenije in predsednik Regionalne platforme univerz JV Evrope.

Delo

Preko 250 znanstvenih prispevkov v različnih znanstvenih revijah in zbornikih mednarodnih konferenc, preko 2300 čistih citatov, pet patentov, urednik šestih zbornikov, vabljena predavanja v tujini.

Nagrade in priznanja

- 1969: Prešernova nagrada za študente
- 1977: Nagrada sklada Borisa Kidriča za izume in iznajdbe
- 1981: Nagrada sklada Borisa Kidriča za publikacije o sintiranju v
            prisotnosti  tekoče faze
- 1994: Ambasador RS v znanosti
- 2010: Samčeva nagrada za izjemen prispevek k razvoju FKKT
- 2012: častni doktorat - dr. hon.c., Clarkson Univerza, Potsdam, ZDA
- 2015: Zlata plaketa "Pro Univesitate Labacensi"
- 2016: Zaslužni profesor Univerze v Ljubljani

 

 

 

Spletne povezave

vprašalnik

Datoteke

RESUME-Pejovnik-1slo2016.doc

Dodano 24.01.2017.
Zadnja sprememba 11.04.2017.

Nastavitve zasebnosti