Slika
Natisni Povh, Dragica (roj. Povh)
družbenopolitična delavka

Rojena: 14. 5. 1953, Celje
Življenjepis

Obiskovala je 1. osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter gimnazijo v Velenju. 1977 je končala študij ekonomije na VEKŠ Maribor, kjer je 1993 magistrirala. 2002 je pridobila naziv preizkušenega notranjega revizorja in 2003 še naziv državnega notranjega revizorja. V letih 1977−1984 je bila zaposlena v LB Velenje, potem v DSSS SIS gospodarskih dejavnosti Velenje (1984−1988), v Gorenju (1988−1995), na UE Velenje (1995−2001) in od 2001 do upokojitve 2011 kot vodja službe za notranjo revizijo na MNZ v Ljubljani.

Družbenopolitično je aktivna od osnovnošolskih let, je med ustanovitelji ŠŠK v Mariboru, udeleženka udarniških akcij, aktivna v mladinski organizaciji, kasneje v organih samoupravljanja in družbenopolitičnih organizacijah na delovnem mestu – mdr. je bila predsednica ZSMS, sindikata, sekretarka ZK; bila je zadnja predsednica KO SZDL Šalek. Je aktivna članica stranke SD, s prekinitvijo svetnica MOV od leta 1992. Prav tako je članica svetov različnih zavodov, aktivna v ZZB NOV, turističnem društvu, društvu brigadirjev in društvu upokojencev.

Delo
  • Sestava optimalne naložbe vrednostnih papirjev podjetja v naših razmerah (1993), magistrska naloga
  • Objavljala je strokovne članke v reviji Revizor in pripravljala različna gradiva za izobraževalne seminarje ipd.

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.02.2013.

Nastavitve zasebnosti