Slika
Natisni Petek, Viljem
športni delavec, funkcionar, družbenopolitični delavec

Rojen: 21. 5. 1933, Zabukovica (Žalec)
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Grižah in Škalah, nižjo gimnazijo v Šoštanju, srednjo šolo v Pomorskem tehnikumu v Piranu ter doštudiral kot pomorski častnik na Vojno pomorski akademiji Divulje – Split. Zaposlen je bil v Jugoslovanski vojni mornarici (kapitan fregate), v Tovarni nogavic Polzela, Impolu, Kovinotehni, Hmezadu, Gradnji, na Občini Žalec in v POZŠ Celje. Deloval je na več področjih: poveljeval na ladjah Jugoslovanske vojne mornarice, vodil zunanjetrgovinske posle, predaval na tečajih za voditelja čolnov, opravljal vodstvene funkcije v TO, bil 40 let član ZKS, dejaven delegat za Občinsko in Republiško skupščino, predsednik Skupščine občine Žalec in sekretar POZŠ; zdaj aktiven v ZB NOB. Ukvarjal se je tudi z gimnastiko, jadranjem in plavanjem, deloval v organih njihovih društev ter predsednikoval Hortikulturnemu društvu.

Nagrade in priznanja
 • 1959: državno odlikovanje Red za vojaške zasluge s srebrnimi meči
 • 1976: pohvala komandanta TO SR Slovenije
 • 1977: državno odlikovanje red dela s srebrnim vencem
 • 1979: zlata značka Občine Žalec
 • 1982: priznanje Republiškega sekretariata za ljudsko obrambo SR Slovenije; priznanje s plaketo Zveze hortikulturnih organizacij SR Slovenije
 • 1983: državno odlikovanje red Republike z bronastim vencem
 • 1985: Savinova plaketa (KUD Žalec)
 • 1986: plaketa Občine Žalec, bronasta plaketa (KS Prebold)
 • 1990: zahvali POZŠ in PŠZŠ Celje
 • 2003: zlati grb Občine Prebold
 • 2009: bronasti znak (Veteransko društvo SEVER za Celjsko območje)
 • 2003  Srebrna plaketa Glavnega odbora ZZB in udeležencev NOB Slovenije
 • 2014  Zlata plaketa ZZB za vrednote NOB Slovenije
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 31.05.2017.

Nastavitve zasebnosti