Slika
Natisni Čas, Metka (roj. Irnar)
pedagoginja, ravnateljica

Rojena: 24. 12. 1954, Celje
Življenjepis

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je 1987 diplomirala na višji stopnji PA v Mariboru, končala šolo za ravnatelje v Radovljici in nato diplomirala ter 2007 magistrirala na oddelku za pedagogiko na FF UL.
Od leta 1974 do upokojitve 2012 je bila zaposlena v Vrtcu Velenje: 1974−1990 vzgojiteljica predšolskih otrok, 1990-91 kot pedagoška vodja enote, 1991−2012 pa ravnateljica vrtca Velenje.
Mdr. je bila je predsednica kurikularne komisije, članica Razširjene programske skupine za uvajanje Kurikula v prakso pri ZRSŠ, vodja aktiva ravnateljic samostojnih javnih vrtcev celjske in savinjsko–šaleške regije ter vodja mentorskega središča.

Delo

2015: Otroška razigranka, učbenik/priročnik za modul Igre za otroke v programu Predšolska vzgoja

Nagrade in priznanja
  • 1988: Šilihovo priznanje
  • 2004: nagrada RS na področju šolstva za leto 2004: za posebno uspešno vzgojnoizobraževalno, inovacijsko in organizacijsko delo v predšolski vzgoji, Ministrstvo za šolstvo in šport
  • 2012: posebno županovo priznanje ob občinskem prazniku MOV
Spletne povezave

 http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/podrocje/nagrade/pdf/nagrajenci_solstvo_2004.pdf

 

GalerijaDodano 21.02.2013.
Zadnja sprememba 28.09.2016.

Nastavitve zasebnosti