Slika
Natisni Škalski, Friderik
duhovnik

Rojen: ok. 1120
Umrl: po 1178
Življenjepis

Prvi poimensko znani župnik župnije sv. Jurija v Škalah. Prvič se omenja med pričami v menjalni listini iz leta 1173, s katero je prišlo do menjave posesti med kartuzijanskim samostanom v Žičah in konjiško župnijo. Drugič je bil 30. junija 1178 priča poravnavi prepira med belinjskim opatom Riherjem in savinjskim arhidiakonom Bertoldom, vezanim na starotrško cerkev sv. Pankracija. Posredno je omenjen še v listini iz 13. januarja 1264, ki govori o odnosih med škalsko župnijo in vikariatom sv. Martina pri Šaleku.

Viri in literatura
  • Velenje : razprave o zgodovini mesta in okolice (ur. Tone Ravnikar), Velenje : Mestna občina, 1999, str. 171.
  • Ignaz Orožen, Das Bisthum und die Diözese Lavant. V. Theil. Das Dekanat Schallthal, Graz, 1884, str. 69.
  • Milko Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku. 4. knjiga, Ljubljana, 1915, str. 274, 275 (št. 540), 311 (št. 611).
  • Tone Ravnikar, Po zvezdnih poteh : Savinjska in Šaleška dolina v visokem srednjem veku, Velenje : Muzej, 2007, str. 44–45, 69.
  • Josef v. Zahn, Urkundenbuch des Herzogtums Steiermark. 1. knjiga, Graz, 1875, str. 521, 522.

Dodano 03.12.2014.
Zadnja sprememba 07.01.2015.

Nastavitve zasebnosti