Slika
Natisni Čuček, Ernest
rudarski strokovnjak, direktor

Rojen: 1887, Spodnja Voličina, Lenart v Slovenskih goricah
Umrl: 1966, Zagreb, Hrvaška
Življenjepis

Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in Novem mestu. Po maturi je začel študirati na visoki rudarski šoli v Příbramu na Češkem, kjer je leta 1919 tudi diplomiral. Služboval je najprej v Mežici, leta 1920 pa prvič prevzel vodenje velenjskega premogovnika. 1922 je bil na lastno željo premeščen v Kreko. Med 1925 in 1929 je bil direktor rudnika v Bukinju, 1929 pa je bil ponovno postavljen za direktorja velenjskega premogovnika, kjer je ostal do 1936, ko je bil imenovan za direktorja rudnika železove rude v Ljubiji. 1938 se je vrnil v Slovenijo, kjer je prevzel vodstvo rudarskega glavarstva v Ljubljani. To dolžnost je opravljal vse do ukinitve glavarstva 1. januarja 1946. Še istega leta je prevzel dolžnosti direktorja rudnika barita Pleše pri Škofljici, v obdobju 1948−1950 je bil še direktor premogovnika Šentjanž. Po upokojitvi se je 1963 preselil v Zagreb, kjer je tudi umrl.Dodano 12.11.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti