Slika
Natisni Friderik V. Ptujski
plemič

Rojen: Živel v 13. stoletju.
Umrl: 1293
Življenjepis

Friderik V. Ptujski je bil eden vidnejših predstavnikov svoje rodbine, ki je posegel tudi v visoko politiko. Potem ko ga v bojih za dediščino po Babenberžanih najprej srečamo na strani ogrskega kralja Bele IV. in se 1255 omenja kot štajerski maršal, ga leta 1260 že srečamo na strani zmagovalca, češkega kralja Otokarja II. Leta 1276 je zvestobo prisegel novoizvoljenemu kralju Rudolfu I. Habsburškemu, bil je med njegovimi zaupniki in kot takšen je v letih 1277–1279 opravljal službo deželnega sodnika Štajerske. 26. avgusta 1278 se je ob njegovi strani bojeval v znameniti bitki na Moravskem polju, s katero se je začel habsburški vzpon v Srednji Evropi in za kar ga je Rudolf bogato nagradil. Mdr. je leta 1279 dobil v fevd tudi Ptujski grad. Po njegovi smrti sta si njegova sinova Friderik VI. in Hartnid III. razdelila obsežne, takrat že okoli 10 gradov obsegajoče rodbinske posesti. Nastali sta dve družinski veji – vurberška in ormoška.

Viri in literatura
  • Boris Hajdinjak, Polona Vidmar, Gospodje Ptujski. Srednjeveški vitezi, graditelji in meceni. Publikacija k razstavi, Ptuj: Pokrajinski muzej, 2009, str. 20.

Dodano 21.01.2015.
Zadnja sprememba 09.10.2019.

Nastavitve zasebnosti