Slika
Natisni Žula, Stane
ravnatelj, pedagog, direktor, kulturni delavec

Rojen: 05. 8. 1927, Paradiž, Cirkulane
Umrl: Velenje
Življenjepis

Po izobrazbi je bil učitelj. Leta 1959 je bil prvi upravnik ljudske univerze Črnomelj. Vodil je priprave in gradnjo OŠ Dragatuš in bil leta 1963 imenovan za prvega upravitelja in ravnatelja šole.
Po prihodu v Velenje se je aktivno vključil v tukajšnje kulturno življenje. Zaradi intenzivnih organizacijskih priprav na gradnjo nove knjižnice je bil leta 1969 imenovan za direktorja knjižnice (1969-74). Leta 1975 se je zaposlil kot vodja kadrovsko socialne službe TOZD REK, na Premogovniku je bil zaposlen do upokojitve 1985. Umrl je leta 1995.
Vseskozi je podpiral mlade literate, pesnike, slikarje in kiparje.
Bil je večletni predsednik občinske zveze kulturno-prosvetnih organizacij, član Komisije za verske zadeve in Komisije skupščine občine Velenje za spremljanje izvajanja družbenega dogovora o kadrovski politiki, več let dejaven na področju prostovoljenga delovanja Rdečega križa, stokratni darovalec krvi, neprofesionalen član uredništva Našega časa.

 

 

 

 

 

Nagrade in priznanja

1994: Grb občine Velenje za dolgoletno prizadevno delo na področju kulture, prostovoljnega krvodajalstva in dejavnosti organizacije Rdečega križa.

GalerijaDodano 17.01.2022.
Zadnja sprememba 17.01.2022.

Nastavitve zasebnosti