Slika
Natisni Filipančič Jenko, Selma (roj. Filipančič, por. Jenko)
doktorica znanosti, podjetnica

Rojena: 13. 12. 1971, Celje
Življenjepis

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca in Srednjo družboslovno in jezikovno šolo na CSŠ Velenje. Diplomirala je na EPF UM iz gospodarskega prava, magistrirala na EPD UM iz finančnega managementa in 2012 doktorirala na EF iz poslovodenja in organizacije.  
V letih 2004−2010 je na Zavodu RS za zaposlovanje OS Velenje in Ljubljana izvajala aktivno politiko zaposlovanja, posredovanja dela in zaposlitve, izobraževanja, 1993−2010 ustanoviteljica in zastopnica Kluba novih podjetnikov. Od 1995 je direktorica zasebnega podjetja Invel, d. o. o.

Delo
  • 2012: Oblikovanje modela evalvacije aktivne politike zaposlovanja v Sloveniji, doktorska disertacija
  • 2012: Osnove delovnopravne zakonodaje, priročnik za iskalce zaposlitve
  • 2012: Osnove delovnopravne zakonodaje, priročnik za svetovalce
  • 
Dosežki

doktorica znanosti

Nagrade in priznanja
  • priznanje za vrhunske dosežke pri zaposlovanju ob desetletnem sodelovanju z Zavodom republike Slovenije za zaposlovanje in MDDSZ Slovenije.
Viri in literatura

Cobiss - Osebna bibliografija, šifra raziskovalca 23030

Spletne povezave

http://www.invel.si/o-zaposlenih

http://www.ceeman.org/

http://www.futureo.si


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 26.02.2013.

Nastavitve zasebnosti