Slika
Natisni Amon, Albin
družbenopolitični delavec

Rojen: 14. 12. 1924, Virštanj
Umrl: 02. 10. 2003, Velenje
Življenjepis

Obiskoval je šolo za oficirje v Beogradu in Sarajevu in nato končal Višjo pravno šolo v Mariboru.
V letih 1952−1957 je delal vojaško kariero v vojaški enoti v Raški v Srbiji, 1957−58 je bil vojni referent v RLV, v obdobju 1958−1972 je urejal arhiv premogovnika, 1972−1976 je bil zaposlen v pravni službi RLV in sekretar RŠC, 1976−1982 je bil družbeni pravobranilec. Upokojil se je leta 1983.

Nagrade in priznanja
 • medalja zaslug za narod
 • 1948: medalja za hrabrost
 • 1951: medalja za vojaške sposobnosti
 • 1965: orden dela s srebrnim vencem z ukazom predsednika SFRJ Josipa Broza Tita pri izgradnji SFRJ
 • 1971: častni član AK Velenje
 • 1971: posebno priznanje ob 25-letnici telesne kulture in 30-letnici ustanovitve OF za zasluge na telesnovzgojnem področju, Zveza za telesno kulturo Slovenije
 • 1972: priznanje za prizadevno in uspešno delo pri gradnji športnih garderob, Občinska zveza za telesno kulturo Velenje
 • 1973: srebrna plaketa Borisa Kidriča za osebne zasluge v širjenju tehnične kulture
 • 1975: spominska plaketa Nogometne zveze Slovenije
 • 1976: srebrna plaketa za dolgoletno uspešno delo pri širjenju tehnične dejavnosti
 • 1978: priznanje OF slovenskega naroda za aktivno in dolgoletno delo v družbenih in družbenopolitičnih organizacijah
 • 1982: priznanje za uspešno delo in sodelovanje v zvezi rezervnih vojaških starešin
 • 1984: orden dela z zlatim vencem
 • 1987: priznanje za zasluge pri razvoju in napredku organizacije AMZS
 • 1988: priznanje ob 30-letnici delovanja v AMD Titovo Velenje
 • priznanje ob 20. obletnici DU Slovenije za dolgoletno sodelovanje in prispevek k izobraževanju odraslih
 • diploma ob 10. obletnici predvojaške vzgoje in 17-letnice JLA, za požrtvovalno delo pri izvajanju predvojaške vzgoje Šaleškega odreda

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti