Slika
Natisni Arlič, Ivo (part. i. Smehec)
udeleženec NOB, kmetovalec

Rojen: 01. 3. 1928, Škale
Umrl: 21. 3. 2013
Življenjepis

OŠ je obiskoval v Velenju in se izšolal za traktorista. Leta 1944 je bil član Tomšičeve brigade in borec Lackovega odreda, v katerem je do 1945 opravljal funkcijo komisarjevega kurirja Jožeta Klepa, im. Smeh. Pet let je delal v RLV, nato se je posvetil kmetovanju. 1956 se je po prevzemu domače kmetije specializiral za mlečno proizvodnjo.

Delo
  • Več člankov v Šaleškem uporniku (Interno glasilo Območnega združenja Zveze borcev NOB Velenje)
Nagrade in priznanja
  • 1977: priznanje OF slovenskega naroda za aktivno družbenopolitično delo v KS Šalek
  • 1979: priznanje za uspešno delo v zadružništvu
  • 1981: bronasta medalja za proizvodnjo mleka, Mlekarna Celje
  • 1982: spominska medalja Slovenske proletarske udarne brigade Toneta Tomšiča
  • 1984: zlata medalja za največjo proizvodnjo mleka, Mlekarna Celje
  • 1987: spominska medalja Lackovega odreda
  • 1990: priznanje in pohvala za požrtvovalno delo pri požarnem varstvu
  • 2004: priznanje za ustvarjalno sodelovanje pri prenašanju legendarnih uspehov brigad Toneta Tomšiča, Ljuba Šercerja in Mirka Bračiča na mlajše rodove
  • 2010: priznanje za dolgoletno sodelovanje in pomoč pri delu krajevne organizacije; srebrna plaketa ZZB in NOB Slovenije

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 03.04.2013.

Nastavitve zasebnosti