Slika
Natisni Štimac, Milorad
zobozdravnik, družbenopolitični delavec

Rojen: 20. 2. 1932, Tetovo
Umrl: 04. 4. 1998, Topolšica
Življenjepis

Na Vojnomedicinski šoli se je leta 1949 izšolal za sanitetnega poročnika. 1960 je v Beogradu opravil strokovni izpit za sanitetne oficirje in vojne uslužbence ter pridobil naziv Dentist III. V Velenju je 1963 obiskoval Občinsko politično šolo na Delavski univerzi, 1965 pa opravil dopolnilne izpite na MF v Ljubljani na oddelku za stomatologijo in postal višji dentist. V letih 1949−1959 je opravljal zobozdravstveno delo v JLA, 1960−1967 je bil vodja zobne ambulante v Bolnici za pljučne bolezni in TBC v Topolšici ter opravljal pogodbeno delo v zobni ambulanti TEŠ in Tovarni usnja v Šoštanju. 1968 se je samozaposlil v Zasebni zobni ambulanti Štimac v Velenju.

Delo

Sodeloval je v družbenopolitičnih aktivnostih občine Velenje, dolgo je deloval v Zvezi sindikatov Slovenije in Občinskem sindikalnem svetu ter predsedoval Občinski zvezi rezervnih vojaških starešin. Aktiven je bil v ZSS, bil je tudi predsednik OZRVS.

Nagrade in priznanja
  • 1969: priznanje Občinskega sindikalnega sveta Velenje za dolgoletno in prizadevno delo v sindikalni organizaciji, Velenje
  • 1972: red za zasluge s srebrno zvezdo od predsednika SFRJ Josipa Broza Tita, Beograd
  • 1977: srebrni znak sindikatov Slovenije za uresničevanje delavskih interesov z dolgoletnim požrtvovalnim delom v sindikalni organizaciji in za pomembne uspehe v njenem uveljavljanju in razvoju, Predsedstvo občinskega sveta ZSS, Velenje
  • 1979: odlikovanje predsednika SFRJ Josipa Broza Tita za posebne zasluge pri razvoju in uresničevanju koncepcije splošnoljudskega odpora in za uspehe pri izboljšanju vojaško strokovnega znanja in bojne pripravljenosti naših občanov, Beograd
  • 1981: plaketa ZRVS za izjemen prispevek k uspehu pri delu ZRVS, krepitvi splošne ljudske obrambe in družbene samozaščite, razvoju in uveljavljanju ZRVS v družbi, Ljubljana
  • 1989: srebrni grb občine Velenje za dolgoletno delo in dosežke v Zvezi rezervnih vojaških starešin, Velenje
GalerijaDodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti