Slika
Natisni Žerdin, Franc
rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik

Rojen: 29. 5. 1949, Žižki
Življenjepis

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970 maturiral. Na FNT v Ljubljani je iz rudarstva 1976 diplomiral, 1987 magistriral in 1993 zagovarjal doktorat. Od leta 1975 do upokojitve 2003 je bil zaposlen v Premogovniku Velenje; 1988-92 je bil tehnični direktor RLV in vodja rudarske reševalne službe za Slovenijo in Hrvaško, 1992-2002 pa predsednik uprave PV.  V letih 1995-97 je vodil slovensko-ameriško skupino, ki je preučevala možnost odkopavanja debelih slojev premoga v Wyomingu (ZDA) po velenjski odkopni metodi in bil nosilec projektov za uvajanje te metode v premogovnikih v Turčiji, Srbiji, Makedoniji in Bosni. Zaslužen je, da je PV med prvimi v Evropi dobil certifikata ISO 9001 in 14001. V letih 1989-2004 je kot docent na NTF v Ljubljani predaval predmete tehničnega rudarstva. 
V letih 2004 – 2012 je kot docent predaval na FKTT v Ljubljani, od 2012 predava na fakulteti za energetiko, UM in na Visoki šoli za varstvo okolja, Velenje.
Od 2006 dalje je občinski svetnik v Svetu MOV, 2011-15 neprofesionalni župan MOV, 2009-2010 predsednik nadzornega sveta HSE.
V letih 1975-2020 je bil član številnih iniciativnih in organizacijskih odborov,  sodeloval je v mnogih  projektnih skupinah, številne je tudi vodil.

 

Delo
Je avtor in soavtor  preko 60 strokovnih in znanstvenih člankov s področja rudarstva, soavtor dveh skript za študente pri predmetu Programiranje in optimiziranje delovnih procesov v rudarstvu.
  • Žerdin, Franc: Ocena metod in organizacije dela pri izdelavi jamskih prog v rudniku lignita Velenje, magistrska naloga, FNT, Ljubljana, 1987 
  • Žerdin, Franc: Metoda izdelave optimalnega dolgoročnega plana proizvodnje v rudnikih z jamskim načinom eksploatacije, doktorska disertacija, FNT, Ljubljana, 1993

 

Nagrade in priznanja
  • 2004: grb Mestne občine Velenje
  • 2023: častni občan Mestne občine Velenje
Viri in literatura

Cobiss, šifra raziskovalca 06959

Spletne povezave

https://www.cobiss.si/raziskovalci.htm#

GalerijaDodano 04.03.2020.
Zadnja sprememba 10.10.2023.

Nastavitve zasebnosti