Slika
Natisni Fenc, Rajko
glasbenik

Rojen: Zeljina, Hrvaška
Življenjepis

Rojen je bil v Zeljini, na medicinski fakulteti zagrebške univerze je diplomiral v študijskem letu 1932/1933. Prvo službo v bolnišnici Brežice je dobil kot pianist v zdravniškem ansamblu. Služboval je še v Mokronogu, pozneje v Zagrebu, po upokojitvi 1967 pa se je preselil v Pesje pri Velenju. Tu je po medicinski plati deloval pri izobraževanjih v okviru Rdečega križa in tečajev prve pomoči za voznike, kot pianist pa v ansamblu, ki se je imenoval po njem. Umrl je leta 1988, pokopan je v Zeljini.

Delo

Že kot študent medicine se je preživljal z igranjem klavirja in orgel. Po letu 1948 je v okviru prosvetnega društva Emil Adamič v Mokronogu ustanovil in nekaj časa vodil orkester, okrog katerega so se zbirali tudi pevci in pevke, tako da so leta 1952 uprizorili opereto Ljube Prenner Vasovalec. Od pomladi 1970 do zime 1976/77 je vodil ansambel, ki je nastal iz veselja do skupnega muziciranja, nastopal pa kot 'ansambel dr. Rajka Fenca', nekaj časa tudi kot ansambel Glasbene mladine. Prva tri leta se je ansambel dobival pri F. v Pesju, pozneje pa v prostorih velenjske knjižnice na Titovem trgu 5.  Začetna zasedba je bila Rajko Fenc (p) ter Leopold in Lado Planko (vl), postopoma pa se je ansambel razširil - najprej z Alenko Hranjec (akk), kakšno leto pozneje so se vključili še Vane Gošnik (vl), Drago Štiglic (vl), Marta Cvikl (vl), Andrej Taušič (vcl) in Boris Mlinar (tp). Po letu 1973 je ansambel nastopal tudi javno, običajno vsaj enkrat na leto. Od nekaterih nastopov so se ohranili programi in fotografije.

Nagrade in priznanja
  • 1975: Kulturna skupnost Velenje, priznanje za nesebično delo in izredne dosežke v kulturnem ustvarjanju
  • 1981: RK SZDL, bronasto odličje OF
Spletne povezave

http://www.dolenjskilist.si/media/arhiv-pdf/dl/1952/DL_1952_01_18_03_0098.pdf

http://dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-T73X49N4/?query=%27source%3d%C4%8Dasopisje%40AND%40srel%3dNa%C5%A1+%C4%8Das%27&browse=%C4%8Dasopisje&node=besedila%2f1&pageSize=25&fyear=1981&sortDir=ASC&sort=date&page=2


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 12.01.2022.

Nastavitve zasebnosti