Slika
Natisni Šramel Vučina, Urška
doktorica znanosti, pedagoginja

Rojena: 12. 7. 1977
Življenjepis

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani gimnaziji ŠC Velenje je diplomirala in doktorirala na oddelku za muzikologijo na FF v Ljubljani.
V letih 2001–2002 je bila zaposlena v glasbeni zbirki NUK-a v Ljubljani, s šolskim letom 2001/02 pa se je zaposlila na glasbeni šoli v Velenju kot profesorica zgodovine glasbe na umetniški gimnaziji, kot bibliotekarka in kot organizatorica koncertov. Aktivno sodeluje pri pripravi glasbenega abonmaja v organizaciji Festivala Velenje. Je članica državne predmetne komisije za splošno maturo za glasbo. Raziskuje orkestrsko poustvarjalnost na Slovenskem med obema vojnama.

Delo
  • 2008: Čerič, Jasna, Šramel Urška: Zgodovina glasbe II., učbenik za poučevanje glasbe v srednjih glasbenih šolah, DZS
  • avtorica strokovnih prispevkov v Muzikološkem zborniku, Muzikološkem biltenu, Enciklopediji Slovenije, Glasbi v šoli, Biltenu EPTA/DSPP/EGTA/SOD, Cerkvenem glasbeniku, Našem času
Spletne povezave

www.gsvelenje.si

www.cobiss.si


Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 19.12.2012.

Nastavitve zasebnosti