Slika
Natisni Žužek, Marija (roj. Letonje)
ravnateljica, pedagoginja

Rojena: 27. 7. 1935, Paška vas, Šmartno ob Paki
Umrla: 05. 8. 2019, Slovenj Gradec
Življenjepis

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v Ljubljani in nato diplomirala iz pedagogike na FF UL.
V letih 1953−1959 je poučevala na OŠ Javorje v Črni na Koroškem, 1959−1974 je bila šolska pedagoginja na OŠ Gustava Šiliha, 1974−1977 pomočnica direktorja za pedagoške zadeve na VIZ Velenje, 1977−1989 ravnateljica na OŠ Livada. 1978−1982 je bila predsednica DPZ, v SZDL en mandat članica RK Slovenije in več mandatov članica OK ZK Velenje.

Delo

Pri ustanavljanju združenih šol (VIZ Velenje) je izdelala pedagoški program za delo učiteljev od 1. do 8. razreda za vse predmete in vodila izvajanje programa v vseh treh občinah. Bila je vodja in članica odborov in aktivov pri pripravi analiz in evalvacije reform v šolstvu (COŠ idr. v občini in republiki.)

Nagrade in priznanja
  • 1982: zlata značka za požrtvovalno in vztrajno delo v dobro mladega rodu
  • 1983: Šilihova značka za dolgoletno uspešno in prizadevno  vzgojno-izobraževalno delo
  • 1989: Šilihova plaketa za dolgoletno uspešno in prizadevno vzgojno-izobraževalno delo
  • 1979: red zaslug za narod s srebrno zvezdo predsednika SFRJ

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 08.08.2019.

Nastavitve zasebnosti