Slika
Natisni Zupančič, Vera (tudi Veronika, part. i. Breda)
udeleženka NOB, športna delavka, funkcionarka

Rojena: 05. 1. 1927, Kamnica, Dol pri Ljubljani
Umrla: 04. 5. 2016, Celje
Življenjepis

V Kamnici je obiskovala osnovno šolo, v Ljubljani dekliško meščansko šolo in se izšolala za računovodkinjo. Leta 1943 je odšla v partizane in do konca 2. svet. vojne delala pod imenom Breda kot terenka in obveščevalka. 1945 je bila zaposlena kot poslovodkinja v Naprozi v Domžalah, 1946−1947 kot obveščevalka v Mestnem odboru Bled in 1947−1951 kot tajnica predsednika pri CK SKOJ v ZSM Ljubljana. 1951 se je zaposlila v Sekretariatu za notranje zadeve Ljubljana – servisni službi v Borovcu, nato pa dobila službo kot pomočnica glavne računovodkinje na državnem posestvu Snežnik v Kočevski Reki, ker je delala do leta 1963, ko se je preselila v Velenje. Tu je bila sprva računovodkinja v EKK Velenje, 1965 pa se je zaposlila v RLV, kjer je delala do upokojitve 1981.

Delo

Bila je priznana atletska delavka; opravila je sodniški izpit in 15 let predsedovala v AK Velenje. 30 let je bila mednarodna atletska sodnica, sodila je na številnih (mednarodnih) tekmovanjih in na EP. V Velenju je bila vodja mednarodnih tekmovanj (npr. Balkanskega krosa 1974 in vodja atletske reprezentance Slovenije in Jugoslavije. Bila je tudi članica predsedstva AZS in članica nadzornega odbora jugoslovanske atletske zveze.

V Velenju je bila podpredsednica Okrajnega odbora OF in podpredsednica občinske konference SZDL ter v letih 1975−1980 delegatka Državnega zbora združenega dela.

Nagrade in priznanja
  • 1948: orden za hrabrost
  • 1961: medalja dela
  • 1973: red dela s srebrnim vencem
  • 1983: red zaslug za narod s srebrno zvezdo
  • 1996: plaketa Stanka Bloudka
  • 1997: plaketa MO Velenje
Viri in literatura
  • U. Hrast (Vlado Vrbič), Zaleščanski portreti, Naš čas, Velenje 1998, str. 232−238.

Dodano 16.10.2012.
Zadnja sprememba 08.07.2016.

Nastavitve zasebnosti