Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je...  <<Več>>
Armič , Josip - Pedagog
22. 2. 1870 — 17. 7. 1937

Leta 1889 je končal učiteljišče v Ljubljani in nato opravil enoletni tečaj za pouk gluhonemih na Dunaju, 1907 tečaj risanja na obrtni nadaljevalni šoli v...  <<Več>>
Batič, Rafael - Novinar, pedagog
20. 5. 1940 — 29. 3. 2017

Po končani OŠ Mislinja in nižji gimnaziji v Slovenj Gradcu je absolviral na Višji pedagoški šoli v Ljubljani. V letih 1962−1964 in 1966/67...  <<Več>>
Bertoncelj, Aci - Pianist, pedagog
27. 8. 1939 — 22. 9. 2002

Leta 1956 je maturiral na klasični gimnaziji v Ljubljani, 1957 pa končal tudi klavirski in teoretski študij na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani in 1960...  <<Več>>
Beuermann, Rihard - Glasbenik, dirigent, pedagog, zborovodja
23. 3. 1927 — 23. 9. 1987

Po poreklu iz plemiške družine, po materi Annemarie Czerny je bil v sorodstvu z družino slikarja Riharda Jakopiča, ki je bil poročen z njegovo teto Anno. V...  <<Več>>
Bole, Marija - Pedagoginja
27. 3. 1944 — 20. 2. 2014

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju. Diplomirala je leta 1973 na PA v Ljubljani.  V...  <<Več>>
Brence , Berta - Zborovodkinja, pedagoginja


Rodila se je v Velenju kot hči šolskega upravitelja Valentina Brenceta. Bila je najmlajša od šestih otrok. Študirala je v Celovcu in Mariboru. Po...  <<Več>>
Budna, Martin - Pedagog, družbenopolitični delavec, ekolog, funkcionar
07. 10. 1941

OŠ je obiskoval v Paki pri Velenju, nižjo gimnazijo v Slovenj Gradcu, učiteljišče v Celju ter študij matematike in fizike na ljubljanski FNT. Strokovno...  <<Več>>
Čas, Metka - Pedagoginja, ravnateljica
24. 12. 1954

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je 1987 diplomirala na višji stopnji PA v...  <<Več>>
Čater, Tanja - Športnica, trenerka, pedagoginja
01. 4. 1953

OŠ je obiskovala v Velenju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je končala višjo šolo za vzgojiteljice na Pedagoški fakulteti...  <<Več>>
Črnič, Aleš - Doktor znanosti, sociolog, pedagog
27. 1. 1971

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) in OŠ Bratov Mravljakov Velenje. Po končani Srednji računalniški šoli v Velenju je pridobil...  <<Več>>
De Costa, Anton - Pedagog, tabornik, politik
21. 2. 1942

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, nižjo gimnazijo v Šoštanju, učiteljišče v Tolminu, študij telesne vzgoje pa...  <<Več>>
De Costa, David - Športnik, trener, pedagog
15. 6. 1976

V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo, nato pa diplomiral na FŠ v Ljubljani. Bil je trener alpskega smučanja v SK Velenje in 8 let demonstrator...  <<Več>>
Dolinar , Dušan - Pedagog
09. 7. 1945

Obiskoval je OŠ Puconci in Gimnazijo Murska Sobota. Diplomiral je iz pedagogike in sociologije na FF UL. Leta 1971 se je zaposlil na Pedagoškem inštitutu...  <<Več>>
Drev , Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka
23. 7. 1950

Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor. Zaposlila se je v OŠ Vojnik, POŠ...  <<Več>>
Fece, Vilma - Direktorica, ekologinja, pedagoginja
26. 9. 1958

Šolala se je na OŠ Šoštanj, Gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor in Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Kot inženirka kemijske...  <<Več>>
Ficko, Peter - Pedagog, poslanec
08. 7. 1936

Po končani OŠ in srednji šoli je diplomiral iz geografije in etnologije na FF UL. V letih 1965−1998 je bil zaposlen na ŠCV. Od 1967 do 1978 je bil...  <<Več>>
Gams, Anton - Elektrotehnik, pedagog
21. 12. 1945

V Slovenj Gradcu je obiskoval OŠ, nadaljeval na srednji Tehniški elektro šoli Maribor in diplomiral na FE UL oz. magistriral na FR UL (univ. dipl. inž....  <<Več>>
Glavač, Bojan - Pedagog, ravnatelj, športnik
29. 7. 1930

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo v Celju in študij geografije v Ljubljani. V letih 1958−1964 je poučeval na OŠ MPT v Velenju. Leta 1963 je...  <<Več>>
Gmajner Korošec, Marjana - Pedagoginja
03. 8. 1956

Po končani gimnaziji v Celju je nadaljevala študij na PA UL, kjer je diplomirala iz slovenskega jezika in likovne vzgoje, na FF v Ljubljani pa iz slovenskega...  <<Več>>
Gorišek, Zdenko - Pedagog, ravnatelj
18. 4. 1964

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Center v Celju je študiral na PA Maribor, diplomiral iz pedagogike na FF in se izpopolnjeval...  <<Več>>
Goršek, Ema - Veronika - Pedagoginja, kulturna delavka
28. 12. 1946

Po končanem Učiteljišču v Mariboru je v letih 1966−1970 učila na podružnični OŠ Jurklošter, 1970−1986 in 1991−2003 pa na...  <<Več>>
Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v BiH in Velenju. V letih 1929−1930 je...  <<Več>>
Gošnik Vovk, Manja - Zborovodkinja, pedagoginja
26. 3. 1960

Po končani OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju je obiskovala Zavod za glasbeno in baletno izobraževanje v Ljubljani. Diplomirala je na AG v Ljubljani....  <<Več>>
Grebenšek, Jožica - Glasbenica, pedagoginja
13. 3. 1950

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Srednješolsko izobraževanje je nadaljevala v Ljubljani na oddelku za klavir Zavoda za glasbeno in baletno...  <<Več>>
Groznik, Hermina - Pedagoginja, družbenopolitična delavka
03. 3. 1940 — 07. 10. 2022

Po končani OŠ v Velenju (konjušnica v Starem Velenju) je obiskovala učiteljišče v Celju. Zaposlena je bila v OŠ Cirkovce (1960−1963) in v...  <<Več>>
Groznik, Jožef - Direktor, pedagog
03. 3. 1939

Osnovno šolo je končal v Stični, srednjo šolo za usnjarskega tehnika v Domžalah in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Gruber, Katja - Pedagoginja, zborovodkinja
04. 9. 1966

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani SGB šoli v Mariboru je diplomirala iz glasbene pedagogike na AG v Ljubljani.  V letih...  <<Več>>
Herman, Jernej - Pedagog, potapljač
17. 7. 1951

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, končal srednjo tehnično šolo na RŠC Velenje in diplomiral na PA v Mariboru. V letih...  <<Več>>
Hohnjec, Josip - Doktor znanosti, pedagog, politik
01. 1. 1873 — 15. 2. 1964

Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Na Dunaju je opravil doktorat iz...  <<Več>>
Hribernik, Franc - Zgodovinar, ravnatelj, pedagog, kronist
— 21. 4. 1965

Franc Hribernik je bil rojen v Braslovčah, preživel mladost v Žalcu, končal učiteljišče v Mariboru in bil v času pred prvo svetovno vojno zaposlen po različnih...  <<Več>>
Hudales, Jože - Doktor znanosti, etnolog, zgodovinar, pedagog
07. 6. 1955

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju in diplomiral leta 1979 na FF v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Na oddelku za etnologijo FF je do leta 1979...  <<Več>>
Hudej, Sonja - Doktorica znanosti, pedagoginja
13. 10. 1957

Po končani OŠ v Domžalah in Pedagoški gimnaziji v Ljubljani je diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na FF UL, kjer je tudi magistrirala in 1998...  <<Več>>
Hudomal, Franc - Kulturni delavec, literat, pedagog
19. 1. 1927

Osnovno šolo je obiskoval v Blagovici, po osvoboditvi pa nižjo gimnazijo v Domžalah. Nato se je izobraževal na TSŠ - rudarskem oddelku v Ljubljani, v letu...  <<Več>>
Hudomal, Marija - Pedagoginja, literatka
24. 3. 1927 — 21. 5. 2010

Do 5. razreda je obiskovala šolo v Oplotnici, nadaljevala na gimnaziji v Slovenskih Konjicah ter končala učiteljišče v Ljubljani. Poučevala je v Planini,...  <<Več>>
Jarnovič, Milogoj - Pedagog, športni delavec
29. 8. 1903 — 01. 9. 1981

Končal je šolanje na državnem učiteljišču v Mariboru in gimnastični tečaj Ministrstva za prosveto v Beogradu. V letih 1924/25 je poučeval telesno vzgojo na...  <<Več>>
Jenko, Borut - Pedagog, podjetnik, politik
21. 1. 1941

Obiskoval je sedemletko, nižjo gimnazijo v Velenju  in višjo gimnazijo v Celju. Diplomiral je na FE UL. V letih 1965−1969 je učil elektrotehniko na...  <<Več>>
Jug, Jurij - Doktor znanosti, zgodovinar, pedagog
14. 7. 1933 — 17. 2. 2022

Mladost je preživel v Celju, kjer je 1953 opravil gimnazijsko maturo, nato je na filozofski fakulteti univerze v Zagrebu študiral zgodovino in 1960 diplomiral. Po...  <<Več>>
Kapun, Rupert - Pedagog
— 05. 9. 1856

Bil je prvi učitelj na tedaj še enorazredni šoli (trivialki) v Šmartnem ob Paki, ustanovljeni leta 1834.  Nastavljen je bil na prošnjo...  <<Več>>
Karlovčec, Senka - Pedagoginja, literatka, kulturna delavka
29. 6. 1963

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Tehniški šolski center v Celju (smer kemija) v okviru SŠ za kemijo in metalurgijo Ljubljana ter...  <<Več>>
Kešpret, Ivan - Redovnik, fotograf, pedagog
29. 10. 1920 — 17. 5. 2002

Rodil se je kot najstarejši od devetih otrok  očetu Jožefu in materi Mariji, roj. Stropnik. Obiskoval je osnovno in meščansko šolo v...  <<Več>>
Klančnik, Stanislav - Pedagog, inovator
27. 3. 1951

OŠ je obiskoval v Celju, srednjo elektrotehnično šolo v Krškem in diplomiral na pedagoški akademiji v Mariboru, smer družbeno-moralna vzgoja in...  <<Več>>
Kljun, Franjo - Politik, pedagog, funkcionar
09. 4. 1935

OŠ in poklicno šolo je končal v Trbovljah, srednjo tehniško in FS pa v Ljubljani (univ. dipl. inž. strojništva – smer energetika)....  <<Več>>
Kmecl, Boža - Pedagoginja, kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
07. 7. 1907 — 04. 6. 1959

  Kot osnovnošolska učiteljica je službovala na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Zagorju ob Savi), v Radečah, po II. svet. vojni pa v Loki pri Zidanem Mostu...  <<Več>>
Kmecl, Edmund - Pedagog
01. 10. 1908 — 12. 9. 1992

V dvajsetih letih 20. stol. je končal učiteljišče v Mariboru in služboval na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Šentjur) in v Radečah – v glavnem kot...  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Knez, Rajko - Doktor znanosti, pravnik, pedagog
30. 10. 1969

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral in leta 2000 doktoriral na Pravni fakulteti...  <<Več>>
Kocbek, Fran - Publicist, pedagog, funkcionar
26. 1. 1863 — 07. 8. 1930

Šolal se je v Negovi in Radgoni ter na učiteljišču v Mariboru. Kot podučitelj je služboval najprej v Žalcu, nato kot učitelj na Rečici ob Savinji ter...  <<Več>>
Kocen, Blaž - Geograf, duhovnik, pedagog
24. 1. 1821 — 29. 5. 1871

Šolal se je na Ponikvi, v Celju in Gradcu. 1841 je stopil v bogoslovje v Celovcu in bil 1845 posvečen v duhovnika. Med oktobrom 1847 in septembrom 1849 je bil kaplan...  <<Več>>
Kojc, Viktor - Pedagog, slikar, kipar
13. 3. 1925 — 02. 8. 2000

Kot likovni pedagog je poučeval na osnovni šola Biba Röcka, kjer je leta 1963 ustanovil Napotnikovo galerijo in jo uspešno vodil vrsto let. Bil je upravnik...  <<Več>>
Kopylov , Aleksej - Rudarski strokovnjak, pedagog
13. 1. 1877 — 24. 1. 1965

Leta 1895 je zaključil klasično gimnazijo v Kijevu in nato obiskoval visoko tehnično šolo v Harkovu. 1899 se je zaposlil v rudarskotehniškem podjetju v...  <<Več>>
Kordeš, Karel - Ravnatelj, pedagog
11. 11. 1927 — 12. 8. 1991

V Mariboru je končal osnovno in nižjo srednjo šolo ter kmetijsko šolo. Diplomiral je na Višji pedagoški šoli v Ljubljani na oddelku za...  <<Več>>
Koropec , Ivan - Pedagog, funkcionar
12. 12. 1873 — 04. 7. 1944

Obiskoval je učiteljišče v Mariboru. V obdobju 1899−1918 je poučeval v Šoštanju, v šol. letu 1918/1919 pa je bil imenovan za nadučitelja...  <<Več>>
Kotnik, Ivan - Pedagog, metalurg, direktor, alpinist
01. 7. 1951

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj, srednjo Rudarsko tehniško šolo Velenje ter doštudiral metalurgijo na FNT v Ljubljani. Kasneje je končal...  <<Več>>
Kotnik, Zorko - Pedagog, ravnatelj
14. 2. 1904 — 21. 12. 1978

Več let je bil učitelj na OŠ na Rečici v Savinji, v letih 1951–1962 je bil ravnatelj OŠ Šmartno ob Paki. Bil je predsednik sreskega društva...  <<Več>>
Kovač, Kristina - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 6. 1953

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in PA Ljubljana. Po enoletnem delu v Vrtcu Prule Ljubljana je 10...  <<Več>>
Krajnc, Jožef - Doktor znanosti, pedagog
17. 2. 1821 — 22. 2. 1875

Pravnik in univ. prof. dr. Jožef Krajnc je bil (poleg Tomaža Dolinarja) najpomembnejši slovenski jurist evropskega slovesa v 19. stoletju. Rojen je bil na Strževi...  <<Več>>
Kralj, Slava - Udeleženka NOB, pedagoginja


Učiteljica iz Venturinove družine je spomladi 1943 sodelovala pri osvobodilnem gibanju v Šentilju. Slava, z ileg. i. Ivica, je bila aktivistka OF in je delala...  <<Več>>
Kugovnik, Otmar - Doktor znanosti, pedagog
16. 6. 1954

Po končani gimnaziji je leta 1976 diplomiral iz tehniške matematike in 1983 magistriral iz funkcionalne analize na FNT v Ljubljani. 1989 je doktoriral na ljubljanski...  <<Več>>
Kuzman, Andrej - Ravnatelj, pedagog
10. 10. 1945 — 06. 3. 2018

Obiskoval je OŠ Vitanje, gimnazijo v Celju in leta 1969 diplomiral iz matematike na FNT v Ljubljani. Po študiju se je preselil v Velenje in se 1970 zaposlil kot...  <<Več>>
Lahovnik, Matej - Doktor znanosti, politik, pedagog
23. 12. 1971

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Srednji naravoslovno-matematični šoli na velenjskem šolskem centru je diplomiral, magistriral...  <<Več>>
Lednik, Božidar - Pedagog, fizik, družbenopolitični delavec, direktor
21. 11. 1937

Med 1945 in 1949 je obiskoval OŠ v Celju, od 1949 do 1957 I. gimnazijo Celje, 1963 doštudiral fiziko na FNT v Ljubljani in 1982 magistriral iz poslovnih...  <<Več>>
Lempl, Tomaž - Publicist, pedagog, duhovnik
17. 12. 1836 — 20. 3. 1908

Po končanem mariborskem bogoslovnem učiteljišču je bil 1860 eno leto kaplan v pri sv. Magdaleni v Mariboru, nato je bil do 1863 profesor verouka na mariborski...  <<Več>>
Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
24. 9. 1937

Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ KDK Šoštanj, nato na...  <<Več>>
Lukič, Leopoldina - Pedagoginja, ravnateljica
29. 8. 1934 — 10. 7. 2013

Obiskovala je OŠ in nižjo gimnazijo v Zagorju ob Savi, nadaljevala šolanje na učiteljišču v Ljubljani in končala Višjo pedagoško...  <<Več>>
Lukman, Ivan - Pedagog, kulturni delavec
25. 12. 1876 — 15. 9. 1937

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato učiteljišče v Mariboru, kjer je leta 1899 maturiral. Učiteljsko službo je začel v Šoštanju, kjer je služboval do...  <<Več>>
Lušin, Anica - Pedagoginja
31. 5. 1881

Po končani meščanski šoli pri uršulinkah je leta 1903 maturirala na ljubljanskem učiteljišču. Najprej je poučevala pri Benediktu v Slovenskih...  <<Več>>
Macur, Mihael - Pedagog
12. 9. 1941

Obiskoval je OŠ Polje ob Sotli, nižjo gimnazijo Kozje in Učiteljišče v Celju, nato pa zaključil še PA Maribor kot predmetni učitelj zgodovine in...  <<Več>>
Macur, Mirna - Doktorica znanosti, pedagoginja
17. 10. 1969

Osnovno in Srednjo naravoslovno-matematično šolo je obiskovala v Velenju, diplomski in podiplomski študij pa je opravljala na Fakulteti za družbene vede...  <<Več>>
Mahne, Metka - Pedagoginja, športna delavka
31. 8. 1933 — 22. 2. 2022

Po končani Srednji kmetijski šoli in Učiteljišču v Mariboru je diplomirala na Fakulteti za šport Ljubljana. Med letoma 1963-1977 je bila učiteljica...  <<Več>>
Majer, Srečko - Maistrov borec, pedagog, sadjar


Rojen je bil v Mariboru leta 1899. Ob koncu prve svetovne vojne je bil Maistrov borec s spomenico. Bil je ustanovitelj prve obrtne in trgovske šole v...  <<Več>>
Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
15. 6. 1938 — 28. 2. 2021

V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo stopnjo študija klarineta na AG....  <<Več>>
Marolt, Jože - Pedagog, politik, udeleženec NOB
31. 3. 1924 — 16. 2. 2009

Rojen je bil pri Naveršniku v Plešivcu. Med NOB je bil komandant jurišnega bataljona Šercerjeve brigade. Leta 1953 je bil učitelj v...  <<Več>>
Matko, Peter - Slikar, pedagog
24. 8. 1955

Maturiral je na Rudarski šoli v Velenju, opravil tečaj slikanja pri akad. slikarju Alojziju Zavolovšku in likovno teorijo pri akad. slikarju Avguštu...  <<Več>>
Mavec, Dragica – Karolina - Pedagoginja, plesalka
26. 4. 1942

OŠ je končala v Zagorju ob Savi in Toplicah, v Ljubljani pa vzgojiteljsko šolo. Obiskovala je ure izraznega plesa pri Marti Pavlin Brini in bila učenka Žive...  <<Več>>
Mecej, Martin - Pedagog, publicist


Na šoli v Šoštanju je deloval štiri leta, nato pa bil leta 1939 premeščen v Kozje. V času svojega delovanja je bil predsednik Učiteljskega...  <<Več>>
Medved, Anton - Teolog, pedagog, publicist
06. 12. 1862 — 26. 2. 1925

V Mariboru je kot gojenec tamkajšnjega semenišča obiskoval gimnazijo. Po maturi je stopil v mariborsko bogoslovje, in bil posvečen v duhovnika 1888. Med...  <<Več>>
Melanšek, Jože - Pedagog, družbenopolitični delavec, direktor
24. 4. 1932

Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal učiteljišče v Ljubljani, GZS na Brdu pri...  <<Več>>
Menhart, Alojz - Maistrov borec, pedagog, družbenopolitični delavec
21. 3. 1895 — 23. 12. 1985

OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, učiteljišče pa v Mariboru. Kot učitelj se je najprej zaposlil v Gornji Radgoni, nato v Križevcih. V Topolšico se je...  <<Več>>
Meža, Milan - Ravnatelj, magister znanosti, pedagog
25. 1. 1950

Po končanem osnovnem šolanju se je vpisal na Tehniško elektro šolo v Mariboru, diplomiral 1974 na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za elektrotehniko...  <<Več>>
Mijoč, Nena - Doktorica znanosti, pedagoginja
07. 10. 1955

Končala je OŠ MPT, gimnazijo v Velenju, Clay High School Toledo v Ohiu (ZDA), FF UL, IEDC na Brdu. V letih 1978–1990 je bila zaposlena v Gorenju v Velenju, med...  <<Več>>
Mlinšek, Alenka - Pedagoginja, zborovodkinja
26. 10. 1943 — 17. 5. 2020

Po končani OŠ Velenje in učiteljišču Celje je diplomirala na oddelku za glasbo na PA v Ljubljani. Od leta 1963 do upokojitve 2003 je učila v glasbeni...  <<Več>>
Mlinšek, Dušan - Doktor znanosti, pedagog
30. 9. 1925 — 15. 12. 2020

Diplomiral je na fakulteti za gozdarstvo in agronomijo v Zagrebu in doktoriral na zvezni TVŠ v Zürichu. V letih 1950−1960 je delal pri gozdnih gospodarstvih v...  <<Več>>
Mlinšek, Frančišek - Pedagog, čebelar
17. 9. 1890 — 29. 9. 1973

Leta 1896 je začel obiskovati velenjsko ljudsko šolo, 1904 se je vpisal na gimnazijo v Celje in jo 1908 uspešno končal. Istega leta se je vpisal na...  <<Več>>
Modrijan, Julijana - Pedagoginja, družbenopolitična delavka, igralka
05. 3. 1943

OŠ je obiskovala v Šoštanju, dokončala Učiteljišče v Celju in PA v Ljubljani (učiteljica razrednega pouka in zgodovine). Leta 1963 se je...  <<Več>>
Musi, Peter - Šolski upravitelj, publicist, pedagog
26. 6. 1799 — 06. 3. 1875

Rodil se je 26. junija 1799 (krščen 28. junija 1799) v trgu Vransko kot sin kmeta posestnika Josipa Musija (Josepf Mussy) in Ane, rojene Terbovc (Anna Terbouzin)....  <<Več>>
Napret, Peter - Publicist, pedagog, glasbenik
09. 8. 1968

Obiskoval je OŠ Rimske Toplice in nato končal SGBŠ Ljubljana. Na AG Ljubljana je diplomiral iz violine in študiral citre na Tirolskem deželnem...  <<Več>>
Natek, Matjaž - Pedagog, športnik, trener, funkcionar
04. 11. 1933 — 15. 5. 2002

Rodil se je v znani trgovski družini Natkovih. Med 2. svet. vojno je bil z družino izgnan v Srbijo. OŠ je obiskoval v Šoštanju in Arandjelovcu. Izobrazbo...  <<Več>>
Oblišar, Boris - Pedagog, slikar
28. 5. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada). Po končni srednji rudarski šoli na CSŠ je diplomiral na PA v Ljubljani. V...  <<Več>>
Pečnik, Slavica - Pedagoginja, gledališka ustvarjalka
29. 4. 1947

OŠ je obiskovala v Mozirju, gimnazijo pa v Celju. Na FF v Ljubljani je končala študij slovenskega in nemškega jezika s književnostjo. Od leta 1969 pa vse...  <<Več>>
Pejovnik, Radovan Stanislav - Doktor znanosti, pedagog, družbenopolitični delavec
04. 5. 1946

Prvi dve leti življenja je večinoma preživel pri starih starših v Šoštanju (Vinko Pejovnik Šoštanjčan, Angela Pejovnik roj. Pečovnik iz...  <<Več>>
Pirečnik, Danica - Zborovodkinja, pedagoginja
27. 3. 1954

Po končani Srednji šoli za glasbeno in baletno izobraževanje v LJ je doštudirala glasbeno pedagogiko z zborovodstvom na AG v Ljubljani. Zaposlena je bila na...  <<Več>>
Planinc, Ivan - Pedagog, ravnatelj
22. 2. 1955

Obiskoval je OŠ Vitanje. Po končani Pedagoški gimnaziji Celje je študiral na PA Maribor in diplomiral na PA v Ljubljani. V letih 1978−1982 je...  <<Več>>
Plazl, Milica - Pedagoginja
23. 8. 1929 — 11. 4. 2004

Rodila se je v Škalah pri Velenju. Po osnovni šoli je končala učiteljišče v Ljubljani in ob delu končala študij na Pedagoški akademiji...  <<Več>>
Prah, Emil - Pedagog, direktor
01. 12. 1941

Obiskoval je OŠ v Ločah in Zbelovem, nižjo gimnazijo v Poljčanah, I. gimnazijo v Mariboru, na PA v Mariboru pa končal študij matematike in fizike. Na...  <<Več>>
Praprotnik, Franc - Sadjar, pedagog
28. 1. 1849 — 20. 7. 1933

Služboval je v mariborski okolici in bil nadučitelj v Mozirju. Kjerkoli je živel, je ustanavljal drevesnice. Njegove mozirske drevesnice so pospeševale sadjarstvo v...  <<Več>>
Prašnikar, Janez - Doktor znanosti, pedagog
17. 6. 1950

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartntem ob Paki in leta 1968 zaključi gimnazijo Celje. 1973 je diplomiral na EF v Ljubljani, 1978 magistriral na Ekonomski...  <<Več>>
Praznik, Katarina - Športnica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
07. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na FŠ UL. Od 1990 je profesorica športne vzgoje na Srednji zdravstveni...  <<Več>>
Pustatičnik, Martin - Pedagog
08. 3. 1940

Po končani osnovni šoli v Plešivcu je šolanje nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in učiteljišču v Celju ter diplomiral na...  <<Več>>
Pušnik, Terezija - Ravnateljica, pedagoginja
25. 6. 1940

Obiskovala je OŠ Vransko, učiteljišče Celje in nato PA v Ljubljani. Študij je nadaljevala na FF UL, kjer je tudi diplomirala. V letih 1960−1963 je...  <<Več>>
Ravnikar, Tone - Doktor znanosti, muzealec, pedagog
14. 10. 1958

Obiskoval je OŠ Slovenj Gradec. Po končani Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral iz zgodovine na FF v Ljubljani in doktoriral na Pedagoški, zdaj...  <<Več>>
Rehar, Toni - Pedagog, trener, novinar
30. 4. 1939

Obiskoval je OŠ Žalec in Srednjo trgovsko šolo Celje, nato je končal študij na VŠTK UL. V letih 1960−65 je bil zaposlen kot višji...  <<Več>>
Ribnikar, Ivan - Doktor znanosti, pedagog, politik
— 20. 8. 2022

Leta 1945 se je z mamo in sestro naselil na maminem domu v Podkraju pri Velenju in v Velenju obiskoval zadnji razred OŠ; nižjo gimnazijo je obiskoval v...  <<Več>>
Robida, Juana - Pedagoginja
07. 9. 1961

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, maturirala na gimnaziji v Celju. Leta 1985 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer ...  <<Več>>
Robida, Peter - Pedagog, direktor
02. 9. 1933

Obiskoval je OŠ Laško, nato končal poklicno rudarsko šolo v Zagorju in TSŠ v Ljubljani. Diplomiral je iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Zaposlen je...  <<Več>>
Rojc, Emil - Doktor znanosti, pedagog, direktor, družbenopolitični delavec
23. 5. 1940

Po končani nižji gimnaziji v Radečah se je vpisal na učiteljišče v Celju. Na FF UL je diplomiral iz psihologije in sociologije, magistriral iz političnih znanosti...  <<Več>>
Roser, Janez - Pedagog


  <<Več>>
Rozman, Andrej - Doktor znanosti, prevajalec, pedagog
11. 10. 1947

Obiskoval je gimnazijo na Ravnah na Koroškem, študiral na FF v Ljubljani in nato na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je diplomiral (1974) in doktoriral...  <<Več>>
Rozman, Janka Ivetta - Prevajalka, pedagoginja
14. 2. 1947

Po gimnaziji v Banski Bystrici je diplomirala iz slovaškega in nemškega jezika na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je tudi magistrirala. V letih...  <<Več>>
Rudnik, Vida - Ravnateljica, pedagoginja
19. 5. 1947

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki in učiteljišče v Celju. Na Pedagoški fakulteti v Ljubljani je ob delu študirala matematiko in...  <<Več>>
Salobir, Boris - Doktor znanosti, pedagog, rudarski strokovnjak, literat, filmski ustvarjalec
20. 9. 1960

Po maturi na velenjski gimnaziji je diplomiral iz rudarstva na FNT, kjer je leta 1989 magistriral in 1996 doktoriral. Izobraževal se je tudi na   Montanuniversitat...  <<Več>>
Seme, Karl - Gledališki ustvarjalec, pedagog, družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
24. 3. 1947

OŠ je končal v Dolu pri Hrastniku, srednjo trgovsko šolo v Laškem. 1963 je prišel v Velenje, 1967 končal poklicno šolo za rudarskega...  <<Več>>
Semečnik, Pankracij - Župan, šolski upravitelj, ravnatelj, pedagog, družbenopolitični delavec
08. 5. 1938

Po OŠ v Ponikvi pri Žalcu je obiskoval nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju, nato pa končal višješolski študij pedagogike in...  <<Več>>
Skok, Anton - Ravnatelj, pedagog
26. 12. 1949

Obiskoval je OŠ Videm pri Ptuju. Po končani gimnaziji Ptuj in PA Maribor je diplomiral na PF v Ljubljani. Najprej se je za zaposlil (polovično) v Juršincih in...  <<Več>>
Smolnikar, Ivan - Pedagog
19. 4. 1862 — 11. 2. 1936

Učiteljišče je zaključil v Mariboru. Najprej je deloval v Sv. Janžu pri Vinski Gori, nato v Razborju, od leta 1882 pa v Zavodnjah pri Šoštanju.   <<Več>>
Sorè , Anton - Doktor znanosti, geograf, pedagog
28. 12. 1925 — 28. 1. 2015

Obiskoval je OŠ Velenje, Realno gimnazijo Celje, Staatliche Wirtschaftsschule Cilli, Anastasius – Grün – Schule (Oberschule für Jungen in Rann...  <<Več>>
Sovinc, Ivan - Doktor znanosti, geolog, pedagog
23. 10. 1924 — 24. 5. 2001

OŠ je obiskoval v Sevnici, gimnazijo v Celju, 1953 pa diplomiral na gradbenem oddelku TVŠ. Izpopolnjeval se je na geotehniškem inštitutu v...  <<Več>>
Stropnik, Maša - Kulturna delavka, pedagoginja, družbenopolitična delavka
10. 11. 1978

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha in Srednjo zdravstveno šolo Celje ter nato diplomirala na PF UM. Od leta 2003 je učiteljica razrednega pouka na...  <<Več>>
Svetina, Jože - Slikar, pedagog
20. 7. 1934

Leta 1956 je končal Učiteljišče v Ljubljani in nato v Bileči še oficirsko šolo. V letih 1957–1963 je bil učitelj razrednega pouka v Vitanju, od...  <<Več>>
Svetina, Veronika - Pedagoginja, slikarka
28. 11. 1935

Obiskovala je OŠ Petrovče. Po končani nižji gimnaziji v Žalcu in učiteljišču v Celju je leta 1967 diplomirala na PA Ljubljana. Poučevala je na nižji...  <<Več>>
Svoljšak , Mojca - Glasbenica, literatka, pedagoginja
17. 5. 1964

V Velenju je obiskovala je OŠ in gimnazijo. V Ljubljani je zaključila srednjo glasbeno šolo solopetja in diplomirala iz glasbene pedagogike. Od leta 1987 je...  <<Več>>
Šalamon, Arpad - Pedagog, umetnik, modelar
07. 9. 1930 — 25. 12. 2020

Po končani OŠ, gimnaziji in učiteljišču v Subotici je 1954 diplomiral na višji PA pri profesorjih Dragu Vidmarju, Antonu Gojmirju Kosu in Zoranu Didku...  <<Več>>
Šilih, Gustav - Pedagog, psiholog, literat, Maistrov borec
31. 7. 1893 — 24. 11. 1961

Rodil se je graščinskemu oskrbniku Lovru in Poloni, r. Silovšek. OŠ je obiskoval v Velenju, nato zasebno nižjo gimnazijo; leta 1912 je maturiral na...  <<Več>>
Škruba, Branko - Glasbenik, pedagog
28. 7. 1946 — 26. 4. 2021

Diplomiral je na AG na oddelku za pihala, trobila in tolkala. V letih 1971–1973, 1973–1981, 1981–1988 in 1994–1999 je poučeval na Glasbeni šoli...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Šmajs, Vincenc (tudi Vinko) - Literat, publicist, pedagog
11. 7. 1924 — 12. 11. 2016

Obiskoval je OŠ v Braslovčah in nižjo gimnazijo v Žalcu. Leta 1946 je opravil izpite za peti in šesti razred gimnazije, 1948 pa učiteljsko maturo na državnem...  <<Več>>
Šnajder, Milica - Pianistka, pedagoginja
22. 12. 1938 — 02. 7. 2023

Rodila se je v ugledni družini sarajevskih akademikov. Mati Vera Šnajder je bila matematičarka, oče Marcel Šnajder pa doktor filozofije in matematik....  <<Več>>
Šramel Vučina, Urška - Doktorica znanosti, pedagoginja
12. 7. 1977

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani gimnaziji ŠC Velenje je diplomirala in doktorirala na oddelku za muzikologijo na FF v Ljubljani. V...  <<Več>>
Šulek, Drago - Fizik, pedagog, župan, plesalec, trener, direktor, gospodarstvenik, politik, športni delavec
01. 11. 1945

Po končani OŠ in gimnaziji na Ptuju je leta 1969 diplomiral in 1972 magistriral iz tehnične fizike na FNT UL. Izobraževal se je pri dveh strokovnih...  <<Več>>
Šuligoj, Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka
19. 7. 1927

Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na OŠ Primskovo - Kranj,...  <<Več>>
Šuligoj, Janez - Glasbenik, pedagog
07. 1. 1964

Obiskoval je OŠ Topolšica in OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. Po končani tehniški šoli strojne smeri je končal...  <<Več>>
Tanšek, Avgust - Turistični delavec, pedagog
18. 7. 1931 — 31. 12. 2021

V Škalah je obiskoval osnovno šolo, v Velenju industrijsko rudarsko šolo (do 1948) ter kot eksterni slušatelj učiteljišče v Ljubljani...  <<Več>>
Trampuš , Marta - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 7. 1912 — 01. 10. 2003

OŠ in obrtno šolo je obiskovala v Velenju in se izučila za šiviljo. Po 2. svet. vojni je opravila izpite za učiteljico. V letih 1969−1986 je...  <<Več>>
Trampuš, Miroslav - Pedagog, družbenopolitični delavec
07. 2. 1945

Obiskoval je OŠ Velenje in Gimnazijo Celje. Diplomiral je na FNT UL. V letu 1970/71 je učil na OŠ Gustava Šiliha Velenje, od 1972−1999 na RŠC...  <<Več>>
Trobej, Alojzij - Šolski upravitelj, sadjar, pedagog, čebelar
20. 6. 1861

Osem let je delal v Rečici ob Savinji, potem se je zaposlil kot upravitelj v Šentilju pri Velenju, kjer je živel osemnajst let. Leta 1906 je po upokojitvi...  <<Več>>
Trobej, Cilka - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
09. 3. 1897 — 02. 1. 1988

Cilka Trobej je od leta 1914, ko je opravila zrelostni izpit, do 1918 nadomeščala vpoklicane učitelje, od 1918 pa dobila stalno mesto učiteljice na osnovni...  <<Več>>
Trobej, Marica - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
26. 6. 1893

V Šoštanju je bila učiteljica ročnih del od leta 1912. Na osnovni šoli je poučevala vse do okupacije, ko je okupator odpustil slovensko...  <<Več>>
Trofenik Šulek, Verena - Plesalka, športnica, športna delavka, pedagoginja
21. 9. 1945

Po končani OŠ Ormož in gimnaziji Ptuj je diplomirala iz germanistike in romanistike na FF UL. V študijskem letu 1966/67 je francoski jezik izpopolnjevala na...  <<Več>>
Urek , Andrej - Duhovnik, pedagog
28. 3. 1794 — 06. 12. 1855

Gimnazijo je obiskoval v Celju (1810–1814), nato v Celovcu študiral filozofijo (1814–1816) in bogoslovje (1816–1820) ter bil 1820 posvečen v...  <<Več>>
Verbuč, David - Doktor znanosti, etnomuzikolog, pedagog, urednik
29. 6. 1975

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končanem študiju harmonike na SGBŠ v Ljubljani je leta 2007 diplomiral iz glasbene pedagogike na AG...  <<Več>>
Verdnik, Vladimir - Literat, pedagog, družbenopolitični delavec
20. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Radlje ob Dravi, končal Pedagoško gimnazijo Maribor in diplomiral na prvi stopnji slavistike na PA Maribor. V šolskem letu 1978/79 je...  <<Več>>
Verstovšek, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec, pedagog, politik
26. 7. 1871 — 27. 3. 1923

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo pa leta 1893 v Celju. Od 1893 do 1897 je študiral klasično filologijo v Gradcu, kjer je 1903 doktoriral. Do 1911 je poučeval...  <<Več>>
Videčnik, Mira - Pedagoginja, ravnateljica, družbenopolitična delavka
04. 7. 1945 — 16. 8. 2005

Obiskovala je OŠ v Žičah, učiteljišče v Celju in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Kot predmetna učiteljica matematike in fizike je v letih...  <<Več>>
Vogrinc, Jože ml. - Doktor znanosti, pedagog, publicist, urednik
29. 11. 1953

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju. Po končani velenjski gimnaziji je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije ter leta 1990 magistriral...  <<Več>>
Vogrinc, Jože st. - Pedagog
13. 7. 1925 — 16. 3. 1987

Po končani OŠ v Dobovi je v Mariboru od 1936 do 1941 obiskoval klasično gimnazijo, nato so ga Nemci s starši izgnali v taborišče v Šlezijo, kjer...  <<Več>>
Vošnjak, Janez - Pedagog, duhovnik
24. 6. 1819 — 17. 11. 1877

Šolal se je v Celju in Gradcu in bil leta 1842 v Št. Andražu na Koroškem posvečen v duhovnika. Višje študije je zaključil na Dunaju in...  <<Več>>
Vrabič, Albin - Pedagog, ravnatelj
26. 1. 1955

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha, v Celju tehniško strojno šolo, na UL diplomiral iz strojništva, nato magistriral iz menedžmenta...  <<Več>>
Vutkovič, Angela - Družbenopolitična delavka, pedagoginja, udeleženka NOB
04. 6. 1911 — 24. 12. 1992

Pred vojno je končala učiteljišče, na osnovnih šolah je poučevala matematiko in fiziko. Med vojno je na Dolenjskem in Kozjanskem aktivno sodelovala v...  <<Več>>
Vutkovič, Srečko - Pedagog, udeleženec NOB
24. 3. 1907 — 27. 4. 1993

Končal je učiteljišče v Mariboru in nato poučeval v Mokronogu. Od leta 1925 je bil  član in vaditelj v sevniškem društvu Sokol, med vojno...  <<Več>>
Wucherer, Egon - Slikar, pedagog


Kmalu po rojstvu leta 1917 se je z družino preselil v Celovec, kjer je v letih 1922−1927 obiskoval osnovno šolo (Bismarckschule) in 1927−1935 realko...  <<Več>>
Zakošek, Jože - Pedagog
10. 3. 1935 — 22. 4. 2011

Izučil se je za strojnega ključavničarja. V letih 1964−1988 je bil zaposlen na RŠC Velenje EKO kot učitelj praktičnega pouka strojne in elektro smeri in v...  <<Več>>
Zavolovšek, Alojz - Slikar, pedagog
27. 4. 1928 — 29. 6. 2017

Leta 1942 je v Radmirju končal ljudsko šolo in začel obiskovati Kmetijsko šolo. 1947 je končal tečaj za poslovodjo in bil z dekretom postavljen za poslovodjo...  <<Več>>
Zdovc, Ciril - Ravnatelj, pedagog
20. 6. 1943

Obiskoval je OŠ Tepanje. Po končani nižji gimnaziji Slovenske Konjice in učiteljišču v Celju je diplomiral na FE Ljubljana. V letih 1968−1971 je...  <<Več>>
Zornik , Aristid - Slikar, pedagog
24. 2. 1913 — 09. 7. 1985

V Pobrežju je obiskoval osnovno in meščansko šolo. Po končanem učiteljišču leta 1935 je najprej poučeval na Rakovcu nad Vitanjem, nato do 2. sv....  <<Več>>
Zrnič, Tanja - Pedagoginja, novinarka
05. 7. 1948

Obiskovala je OŠ Šoštanj in po končani gimnaziji v Celju diplomirala iz slovenskega jezika in primerjalne književnosti na FF UL. V letih 1973−1989...  <<Več>>
Zupanc, Marija - Pedagoginja, prevajalka
03. 10. 1914 — 04. 6. 2002

Obiskovala je OŠ v Žalcu in Ljubljani. Po končani mestni ženski realni gimnaziji je leta 1938 diplomirala iz romanistike na FF, pozneje pa še iz...  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Žerdin, Martina - Pedagoginja, glasbenica
31. 3. 1980

Obiskovala je OŠ Livada in gimnazijo na ŠC Velenje. Na GŠ Frana Koruna Koželjskega je na nižji stopnji obiskovala ure klavirja, solopetja in harfe, na...  <<Več>>
Ževart, Danica - Pedagoginja
17. 11. 1935 — 30. 6. 2014

Po končani zasebni osnovni dekliški šoli šolskih sester de Notre Dame v Šmihelu pri Novem mestu je maturirala na gimnaziji v Novem mestu in nato...  <<Več>>
Ževart, Rudolf - Pedagog, trener, športni delavec, novinar, veteran vojne za Slovenijo
16. 6. 1935

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani nižji gimnaziji v Šoštanju in Srednji šoli za telesno vzgojo v Ljubljani je diplomiral na Visoki šoli...  <<Več>>
Žigon, Marko - Dirigent, skladatelj, pedagog
11. 2. 1929 — 30. 12. 1987

Leta 1956 je diplomiral na AG v Ljubljani iz kompozicije in dirigiranja. V letih 1956–1978 je bil dirigent in korepetitor v Operi SNG v Mariboru, dirigiral je tudi...  <<Več>>
Žorž, Marija - Pedagoginja
01. 2. 1924 — 03. 10. 2003

Še zelo mlada se je morala z družino pred fašističnim nasiljem iz Podnanosa umakniti v Spodnjo Savinjsko dolino. Leta 2. svetovne vojne je preživela v Celjskem...  <<Več>>
Žula, Stane - Ravnatelj, pedagog, direktor, kulturni delavec
05. 8. 1927

Po izobrazbi je bil učitelj. Leta 1959 je bil prvi upravnik ljudske univerze Črnomelj. Vodil je priprave in gradnjo OŠ Dragatuš in bil leta 1963 imenovan za...  <<Več>>
Žužek, Marija - Ravnateljica, pedagoginja
27. 7. 1935 — 05. 8. 2019

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in nižjo gimnazijo Žalec. Po maturi na Učiteljišču v Celju je končala PA v Ljubljani in nato diplomirala iz...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti