Amon, Albin - Družbenopolitični delavec
14. 12. 1924 — 02. 10. 2003

Obiskoval je šolo za oficirje v Beogradu in Sarajevu in nato končal Višjo pravno šolo v Mariboru. V letih 1952−1957 je delal vojaško kariero...  <<Več>>
Apat, Sebastjan - Družbenopolitični delavec, politik
26. 9. 1974

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral na PF UM. Na Upravni akademiji je opravil strokovni izpit....  <<Več>>
Berdnik, Jožef - Družbenopolitični delavec, publicist
20. 1. 1928 — 12. 3. 2015

Po končani OŠ leta 1941 je obiskoval Podoficirsko šolo IV. operativne cone (avg.–nov. 1944), 1946 zaključil Vojno akademijo v Šibeniku ter 1960...  <<Več>>
Bizjak, Karl, Drago - Družbenopolitični delavec, športnik, športni delavec
04. 11. 1944 — 31. 5. 2001

Obiskoval je OŠ v Pesju in OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Tehnični rudarski šoli je leta 1975 ob delu končal Višjo šolo za...  <<Več>>
Blagus, Drago - Direktor, družbenopolitični delavec
21. 11. 1937

OŠ je obiskoval v Hodošanu, nižjo gimnazijo v Prelogu, učiteljišče v Čakovcu, Višjo pedagoško šolo v Zagrebu, v Sloveniji pa...  <<Več>>
Brložnik, Irena - Družbenopolitična delavka, ekologinja
17. 2. 1947 — 17. 3. 2014

Bila je učenka OŠ MPT Velenje (1954−1961), šolanje je nadaljevala na TŠ za KMRL v Ljubljani (1961−1965) ter zaključila 2 letnika kemije na...  <<Več>>
Budna, Martin - Pedagog, družbenopolitični delavec, ekolog, funkcionar
07. 10. 1941

OŠ je obiskoval v Paki pri Velenju, nižjo gimnazijo v Slovenj Gradcu, učiteljišče v Celju ter študij matematike in fizike na ljubljanski FNT. Strokovno...  <<Več>>
Dolejši, Štefan Maks - Obrtnik, direktor, družbenopolitični delavec
03. 3. 1944 — 14. 4. 2014

Osnovno šolo je obiskoval v Mekinjah pri Kamniku in Šoštanju, nižjo gimnazijo pa Šoštanju. Leta 1963 je zaključil učiteljišče v...  <<Več>>
Dvornik, Janez - Družbenopolitični delavec
11. 12. 1956

Osnovno šolo v Šmartnem ob Paki je obiskoval v letih 1963−1971, RŠC v Velenju 1971−1974. V obdobju 1974−1982 je bil zaposlen v TGO...  <<Več>>
Gaber , Ivan - Družbenopolitični delavec, funkcionar
17. 7. 1938

V Celju je končal OŠ in nižjo gimnazijo ter v Ljubljani Srednjo geodetsko šolo in Višjo upravno šolo. Kot geodet je v letih 1957−1961 delal...  <<Več>>
Gaberšek, Marjan - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
04. 9. 1938

Obiskoval je OŠ Žalec in nato končal  srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. V letih 1962−1974 je bil zaposlen v Modnem salonu. Leta 1974 je ustanovil M...  <<Več>>
Globačnik, Jože - Družbenopolitični delavec, politik
27. 10. 1923 — 17. 7. 2007

Bil je udeleženec NOB. Leta 1963 je diplomiral na Visoki šole za politične vede v Beogradu. Kot politik je deloval v Mariboru. Bil je dolgoletni sindikalni funkcionar...  <<Več>>
Gorogranc, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
08. 3. 1933 — 03. 6. 2016

Po končani osnovni in obrtni šoli, kjer se je izučil za soboslikarja, je opravil še delovodske tečaje in seminarje. V obdobju 1947−1950 je opravil...  <<Več>>
Grebenšek, Andrej - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
03. 12. 1947

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda, končal Tehniško šolo Celje in diplomiral na višještudijskem programu na FS UL. Od...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Otmar - Družbenopolitični delavec
08. 5. 1945

Po končani Srednji gozdarski šoli v Postojni se je zaposlil na Gozdnem gospodarstvu Brežice, leta 1969 do upokojitve pa na RLV.  V letih 1970−1974 je bil...  <<Več>>
Groznik, Hermina - Pedagoginja, družbenopolitična delavka
03. 3. 1940 — 07. 10. 2022

Po končani OŠ v Velenju (konjušnica v Starem Velenju) je obiskovala učiteljišče v Celju. Zaposlena je bila v OŠ Cirkovce (1960−1963) in v...  <<Več>>
Hace, Matevž - Udeleženec NOB, literat, družbenopolitični delavec
04. 7. 1910 — 01. 3. 1979

Do začetka 2. sv. v. je bil žagarski in gozdni delavec v domačih krajih in v Franciji. Član KP je postal 1940. V NOB je bil politični aktivist, politični komisar 4....  <<Več>>
Hladin, Anton - Družbenopolitični delavec
27. 6. 1946

Obiskoval je OŠ Pesje, 6. do 8. razred pa v Prvi osnovni šoli v konjušnici.  Maturiral je v prvi generaciji maturantov Srednje rudarske šole na...  <<Več>>
Hrastel, Kristian - Direktor, družbenopolitični delavec
26. 9. 1936

OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral je leta 1967 na Visoki šoli za...  <<Več>>
Jamnikar, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
07. 11. 1925 — 14. 4. 1996

Obiskoval je OŠ Šentilj. Po končani srednji rudarski šoli na Delavskem Tehnikumu v Trbovljah je diplomiral na Visoki šoli za politične vede v...  <<Več>>
Jelen, Teodor - Pravnik, družbenopolitični delavec
13. 4. 1936 — 09. 5. 1996

Po končani OŠ v Velenju je maturiral na II. gimnaziji Celje (1957) in diplomiral na PF v Ljubljani (1963). V letih 1953−1959 je redno volontiral na RLV. Na RLV je...  <<Več>>
Jelen , Viljem - Direktor, funkcionar, družbenopolitični delavec
05. 7. 1943

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in diplomiral na FS v Ljubljani. V letih 1966−1972 je bil zaposlen v RLV, 1972−92 v ESO, d. o. o.,...  <<Več>>
Jeriha , Avgust - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
10. 9. 1930 — 24. 10. 1978

OŠ je obiskoval v Litiji, srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, končal pa študij na Višji šoli za zunanjo trgovino v Beogradu. Po prvih...  <<Več>>
Kaiser, Vladka - Podjetnica, družbenopolitična delavka
02. 7. 1948

Po končani OŠ v Šoštanju in Gimnaziji Celje je doštudirala kemijsko tehnologijo na FNT UL. Zaposlena je bila na REK – Sipak in v Veplasu; od...  <<Več>>
Kandolf, Jožef - Družbenopolitični delavec
22. 12. 1944

OŠ je obiskoval v Lokavcu, končal nižjo gimnazijo v Laškem ter nadaljeval šolanje na IRŠ Velenje. 1967 je po opravljeni enoletni šoli za...  <<Več>>
Klobčar, Ivan - Družbenopolitični delavec
04. 4. 1939

Obiskoval je OŠ v Metliki, šolanje nadaljeval na gimnaziji v Črnomlju ter končal študij na EF UL kot univ. dipl. ekonomist. V letih 1965−1970 je...  <<Več>>
Knez, Marjan - Družbenopolitični delavec, športni delavec
26. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Rimskih Toplicah, v Ljubljani pa končal zobotehniško šolo in višjo zdravstveno šolo. V letih...  <<Več>>
Korbar, Franc - Gasilec, družbenopolitični delavec
29. 9. 1926

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki je opravil tečaj za trgovca ter kasneje postal poslovodja. V trgovskem podjetju GOSAD je bil zaposlen v obdobju ...  <<Več>>
Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
14. 12. 1937

V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na mariborski II. gimnaziji in ob tem opravila...  <<Več>>
Korenič, Slavko - Veteran vojne za Slovenijo, športnik, družbenopolitični delavec
31. 8. 1950

Vseskozi živi in dela v Velenju. Končal je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje ter se po služenju vojaškega roka zaposlil na Občinski konferenci SZDL Velenje, kjer...  <<Več>>
Korun, Franc - Župan, družbenopolitični delavec, direktor
05. 11. 1933 — 08. 2. 2000

Osnovno šolo je obiskoval v Nomnju, med vojno pa v Avstriji. Šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in Strojni tehnični šoli v...  <<Več>>
Krapež , Peter Martin - Župan, gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
16. 8. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Mariboru in na Teharjah pri Celju. Po maturi na klasični gimnaziji v Ljubljani se je vpisal na Fakulteto za agronomijo, gozdarstvo in...  <<Več>>
Kretič, Milan - Oskrbnik planinskih koč, družbenopolitični delavec
28. 4. 1954

Končal je osnovno šiolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju. V letih 1969−1991 je bil zaposlen v Gorenju, od 1991 je oskrbnik in lastnik Andrejevega doma na Slemenu...  <<Več>>
Krofl, Miha - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
25. 8. 1926 — 10. 4. 2012

Obiskoval je OŠ v Velenju, obrtno šolo v Slovenj Gradcu in Šoštanju ter 1943 opravil izpit za trgovca v Gradcu. Med NOB se je boril v 2. bataljonu...  <<Več>>
Kugonič, Anton - Kinolog, družbenopolitični delavec
27. 4. 1938

OŠ je obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo pa v Šoštanju. Na industrijski kovinarski šoli pri TAM v Mariboru se izšolal za...  <<Več>>
Laznik, Edvard - Kulturni delavec, družbenopolitični delavec, udeleženec NOB
— 16. 9. 1968

Takoj po končani OŠ se je zaposlil v rudniku Zabukovica. Od julija 1944 je bil udeleženec NOB, po osvoboditvi pa se je zaposlil kot rudar v Libojah, Kočevju in...  <<Več>>
Lednik, Božidar - Pedagog, fizik, družbenopolitični delavec, direktor
21. 11. 1937

Med 1945 in 1949 je obiskoval OŠ v Celju, od 1949 do 1957 I. gimnazijo Celje, 1963 doštudiral fiziko na FNT v Ljubljani in 1982 magistriral iz poslovnih...  <<Več>>
Lekše, Jožef - Družbenopolitični delavec, gobar, ljubiteljski kulturnik, inovator, literat
10. 3. 1939

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, nato poklicno MIŠ v Ravnah na Koroškem, kjer je ob delu končal še Tehnično srednjo šolo. V letih...  <<Več>>
Lesničar, Marija - Ravnateljica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
24. 9. 1937

Končala je Učiteljišče in PA Ljubljana kot učiteljica razrednega pouka. V letih med 1963 in 1977 je poučevala na OŠ KDK Šoštanj, nato na...  <<Več>>
Lipnik, Adolf - Družbenopolitični delavec, literat
26. 3. 1925 — 16. 2. 2020

Obiskoval je OŠ Škale, nato štiri leta klasično gimnazijo v Ljubljani in po vojni končal višjo komercialno šolo na VEKŠ-u v...  <<Več>>
Lovrec, Anton - Družbenopolitični delavec
06. 7. 1956

Po OŠ Vitomarci je končal I. gimnazijo in Višjo upravno šolo v Mariboru. Med 1980 in 1989 je bil zaposlen na MF, Inštitutu za mikrobiologijo, od...  <<Več>>
Mazej, Stanislav - Projektant, družbenopolitični delavec
21. 6. 1932

OŠ je obiskoval v Zavodnjah, IRŠ v Velenju, srednjo tehnično v Trbovljah. Kratek čas je delal v PV, se 1953 zaposlil v Rudniku Mežica in ostal tam do...  <<Več>>
Melanšek, Jože - Pedagog, družbenopolitični delavec, direktor
24. 4. 1932

Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal učiteljišče v Ljubljani, GZS na Brdu pri...  <<Več>>
Menhart, Alojz - Maistrov borec, pedagog, družbenopolitični delavec
21. 3. 1895 — 23. 12. 1985

OŠ je obiskoval v Gornji Radgoni, učiteljišče pa v Mariboru. Kot učitelj se je najprej zaposlil v Gornji Radgoni, nato v Križevcih. V Topolšico se je...  <<Več>>
Menih, Bogdan - Zdravnik, družbenopolitični delavec
07. 10. 1938 — 18. 8. 1999

OŠ obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo v Šoštanju, gimnazijo v Trbovljah. Na MF v Ljubljani je diplomiral leta 1964, specializacijo iz...  <<Več>>
Menih, Majda, Magdalena - Turistična delavka, družbenopolitična delavka, humanitarna delavka
01. 9. 1939

Gimnazijo je obiskovala v Kopru in leta 1963 diplomirala na Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani. V ZD Velenje je delala na različnih delovnih mestih,...  <<Več>>
Modrijan, Julijana - Pedagoginja, družbenopolitična delavka, igralka
05. 3. 1943

OŠ je obiskovala v Šoštanju, dokončala Učiteljišče v Celju in PA v Ljubljani (učiteljica razrednega pouka in zgodovine). Leta 1963 se je...  <<Več>>
Mraz, Jože - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor
22. 3. 1950

OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski študij na FS UL ter se 1973 zaposlil...  <<Več>>
Nezirović, Slobodan - Literat, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 10. 1974

Končal je Srednjo rudarsko šolo v Velenju. Zaposlil se je kot rudar v Premogovniku Velenje. Je ustanovitelj in predsednik romskega društva Romano vozo, član...  <<Več>>
Pejovnik, Radovan Stanislav - Doktor znanosti, pedagog, družbenopolitični delavec
04. 5. 1946

Prvi dve leti življenja je večinoma preživel pri starih starših v Šoštanju (Vinko Pejovnik Šoštanjčan, Angela Pejovnik roj. Pečovnik iz...  <<Več>>
Petek, Viljem - Športni delavec, funkcionar, družbenopolitični delavec
21. 5. 1933

OŠ je obiskoval v Grižah in Škalah, nižjo gimnazijo v Šoštanju, srednjo šolo v Pomorskem tehnikumu v Piranu ter doštudiral kot...  <<Več>>
Podlesnik, Maks - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec, kulturni delavec
10. 5. 1925 — 04. 7. 1996

Diplomiral je na višji upravni šoli v Ljubljani. Bil je načelnik za socialno politiko na Okrajnem ljudskem odboru v Šoštanju in Mozirju, načelnik...  <<Več>>
Povh, Dragica - Družbenopolitična delavka
14. 5. 1953

Obiskovala je 1. osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter gimnazijo v Velenju. 1977 je končala študij ekonomije na VEKŠ Maribor, kjer...  <<Več>>
Praznik, Katarina - Športnica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
07. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na FŠ UL. Od 1990 je profesorica športne vzgoje na Srednji zdravstveni...  <<Več>>
Rahten, Ivan - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec
31. 8. 1920 — 22. 9. 2010

V Škalah je obiskoval OŠ, v Šoštanju meščansko šolo in v Ljubljani Rudarsko nadzorniško šolo. Leta 1936 se je zaposlil...  <<Več>>
Rakun, Ivan - Župan, družbenopolitični delavec, gasilec, kmetovalec
01. 4. 1939 — 11. 1. 2013

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki in na Polzeli. Obiskoval je hmeljarsko šolo v Žalcu. Od leta 1962 pa vse do upokojitve je bil zaposlen v...  <<Več>>
Ravnjak, David - Družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
22. 4. 1964

V Šoštanju obiskoval OŠ Bibe Roecka, leta 1984 končal Srednjo gradbeno tehnično šolo v Celju, v Mariboru pa v letih 1984−1987 obiskoval...  <<Več>>
Rojc, Emil - Doktor znanosti, pedagog, direktor, družbenopolitični delavec
23. 5. 1940

Po končani nižji gimnaziji v Radečah se je vpisal na učiteljišče v Celju. Na FF UL je diplomiral iz psihologije in sociologije, magistriral iz političnih znanosti...  <<Več>>
Ropotar, Franc - Župan, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 5. 1817 — 10. 8. 1895

Poleti leta 1848 je bil izvoljen v prvi štajerski provizorni deželni zbor v Gradcu. Izvoljen je bil kot eden izmed dveh namestnikov poslancev celjske kmečke občine....  <<Več>>
Seme, Karl - Gledališki ustvarjalec, pedagog, družbenopolitični delavec, veteran vojne za Slovenijo
24. 3. 1947

OŠ je končal v Dolu pri Hrastniku, srednjo trgovsko šolo v Laškem. 1963 je prišel v Velenje, 1967 končal poklicno šolo za rudarskega...  <<Več>>
Semečnik, Pankracij - Župan, šolski upravitelj, ravnatelj, pedagog, družbenopolitični delavec
08. 5. 1938

Po OŠ v Ponikvi pri Žalcu je obiskoval nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju, nato pa končal višješolski študij pedagogike in...  <<Več>>
Skarlovnik, Bernard - Družbenopolitični delavec
10. 7. 1929 — 25. 7. 2019

Obiskoval je OŠ Plešivec in se nato izučil za kvalificiranega kopača premoga. V letih 1946−1949 je bil zaposleni v TUŠ, od 1952 do 1980 pa na RLV....  <<Več>>
Stropnik, Karl - Družbenopolitični delavec, funkcionar
06. 9. 1942

Obiskoval je OŠ Škale, Pesje in Šoštanj in Obrtno šolo v Velenju. Opravil je tudi več izobraževanj iz vojaških znanj v Zagrebu, v...  <<Več>>
Stropnik, Maša - Kulturna delavka, pedagoginja, družbenopolitična delavka
10. 11. 1978

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha in Srednjo zdravstveno šolo Celje ter nato diplomirala na PF UM. Od leta 2003 je učiteljica razrednega pouka na...  <<Več>>
Šeliga, Anton - Gospodarstvenik, direktor, družbenopolitični delavec
17. 2. 1946

Po končanem strokovnem šolanju na RŠC Velenje je absolviral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1966−1967 je bil zaposlen kot rudar kopač −...  <<Več>>
Špegel, Franc - Družbenopolitični delavec
26. 10. 1954

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje, nato je končal poklicno šolo v Sevnici in Srednjo šolo za lesarstvo v Škofji Loki. V letih...  <<Več>>
Štimac, Milorad - Zobozdravnik, družbenopolitični delavec
20. 2. 1932 — 04. 4. 1998

Na Vojnomedicinski šoli se je leta 1949 izšolal za sanitetnega poročnika. 1960 je v Beogradu opravil strokovni izpit za sanitetne oficirje in vojne uslužbence...  <<Več>>
Šuligoj, Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka
19. 7. 1927

Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na OŠ Primskovo - Kranj,...  <<Več>>
Trampuš, Miroslav - Pedagog, družbenopolitični delavec
07. 2. 1945

Obiskoval je OŠ Velenje in Gimnazijo Celje. Diplomiral je na FNT UL. V letu 1970/71 je učil na OŠ Gustava Šiliha Velenje, od 1972−1999 na RŠC...  <<Več>>
Trebičnik, Bruno - Družbenopolitični delavec
14. 1. 1924 — 10. 3. 1988

Po končani OŠ je opravil kvalifikacijo za kopača in nato končal Srednjo ekonomsko šolo Celje in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. V...  <<Več>>
Trobej, Cilka - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
09. 3. 1897 — 02. 1. 1988

Cilka Trobej je od leta 1914, ko je opravila zrelostni izpit, do 1918 nadomeščala vpoklicane učitelje, od 1918 pa dobila stalno mesto učiteljice na osnovni...  <<Več>>
Trobej, Marica - Družbenopolitična delavka, pedagoginja
26. 6. 1893

V Šoštanju je bila učiteljica ročnih del od leta 1912. Na osnovni šoli je poučevala vse do okupacije, ko je okupator odpustil slovensko...  <<Več>>
Tvrdý, Božidar - Literat, družbenopolitični delavec
08. 8. 1929

Obiskoval je gimnazijo v Kranju in diplomiral iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1956–1957 je bil zaposlen na občinskem mestnem odboru Kranj,...  <<Več>>
Verdnik, Vladimir - Literat, pedagog, družbenopolitični delavec
20. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Radlje ob Dravi, končal Pedagoško gimnazijo Maribor in diplomiral na prvi stopnji slavistike na PA Maribor. V šolskem letu 1978/79 je...  <<Več>>
Veršec, Erika - Družbenopolitična delavka, direktorica
06. 4. 1942 — 08. 5. 2023

Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na EF UL. Zaposlena je bila v Lesni Šoštanj, TEŠU, NLB Velenje, Gorenju in na Zavodu za urbanizem. Leta 1995...  <<Več>>
Videčnik, Mira - Pedagoginja, ravnateljica, družbenopolitična delavka
04. 7. 1945 — 16. 8. 2005

Obiskovala je OŠ v Žičah, učiteljišče v Celju in Pedagoško fakulteto v Ljubljani. Kot predmetna učiteljica matematike in fizike je v letih...  <<Več>>
Volk, Miloš - Župan, gasilec, družbenopolitični delavec
28. 9. 1902 — 08. 6. 1992

Rojen je bil leta 1902 v številni in narodno zavedni šoštanjski družini Heleni in Jakobu Volk. Doma se je izučil za krojača, a tega poklica ni dolgo...  <<Več>>
Vrabič, Olga - Družbenopolitična delavka
26. 3. 1916 — 27. 7. 2001

Rodila se je v družini šoštanjskega lekarnarja Ferda Vrabiča, ki je imel leta 1918 lekarno v Grudnikovi hiši v Šoštanju,...  <<Več>>
Vrenčur, Alojz - Geolog, družbenopolitični delavec, kulturni delavec, športnik
27. 4. 1957

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...  <<Več>>
Vrtačnik, Jaroslav - Družbenopolitični delavec, direktor
19. 10. 1950

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral na FS v Ljubljani in magistiral na Univerzi v Sarajevu. Leta 1975...  <<Več>>
Vutkovič, Angela - Družbenopolitična delavka, pedagoginja, udeleženka NOB
04. 6. 1911 — 24. 12. 1992

Pred vojno je končala učiteljišče, na osnovnih šolah je poučevala matematiko in fiziko. Med vojno je na Dolenjskem in Kozjanskem aktivno sodelovala v...  <<Več>>
Žohar, Jože - Družbenopolitični delavec
12. 12. 1927 — 04. 9. 2005

Po končani meščanski šoli v Celju in Srednji tehnični šoli v Ljubljani je diplomiral iz strojništva na FS v Ljubljani. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti