Al Sayegh - Petkovšek, Samar - Doktorica znanosti, biologinja
04. 10. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in Gimnazijo Velenje. Na BF UL je diplomirala in magistrirala iz bioloških znanosti. Od leta 1992 do 1996 je bila...  <<Več>>
Aplinc , Miran - Muzealec, zgodovinar, doktor znanosti
18. 5. 1963

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in PŠC Celje. Diplomiral je na PEF UM. V letih 1986/87 je učil na OŠ Veljka Vlahoviča,...  <<Več>>
Bayer, Carl Josef - Doktor znanosti, kemik, inovator
04. 3. 1847 — 22. 10. 1904

V Bielsko-Białi je dokončal realko. Študiral je arhitekturo, naravoslovne znanosti in kemijo, iz katere je leta 1871 na Univerzi v Heidelbergu tudi doktoriral. Do...  <<Več>>
Blatnik, Oki - Doktor znanosti, strojnik
13. 1. 1980 — 17. 4. 2012

OŠ Karla Destovnika Kajuha je obiskoval v Topolšici in Šoštanju, gimnazijo v Velenju. Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, smer...  <<Več>>
Brence, Ljudevit - Doktor znanosti, pravnik, funkcionar
04. 3. 1875 — 16. 12. 1971

V Velenju, kjer je poučeval njegov oče Valentin Brence, je obiskoval ljudsko šolo, v Celju gimnazijo, pravo pa študiral v Gradcu in tam leta 1901 iz prava...  <<Več>>
Caglič, Dejan - Doktor znanosti, biokemik
26. 8. 1976

V Velenju je obiskoval OŠ Livada in gimnazijo, nato pa diplomiral na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in doktoriral na Medicinski fakulteti v...  <<Več>>
Čas, Miran - Doktor znanosti, ekolog, športnik, športni delavec
22. 7. 1952 — 23. 2. 2015

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo, v Ljubljani pa študij gozdarstva na BF, kjer je leta 1996 magistriral in 2006 doktoriral. 2001 je na...  <<Več>>
Črnič, Aleš - Doktor znanosti, sociolog, pedagog
27. 1. 1971

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) in OŠ Bratov Mravljakov Velenje. Po končani Srednji računalniški šoli v Velenju je pridobil...  <<Več>>
Dolinšek, Blaž - Doktor znanosti, gradbinec
22. 1. 1967

Obiskoval je osnovno šolo Gustava Šiliha v Velenju, l. 1985 končal Srednjo gradbeno šolo v Celju, smer gradbeni tehnik. Diplomiral l. 1992 na FAGG v...  <<Več>>
Filipančič Jenko, Selma - Doktorica znanosti, podjetnica
13. 12. 1971

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca in Srednjo družboslovno in jezikovno šolo na CSŠ Velenje. Diplomirala je na EPF UM iz gospodarskega prava,...  <<Več>>
Hohnjec, Josip - Doktor znanosti, pedagog, politik
01. 1. 1873 — 15. 2. 1964

Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Na Dunaju je opravil doktorat iz...  <<Več>>
Hudales, Jože - Doktor znanosti, etnolog, zgodovinar, pedagog
07. 6. 1955

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju in diplomiral leta 1979 na FF v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Na oddelku za etnologijo FF je do leta 1979...  <<Več>>
Hudej, Marjan - Doktor znanosti, gospodarstvenik, funkcionar, športnik
28. 5. 1957

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in Gimnazijo Velenje, nato diplomiral iz rudarstva na FNT UL in se izpopolnjeval na menedžerski šoli v...  <<Več>>
Hudej, Sonja - Doktorica znanosti, pedagoginja
13. 10. 1957

Po končani OŠ v Domžalah in Pedagoški gimnaziji v Ljubljani je diplomirala iz slovenskega jezika in književnosti na FF UL, kjer je tudi magistrirala in 1998...  <<Več>>
Jakopanec, Irena - Doktorica znanosti, zdravnica, literatka
10. 8. 1974

Po splošni gimnaziji v Velenju je doštudirala medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani. Na Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni v...  <<Več>>
Jug, Jurij - Doktor znanosti, zgodovinar, pedagog
14. 7. 1933 — 17. 2. 2022

Mladost je preživel v Celju, kjer je 1953 opravil gimnazijsko maturo, nato je na filozofski fakulteti univerze v Zagrebu študiral zgodovino in 1960 diplomiral. Po...  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Knez, Rajko - Doktor znanosti, pravnik, pedagog
30. 10. 1969

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral in leta 2000 doktoriral na Pravni fakulteti...  <<Več>>
Kopušar, Nataša - Doktorica znanosti
25. 5. 1971

Obiskovala je OŠ Biba Röck Šoštanj, gimnazijo na ŠC Velenje ter doštudirala agronomijo na BF UL. 2003 je magistrirala ter 2009...  <<Več>>
Korun, Vladimir - Doktor znanosti, pravnik
16. 3. 1940

V Celju je obiskoval II. OŠ in II. gimnazijo, nato diplomiral na PF UL. Je magister in doktor znanosti, znanstveni svetnik in izr. univ. prof. Od leta 1970-1978 je bil...  <<Več>>
Krajnc, Jožef - Doktor znanosti, pedagog
17. 2. 1821 — 22. 2. 1875

Pravnik in univ. prof. dr. Jožef Krajnc je bil (poleg Tomaža Dolinarja) najpomembnejši slovenski jurist evropskega slovesa v 19. stoletju. Rojen je bil na Strževi...  <<Več>>
Kugovnik, Otmar - Doktor znanosti, pedagog
16. 6. 1954

Po končani gimnaziji je leta 1976 diplomiral iz tehniške matematike in 1983 magistriral iz funkcionalne analize na FNT v Ljubljani. 1989 je doktoriral na ljubljanski...  <<Več>>
Kuzman, Uroš - Doktor znanosti, matematik, komik
05. 8. 1984

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji Velenje je leta 2008 diplomiral in 2013 doktoriral iz matematike na UL...  <<Več>>
Kvartič, Ambrož - Doktor znanosti, etnolog
11. 7. 1985

Obiskoval je OŠ Livada Velenje.Po končani Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral iz etnologije in kulturne antropologije na FF UL. V letih...  <<Več>>
Lahovnik, Matej - Doktor znanosti, politik, pedagog
23. 12. 1971

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Srednji naravoslovno-matematični šoli na velenjskem šolskem centru je diplomiral, magistriral...  <<Več>>
Lukanc, Maja - Zgodovinarka, doktorica znanosti
23. 10. 1988

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca, maturirala na Splošni gimnaziji Velenje. Na Oddelku za zgodovino FF UL je 2015 diplomirala in 2020 zagovarjala doktorsko...  <<Več>>
Lukman, Benjamin - Doktor znanosti, fizik, diplomat, funkcionar
07. 6. 1942

Obiskoval je OŠ Šoštanj in gimnazijo v Celju, 1966 diplomiral iz tehnične fizike na FNT UL, 1968 magistriral iz teoretske fizike ter 1970 doktoriral iz...  <<Več>>
Macur, Mirna - Doktorica znanosti, pedagoginja
17. 10. 1969

Osnovno in Srednjo naravoslovno-matematično šolo je obiskovala v Velenju, diplomski in podiplomski študij pa je opravljala na Fakulteti za družbene vede...  <<Več>>
Malenkovič, Vladimir - Doktor znanosti, gospodarstvenik
14. 7. 1966

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj OŠ Livada). Po končanem šolanju na CSŠ je diplomiral na NTF v Ljubljani, magistriral in leta 2005...  <<Več>>
Medved, Milan - Doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor
30. 3. 1960

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih 1985−2001 je bil zaposlen v PV, kjer...  <<Več>>
Merc , Uroš - Doktor znanosti, elektrotehnik, direktor
22. 6. 1976

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj in Gimnazijo Velenje. Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko UL, nato nadaljeval raziskovalno delo na...  <<Več>>
Mijoč, Nena - Doktorica znanosti, pedagoginja
07. 10. 1955

Končala je OŠ MPT, gimnazijo v Velenju, Clay High School Toledo v Ohiu (ZDA), FF UL, IEDC na Brdu. V letih 1978–1990 je bila zaposlena v Gorenju v Velenju, med...  <<Več>>
Mlinšek, Borut - Doktor znanosti, veterinar
01. 11. 1927

Obiskoval je OŠ Velenje, gimnazijo Celje in nato diplomiral na VF v Zagrebu. Izpopolnjeval se je na na Tehniški visoki šoli (ETH) v Zürichu, kjer je...  <<Več>>
Mlinšek, Dušan - Doktor znanosti, pedagog
30. 9. 1925 — 15. 12. 2020

Diplomiral je na fakulteti za gozdarstvo in agronomijo v Zagrebu in doktoriral na zvezni TVŠ v Zürichu. V letih 1950−1960 je delal pri gozdnih gospodarstvih v...  <<Več>>
Oštir, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec
13. 10. 1888 — 27. 12. 1973

Rodil se je v Arnačah pri Velenju v župniji sv. Ilja (Šentilj pri Velenju). Po osnovni šoli je obiskoval gimnazijo v Celju in Mariboru, kjer je leta 1909...  <<Več>>
Pejovnik, Radovan Stanislav - Doktor znanosti, pedagog, družbenopolitični delavec
04. 5. 1946

Prvi dve leti življenja je večinoma preživel pri starih starših v Šoštanju (Vinko Pejovnik Šoštanjčan, Angela Pejovnik roj. Pečovnik iz...  <<Več>>
Pistotnik, Borut - Doktor znanosti, športnik
28. 7. 1954

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha ter gimnazijo, nato pa doštudiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani ter...  <<Več>>
Plazl, Igor - Doktor znanosti, kemik
06. 2. 1959

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, nato pa na FNT UL diplomiral 1985, magistriral 1989 ter doktoriral 1993; od 1997 je na fakulteti zaposlen kot redni profesor na...  <<Več>>
Pokorny, Boštjan - Doktor znanosti
31. 3. 1970

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahović (Gorica, 1977−1985), končal naravoslovno-matematično šolo (CSŠ Velenje), doštudiral na BTF UL, Oddelek za...  <<Več>>
Poličnik, Helena - Doktorica znanosti, biologinja
16. 6. 1976

Bila je učenka OŠ Gorica, dijakinja Gimnazije Velenje, nato je na BF UL doštudirala biologijo in doktorirala iz bioloških znanosti. V okviru...  <<Več>>
Prašnikar, Janez - Doktor znanosti, pedagog
17. 6. 1950

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartntem ob Paki in leta 1968 zaključi gimnazijo Celje. 1973 je diplomiral na EF v Ljubljani, 1978 magistriral na Ekonomski...  <<Več>>
Rant, Melita - Doktorica znanosti, športnica
09. 1. 1974

Obiskovala je OŠ Bratov Mravljakov (danes OŠ Gorica). Diplomirala, magistrirala in doktorirala (leta 2006) je na EF UL. Izpopolnjevala se je na Harvard Business...  <<Več>>
Ravnikar, Tone - Doktor znanosti, muzealec, pedagog
14. 10. 1958

Obiskoval je OŠ Slovenj Gradec. Po končani Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral iz zgodovine na FF v Ljubljani in doktoriral na Pedagoški, zdaj...  <<Več>>
Ribnikar, Ivan - Doktor znanosti, pedagog, politik
— 20. 8. 2022

Leta 1945 se je z mamo in sestro naselil na maminem domu v Podkraju pri Velenju in v Velenju obiskoval zadnji razred OŠ; nižjo gimnazijo je obiskoval v...  <<Več>>
Rojc, Emil - Doktor znanosti, pedagog, direktor, družbenopolitični delavec
23. 5. 1940

Po končani nižji gimnaziji v Radečah se je vpisal na učiteljišče v Celju. Na FF UL je diplomiral iz psihologije in sociologije, magistriral iz političnih znanosti...  <<Več>>
Rolle, Friedrich - Doktor znanosti, montanist, filozof
16. 5. 1827 — 11. 2. 1887

OŠ je obiskoval v Homburgu von der Höhe, nadaljeval šolanje na inštitutu College royal v Štrasburgu in na gimnaziji v Darmstadtu. V letih...  <<Več>>
Rotnik, Uroš - Doktor znanosti, direktor
16. 2. 1968

OŠ je obiskoval v Šoštanju, srednjo strojno šolo v Velenju, nato je leta 1992 končal študij energetike na FS UL. 1994 se je specializiral za...  <<Več>>
Rozman, Andrej - Doktor znanosti, prevajalec, pedagog
11. 10. 1947

Obiskoval je gimnazijo na Ravnah na Koroškem, študiral na FF v Ljubljani in nato na FF Univerze Komenskega v Bratislavi, kjer je diplomiral (1974) in doktoriral...  <<Več>>
Salobir, Boris - Doktor znanosti, pedagog, rudarski strokovnjak, literat, filmski ustvarjalec
20. 9. 1960

Po maturi na velenjski gimnaziji je diplomiral iz rudarstva na FNT, kjer je leta 1989 magistriral in 1996 doktoriral. Izobraževal se je tudi na   Montanuniversitat...  <<Več>>
Seme, Franc - Doktor znanosti, direktor
01. 1. 1948

Po končani OŠ v Mežici in Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral, magistriral in 1977 doktoriral na FNT v Ljubljani. Zadnja usposabljanja za opravljanje...  <<Več>>
Sorè , Anton - Doktor znanosti, geograf, pedagog
28. 12. 1925 — 28. 1. 2015

Obiskoval je OŠ Velenje, Realno gimnazijo Celje, Staatliche Wirtschaftsschule Cilli, Anastasius – Grün – Schule (Oberschule für Jungen in Rann...  <<Več>>
Sovinc, Ivan - Doktor znanosti, geolog, pedagog
23. 10. 1924 — 24. 5. 2001

OŠ je obiskoval v Sevnici, gimnazijo v Celju, 1953 pa diplomiral na gradbenem oddelku TVŠ. Izpopolnjeval se je na geotehniškem inštitutu v...  <<Več>>
Steblovnik, Konrad - Doktor znanosti, inovator
22. 12. 1951

Končal je OŠ Šmartno ob Paki (1966), gimnazijo v Celju (1970), FE UL – Industrijska elektronika (diploma 1975, magisterij 1985) in FERI UM (doktorati...  <<Več>>
Svetina Veder, Marta - Doktorica znanosti, geologinja, direktorica
21. 8. 1963

Obiskovala je OŠ Zavodnje in OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala, magistrirala in 1999 doktorirala iz...  <<Več>>
Šibanc, Nataša - Doktorica znanosti, biologinja
18. 2. 1984

Obiskovala je OŠ Livada. Po končani Splošni in strokovni gimnaziji v Velenju je leta 2009 diplomirala na Biotehniški fakulteti UL, se nato kot mlada...  <<Več>>
Špeh, Natalija - Doktorica znanosti
15. 1. 1972

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in gimnazijo na ŠC Velenje. Nato je diplomirala, magistrirala in leta 2003 doktorirala iz geografije na FF...  <<Več>>
Šramel Vučina, Urška - Doktorica znanosti, pedagoginja
12. 7. 1977

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani gimnaziji ŠC Velenje je diplomirala in doktorirala na oddelku za muzikologijo na FF v Ljubljani. V...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Tajnik, Tanja - Biologinja, doktorica znanosti, plesalka
05. 8. 1982

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala in doktorirala iz biologije na Biotehniški fakulteti UL. V letih...  <<Več>>
Tinauer, Cvetka - Doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka
01. 4. 1957

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in Višji pravni šoli v Mariboru je...  <<Več>>
Ugovšek, Aleš - Doktor znanosti, moderator
06. 10. 1985

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...  <<Več>>
Valenčak, Zdravko - Doktor znanosti, veterinar
08. 4. 1952

Obiskoval je OŠ MPT. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral in 1991 doktoriral iz veterinarskih znanosti na VF v Ljubljani. Nato se je izpopolnjeval na...  <<Več>>
Verbuč, David - Doktor znanosti, etnomuzikolog, pedagog, urednik
29. 6. 1975

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končanem študiju harmonike na SGBŠ v Ljubljani je leta 2007 diplomiral iz glasbene pedagogike na AG...  <<Več>>
Verstovšek, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec, pedagog, politik
26. 7. 1871 — 27. 3. 1923

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo pa leta 1893 v Celju. Od 1893 do 1897 je študiral klasično filologijo v Gradcu, kjer je 1903 doktoriral. Do 1911 je poučeval...  <<Več>>
Vogrinc, Jože ml. - Doktor znanosti, pedagog, publicist, urednik
29. 11. 1953

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha v Velenju. Po končani velenjski gimnaziji je diplomiral na FF v Ljubljani iz filozofije in sociologije ter leta 1990 magistriral...  <<Več>>
Vrbančič Kopač , Nataša - Doktorica znanosti, literatka
16. 4. 1968

Obiskovala je OŠ Slavka Šlandra Celje in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po srednji naravoslovno-matematični šoli v Celju je diplomirala,...  <<Več>>
Vrbič Kugonič, Nives - Doktorica znanosti, biologinja
23. 10. 1961

Obiskovala osn. šolo Bibe Roecka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju. Na BF, oddelku za biologijo, je diplomirala leta 1987, leta 1994 je na isti fakulteti...  <<Več>>
Zazula, Damjan - Doktor znanosti, inovator
11. 11. 1950

Obiskoval je OŠ Ruše in I. gimnazijo Maribor, nato je na FE v Ljubljani diplomiral, magistriral in 1990 doktoriral iz elektrotehniških znanosti. Leta 1975...  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Ževart, Milan - Doktor znanosti, zgodovinar, udeleženec NOB
16. 4. 1927 — 24. 9. 2006

Rodil se je leta 1927 v Podkraju pri Velenju v rudarsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, nato pa do začetka vojne končal še tri razrede...  <<Več>>
Žumer, Matija - Doktor znanosti
04. 1. 1901 — 28. 7. 1957

Diplomiral je iz kemije na TF v Ljubljani, študiral metalurgijo na politehniki v Grenoblu (Francija) in na visoki šoli v Leobnu (Avstrija) in bil 1935 promoviran...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti