Arlič, Franjo - Ravnatelj, pedagog, direktor
19. 9. 1920 — 04. 12. 2000

Po končani osnovni šoli je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru, po nemški okupaciji nadaljeval šolanje na klasični gimnaziji v Ljubljani, kjer je...  <<Več>>
Arzenšek, Srdan - Direktor
20. 3. 1950

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj, maturiral na Gimnaziji Celje in diplomiral iz psihologije na FF v Ljubljani. V letih 1977-78 je bil...  <<Več>>
Bercko, Sonja - Direktorica, humanitarna delavka
18. 8. 1960

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju in CSŠ v Slovenj Gradcu. Diplomirala je na Fakulteti za socialno delo, kjer nadaljuje podiplomski...  <<Več>>
Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
25. 9. 1941

OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in diplomiral na Ekonomski fakulteti v...  <<Več>>
Bizjak, Miroslav - Udeleženec NOB, montanist, direktor
— 14. 4. 1999

Po maturi leta 1938 se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, a ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. V narodnoosvobilni boj se je...  <<Več>>
Blagus, Drago - Direktor, družbenopolitični delavec
21. 11. 1937

OŠ je obiskoval v Hodošanu, nižjo gimnazijo v Prelogu, učiteljišče v Čakovcu, Višjo pedagoško šolo v Zagrebu, v Sloveniji pa...  <<Več>>
Blagus, Matija - Direktor, gradbinec, športnik, kulturni delavec
25. 2. 1950

Po končani srednji gradbeni šoli v Čakovcu je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Leta 1970 se je zaposlil v Vegradu in bil v letih...  <<Več>>
Blatnik , Franc - Direktor, veterinar, športnik
01. 4. 1951

Obiskoval je o.š. Miha Pintarja Toleda, Gimnazijo Velenje in končal študij veterinarstva na VF v Ljubljani. Od leta 1976 je zaposlen na v Veterini...  <<Več>>
Bobinac, Franjo - Direktor, gospodarstvenik
16. 10. 1958

Po končani gimnaziji v Celju je diplomiral na EF v Ljubljani iz mednarodnih odnosov, leta 1997 pa končal MBA na Ecole Superieure de Commerce v Parizu. V letih 1983−1986...  <<Več>>
Bolić, Muharem - Direktor, gradbinec
03. 4. 1936

Po končani srednji tehniški šoli je diplomiral na zagrebški Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo in kasneje magistriral iz...  <<Več>>
Bulajić, Jožica - Direktorica, farmacevtka
22. 2. 1946

Obiskovala je OŠ Cankova, Gimnazijo Murska Sobota, diplomirala na Farmacevtsko–biotehnični fakulteti v Zagrebu in magistrirala na Gea Collegu - Visoki šoli...  <<Več>>
Caglič, Branko - Direktor, inovator
22. 7. 1950

Končal je OŠ v Žalcu, Strojno tehniško šolo v Celju in magistriral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Kot magister tehniških znanosti...  <<Več>>
Cestnik, Ivan - Zdravnik, direktor
12. 8. 1913 — 11. 2. 1991

Po 2. svetovni vojni je bil vodja zdravilišča v Dobrni, od leta 1946 pa zaposlen v bolnišnici Topolšica. Bil je partizanski zdravnik, ki je po vojni v...  <<Več>>
Cihelka, Bohumil - Rudarski strokovnjak, direktor


Realko je obiskoval v starem češkem rudarskem središču Příbramu , kjer je leta 1909 z državnim izpitom zaključil tudi visoko rudarsko...  <<Več>>
Čop, Kajetan - Gledališki ustvarjalec, direktor
05. 8. 1974

Obiskoval je OŠ Šoštanj, končal gimnazijo na ŠC Velenje (1993) in doštudiral na gledališki akademiji v Pragi (DAMU) –...  <<Več>>
Čuček, Ernest - Rudarski strokovnjak, direktor


Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in Novem mestu. Po maturi je začel študirati na visoki rudarski šoli v Příbramu na Češkem ,...  <<Več>>
Diacci, Alojz - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor
— 18. 1. 2000

Po zaključku šolanja na celjski gimnaziji se je leta 1950 vpisal na ljubljansko montanistiko. V obdobju 1958 −19 64 je bil zaposlen na velenjskem...  <<Več>>
Djordjevič, Marija Ana - Direktorica, kulturna delavka
05. 11. 1930 — 03. 8. 2022

Obiskovala je OŠ v Škalah in meščansko šolo v Šoštanju ter končala dvoletno podjetniško šolo v Labinu v Istri. V...  <<Več>>
Dmitrovič, Todor - Direktor, politik
15. 3. 1938

OŠ je obiskoval v Novi Topoli pri Banja Luki in nižjo gimnazijo - realko v Gradiški (BiH). Nato je končal Srednjo tehniško šolo, smer...  <<Več>>
Dolejši, Štefan Maks - Obrtnik, direktor, družbenopolitični delavec
03. 3. 1944 — 14. 4. 2014

Osnovno šolo je obiskoval v Mekinjah pri Kamniku in Šoštanju, nižjo gimnazijo pa Šoštanju. Leta 1963 je zaključil učiteljišče v...  <<Več>>
Eimer, Carl - Montanist, direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Bil je i nženir montanistike, po rodu iz Češke. Med 1. svetovno vojno je bil oficir avstro-ogrske vojske s činom...  <<Več>>
Fece, Vilma - Direktorica, ekologinja, pedagoginja
26. 9. 1958

Šolala se je na OŠ Šoštanj, Gimnaziji Velenje, Tehniški fakulteti Maribor in Fakulteti za organizacijske vede Kranj. Kot inženirka kemijske...  <<Več>>
Fijavž, Alojzij - Zdravnik, direktor
20. 6. 1926 — 08. 11. 2003

OŠ je obiskoval v okolici Celja, gimnazijo v Celju in na Ptuju in leta 1955 diplomiral na MF v Zagrebu, kjer je 1966 opravil specializacijo iz medicine dela in 1968...  <<Več>>
Fijavž Špeh, Lidija - Gospodarstvenica, direktorica
16. 3. 1956

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na EF v Ljubljani. V letih 1980−1985 je bila zaposlena v Gorenju Velenje, od...  <<Več>>
Fužir, Jelka - Direktorica, humanitarna delavka
24. 7. 1947

Obiskovala je OŠ Mozirje. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na Višji šoli za socialne delavce in magistrirala iz sociologije na FSPN v...  <<Več>>
Gorogranc, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
08. 3. 1933 — 03. 6. 2016

Po končani osnovni in obrtni šoli, kjer se je izučil za soboslikarja, je opravil še delovodske tečaje in seminarje. V obdobju 1947−1950 je opravil...  <<Več>>
Gostiša, Jože - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


V rojstni Idriji je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Po maturi leta 1924 se je vpisal na ljubljansko montanistiko, kjer je 1930 tudi diplomiral. Že pred...  <<Več>>
Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v BiH in Velenju. V letih 1929−1930 je...  <<Več>>
Groznik, Jožef - Direktor, pedagog
03. 3. 1939

Osnovno šolo je končal v Stični, srednjo šolo za usnjarskega tehnika v Domžalah in Višjo šolo za organizacijo dela v Kranju. Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Happach, Bruno - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1894 −189 5, ko se je velenjski premogovnik srečeval s celo vrsto...  <<Več>>
Hicke, Wendelin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1895 − 1896. Podobno kot njegovi predhodniki se je tudi Hicke...  <<Več>>
Hrastel, Kristian - Direktor, družbenopolitični delavec
26. 9. 1936

OŠ in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, srednjo tehniško elektro šolo - jaki tok pa v Ljubljani. Diplomiral je leta 1967 na Visoki šoli za...  <<Več>>
Hrovat, Rudi - Direktor, kulturni delavec
09. 12. 1919 — 26. 1. 1981

Po OŠ v Žalcu je končal realko v Celju. Od leta 1963 do upokojitve 1976 je bil zaposlen v Kulturnem domu Velenje. Bil je direktor Kulturnega doma, igralec in režiser...  <<Več>>
Hvale, Franc - Direktor


Osnovno šolo je končal v Trbovljah, kamor se je njegova družina priselila zaradi fašističnega nasilja na Primorskem. Leta 1924 se je zaposlil pri...  <<Več>>
Imperl, Helena - Direktorica, humanitarna delavka
08. 3. 1946

Po končani OŠ Šoštanj in Srednji ekonomski šoli Celje je diplomirala na Višji pravni šoli UM. V letih 1966-1987 je bila zaposlena na...  <<Več>>
Jakob, Marjan - Direktor, politik
29. 7. 1954

Po diplomi iz zootehnike se je leta 1980 zaposlil v kmetijski zadrugi Šaleške dolina, kjer je bil 12 let (do 1998) direktor. Od 1999 je direktor Mlekarne CELEIA v...  <<Več>>
Jamnikar, Ivan - Družbenopolitični delavec, direktor
07. 11. 1925 — 14. 4. 1996

Obiskoval je OŠ Šentilj. Po končani srednji rudarski šoli na Delavskem Tehnikumu v Trbovljah je diplomiral na Visoki šoli za politične vede v...  <<Več>>
Janežič, Slavko - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


Po zaključku šolanja na srednji tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, ki ga je leta 1958 uspešno...  <<Več>>
Jelen , Viljem - Direktor, funkcionar, družbenopolitični delavec
05. 7. 1943

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in diplomiral na FS v Ljubljani. V letih 1966−1972 je bil zaposlen v RLV, 1972−92 v ESO, d. o. o.,...  <<Več>>
Kenda, Franc - Montanist, direktor


Po maturi se je odločil za študij rudarstva na oddeleku montanistike tehniške fakultete na novoustanovljeni ljubljanski univerzi. Po diplomi leta 1926...  <<Več>>
Klepec, Jasna - Direktorica
14. 1. 1956

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na EF v Ljubljani. V letih 1987−1994 je bila vodja službe za analize in razvoj ERA,...  <<Več>>
Komposch, Wilhelm - Direktor


Bil je prvi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1885 − 1886. Njegova naloga je bila predvsem zagotoviti vse administrativne...  <<Več>>
Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
14. 12. 1937

V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na mariborski II. gimnaziji in ob tem opravila...  <<Več>>
Korun, Franc - Župan, družbenopolitični delavec, direktor
05. 11. 1933 — 08. 2. 2000

Osnovno šolo je obiskoval v Nomnju, med vojno pa v Avstriji. Šolanje je nadaljeval na nižji gimnaziji v Šoštanju in Strojni tehnični šoli v...  <<Več>>
Kosmač, Ivan - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kosmač je bil prvi slovenski direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih od 1896 do 1905. Največja...  <<Več>>
Kotnik, Ivan - Pedagog, metalurg, direktor, alpinist
01. 7. 1951

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj, srednjo Rudarsko tehniško šolo Velenje ter doštudiral metalurgijo na FNT v Ljubljani. Kasneje je končal...  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Lap, Dimitrij - Direktor, turistični delavec
14. 9. 1931 — 24. 3. 2010

Po nižji gimnaziji je končal Gostinsko strokovno šolo v Ljubljani. V letih 1957−1961 je bil upravnik kavarne Zvezda v Kočevju, od 1961 do upokojitve 1981 pa...  <<Več>>
Lednik, Božidar - Pedagog, fizik, družbenopolitični delavec, direktor
21. 11. 1937

Med 1945 in 1949 je obiskoval OŠ v Celju, od 1949 do 1957 I. gimnazijo Celje, 1963 doštudiral fiziko na FNT v Ljubljani in 1982 magistriral iz poslovnih...  <<Več>>
Lukner, Janko - Športni delavec, direktor
12. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1978−2005 je bil...  <<Več>>
Mali, Ludvik - Župan, ravnatelj, direktor
05. 8. 1919 — 21. 7. 2012

Po maturi v Ljubljani se je leta 1938 vpisal na študij montanistike, ki ga je moral prekiniti zaradi začetka 2. svetovne vojne. Narodnoosvobodilnemu gibanju...  <<Več>>
Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil zaposlen v Železarni Štore, od...  <<Več>>
Mathy, Thomas - Direktor
— 26. 6. 1945

Po končani gimnaziji se je leta 1918 vpisal na montanistično visoko šolo v Leobnu, kjer je pr edvsem zaradi slabih gmotnih razmer diplomiral šele 1927....  <<Več>>
Mavec, Marko - Direktor
20. 3. 1963

OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo je obiskoval v Velenju, diplomiral in magistriral na NTF UL (magister rudarskih in geotehnoloških znanosti) ter se 1997...  <<Več>>
Medved, Milan - Doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor
30. 3. 1960

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih 1985−2001 je bil zaposlen v PV, kjer...  <<Več>>
Meh, Igor - Direktor
24. 9. 1961

Šolanje na OŠ Antona Aškerca je zaključil 1976, srednjo gradbeno v Celju 1980 ter končal EPF Maribor kot univ. dipl. ekonomist. Zaposlil se je na Eri kot...  <<Več>>
Melanšek, Jože - Pedagog, družbenopolitični delavec, direktor
24. 4. 1932

Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal učiteljišče v Ljubljani, GZS na Brdu pri...  <<Več>>
Merc , Uroš - Doktor znanosti, elektrotehnik, direktor
22. 6. 1976

Obiskoval je OŠ KDK Šoštanj in Gimnazijo Velenje. Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za elektrotehniko UL, nato nadaljeval raziskovalno delo na...  <<Več>>
Mislej, Ciril - Direktor


Po povratku družine iz Črne gore je mladostna leta preživel v Trbovljah. Po končani srednji elektro tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na visoko...  <<Več>>
Močilnik, Boris - Direktor, glasbenik, športni delavec
08. 8. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in Gustava Šiliha, Gimnazijo Velenje ter doštudiral na EPF Univerze v Mariboru. Poleg gospodarstva (podjetništvo in inoviranje)...  <<Več>>
Močnik, Josip - Direktor


Po gimnazijski maturi v Ljubljani je študiral na visoki rudarski šoli v češkem Přibramu, kjer je leta 1912 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Mraz, Jože - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor
22. 3. 1950

OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski študij na FS UL ter se 1973 zaposlil...  <<Več>>
Navratil, Guido - Direktor


V Velenje je prišel že kot mlad inženir. Leta 1907 je prevzel vodstvo premogovnika in to nalogo opravljal do leta 1908, ko je težko zbolel. Novembra 1909 je...  <<Več>>
Ojsteršek, Aleš - Direktor
15. 3. 1967

Po končani OŠ Gustava Šiliha je končal Srednjo družboslovno šolo (oboje v Velenju) ter doštudiral novinarstvo na FDV UL. Med 1997−2008 je...  <<Več>>
Pangeršič, Stanislava - Podjetnica, direktorica, kulturna delavka
26. 1. 1951

V Beogradu je diplomirala na Filološki fakulteti. V letih 1977–1981 je predavala književnost in srbohrvaščino v srednjih in osnovnih šolah v...  <<Več>>
Poles, Janez - Zdravnik, publicist, direktor
06. 10. 1951

OŠ MPT in gimnazijo je obiskoval v Velenju ter doštudiral na MF UL. Na "Vazduhoplovnom" inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje iz letalske...  <<Več>>
Prah, Emil - Pedagog, direktor
01. 12. 1941

Obiskoval je OŠ v Ločah in Zbelovem, nižjo gimnazijo v Poljčanah, I. gimnazijo v Mariboru, na PA v Mariboru pa končal študij matematike in fizike. Na...  <<Več>>
Purkert, Wilhelm - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Kot inženir rudarstva je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1906 −190 7. Na čelu premogovnika je bil...  <<Več>>
Radig, Carl - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal med letoma 1892 in 1894, torej v času, ko se je premogovnik spopadal z mnogimi...  <<Več>>
Rajh, Leopold - Udeleženec NOB, inovator, direktor
26. 10. 1930 — 19. 6. 2011

Med 1937−1946 je obiskoval OŠ Šentilj pri Velenju. Od poletja 1944 do konca NOB je bil partizanski kurir. 1949 je končal Tekstilno strojniško...  <<Več>>
Raspolič, Anton - Direktor


Po končani gimnaziji se je vpisal na ljubljansko tehnično fakulteto, kjer je leta 1930 diplomiral za inženirja elektrotehnike. Prvo zaposlitev je dobil pri Kranjskih...  <<Več>>
Rigelnik, Herman - Poslanec, politik, diplomat, direktor
29. 3. 1942

Diplomiral je iz metalurgije na FNT v Ljubljani, nato še na VEKŠ Maribor. Magistriral je iz trženja na EF v Zagrebu. V letih 1972−1978 je bil direktor...  <<Več>>
Robida, Peter - Pedagog, direktor
02. 9. 1933

Obiskoval je OŠ Laško, nato končal poklicno rudarsko šolo v Zagorju in TSŠ v Ljubljani. Diplomiral je iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Zaposlen je...  <<Več>>
Rogel, Jože - Zdravnik, udeleženec NOB, direktor


Otroška leta je preživel v Savinjski dolini. Med drugo svetovno vojno je sodeloval v NOB. Leta 1945 se je vpisal na MF v Ljubljani in jo leta 1954 uspešno...  <<Več>>
Rojc, Emil - Doktor znanosti, pedagog, direktor, družbenopolitični delavec
23. 5. 1940

Po končani nižji gimnaziji v Radečah se je vpisal na učiteljišče v Celju. Na FF UL je diplomiral iz psihologije in sociologije, magistriral iz političnih znanosti...  <<Več>>
Rotnik, Uroš - Doktor znanosti, direktor
16. 2. 1968

OŠ je obiskoval v Šoštanju, srednjo strojno šolo v Velenju, nato je leta 1992 končal študij energetike na FS UL. 1994 se je specializiral za...  <<Več>>
Schuster, Julius - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Schuster je bil drugi direktor velenjskega premogovnika in je to dolžnost opravljal v letih 1886 −18 92. Njegova...  <<Več>>
Seme, Franc - Doktor znanosti, direktor
01. 1. 1948

Po končani OŠ v Mežici in Gimnaziji Ravne na Koroškem je diplomiral, magistriral in 1977 doktoriral na FNT v Ljubljani. Zadnja usposabljanja za opravljanje...  <<Več>>
Stanič, Jože - Gospodarstvenik, direktor
09. 7. 1941

Obiskoval je OŠ Kapele in Dobova (Brežice), dokončal srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter doštudiral živilsko tehnologijo na BTF UL. Zaposlitve:...  <<Več>>
Stastny, Julius Augustin - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Inženir rudarstva, po rodu Čeh, je dolžnost direktorja premogovnika opravljal v letih 1907 in 1908. Zaradi številnih...  <<Več>>
Strozak, Benjamin - Podjetnik, direktor
31. 3. 1931 — 20. 7. 2003

Po končani OŠ v Novem mestu je obiskoval Srednjo tehniško in elektro šolo v Ljubljani ter diplomiral na Visoki šoli za organizacijo dela v Kranju...  <<Več>>
Svetina Veder, Marta - Doktorica znanosti, geologinja, direktorica
21. 8. 1963

Obiskovala je OŠ Zavodnje in OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala, magistrirala in 1999 doktorirala iz...  <<Več>>
Šeliga, Anton - Gospodarstvenik, direktor, družbenopolitični delavec
17. 2. 1946

Po končanem strokovnem šolanju na RŠC Velenje je absolviral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1966−1967 je bil zaposlen kot rudar kopač −...  <<Več>>
Šepič, Rudi - Gospodarstvenik, direktor
15. 12. 1939

Leta 1976 je diplomiral na EF na Reki. V letih 1971−1979 je bil glavni direktor podjetja Iplas (Plama). 1979−1982 je bil podpredsednik GZS in nato republiški...  <<Več>>
Šircelj, Mojca - Direktorica
21. 2. 1966

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomirala na EF v Ljubljani. Leta 1992 se je zaposlila kot inšpektorica...  <<Več>>
Štern, Edo - Udeleženec NOB, direktor


Po končani osnovni šoli se je zaradi mladoletnosti najprej zaposlil v bližnjem gradbenem podjetju: Od leta 1934 je delal v rudniku Zagorje, kjer je dosegel poklic...  <<Več>>
Šulek, Drago - Fizik, pedagog, župan, plesalec, trener, direktor, gospodarstvenik, politik, športni delavec
01. 11. 1945

Po končani OŠ in gimnaziji na Ptuju je leta 1969 diplomiral in 1972 magistriral iz tehnične fizike na FNT UL. Izobraževal se je pri dveh strokovnih...  <<Več>>
Tot, Simon - Gospodarstvenik, direktor


Končal je srednjo elektrotehnično šolo v Velenju, diplomiral iz elektrotehnike na FE v Mariboru(1984) in magistriral na EF v Ljubljani (2009). Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
04. 6. 1949

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1974−1988 je bil zaposlen...  <<Več>>
Veršec, Erika - Družbenopolitična delavka, direktorica
06. 4. 1942 — 08. 5. 2023

Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na EF UL. Zaposlena je bila v Lesni Šoštanj, TEŠU, NLB Velenje, Gorenju in na Zavodu za urbanizem. Leta 1995...  <<Več>>
Vrbič, Vlado - Kulturni delavec, direktor, publicist
11. 9. 1955

Obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha v Velenju, Pedagoško gimnazijo v Celju (1970−1972) in Gimnazijo Velenje (1972−1974), diplomiral je iz...  <<Več>>
Vrtačnik, Jaroslav - Družbenopolitični delavec, direktor
19. 10. 1950

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral na FS v Ljubljani in magistiral na Univerzi v Sarajevu. Leta 1975...  <<Več>>
Waldhauser, Friederich - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1911 −191 4. Bil je prvi direktor premogovnika po smrti...  <<Več>>
Wiesthal, Franz - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Postal je prvi direktor premogovnika po prehodu le-tega v državno last leta 1914. Velenjski premogovnik se je ob tem...  <<Več>>
Wolf, Rudolf - Direktor


Osnovni biografski podatki niso znani. Naloge direktorja premogovnika je opravljal v letih 1909 −19 11. Bil je zadnji vodja premogovnika, ki ga je na to mesto...  <<Več>>
Zorič, Leopold - Montanist, direktor


Po maturi je bil vpoklican v vojsko, tako da je šolanje nadaljeval šele po 1. svetovni vojni, in sicer se je med prvimi v pisal na oddelek montanistike na...  <<Več>>
Žgank, Nestl - Župan, direktor
30. 12. 1909 — 06. 12. 2004

Pred 2. svetovno vojno se je izučil za mizarja, a ga je življenjska pot kasneje vodila v druge vode. V letih  pred vojno je delal v Tekstilni tovarni v Preboldu, kjer...  <<Več>>
Žohar , Valburga - Direktorica
02. 2. 1932 — 12. 12. 2018

Po končani OŠ v Celju je končala Tehnično srednjo šolo v Ljubljani, strojni oddelek. V letih 1950–1958 je bila zaposlena v EMO, Cinkarni Celje, od 1958...  <<Več>>
Žula, Stane - Ravnatelj, pedagog, direktor, kulturni delavec
05. 8. 1927

Po izobrazbi je bil učitelj. Leta 1959 je bil prvi upravnik ljudske univerze Črnomelj. Vodil je priprave in gradnjo OŠ Dragatuš in bil leta 1963 imenovan za...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti