Atelšek, Ivan - Gospodarstvenik, politik
21. 8. 1928 — 06. 12. 2011

V Rečici ob Savinji je obiskoval OŠ, se v Mozirju izučil ključavničarstva in leta 1946 opravil pomočniški izpit za ključavničarja. 1942 se je pridružil...  <<Več>>
Basle, Janez - Gospodarstvenik, župan
09. 3. 1940 — 30. 5. 2015

OŠ je končal v Preboldu, nižjo gimnazijo v Žalcu ter srednjo gradbeno šolo v Ljubljani. Dve leti je obiskoval FOV v Kranju in gradbeno fakulteto v Novem Sadu....  <<Več>>
Berločnik, Rafko - Direktor, gospodarstvenik
25. 9. 1941

OŠ je končal v Šoštanju, Srednjo ekonomsko v Celju, Višjo ekonomsko komercialno šolo v Mariboru in diplomiral na Ekonomski fakulteti v...  <<Več>>
Blagotinšek, Friderik - Gospodarstvenik
06. 2. 1914 — 21. 10. 2008

Rojen je bil v Št. Vidu nad Zavodnjami. Državno meščansko šolo je zaključil v Šoštanju. Leta 1939 je na državnem rudniku Velenje opravil...  <<Več>>
Bobinac, Franjo - Direktor, gospodarstvenik
16. 10. 1958

Po končani gimnaziji v Celju je diplomiral na EF v Ljubljani iz mednarodnih odnosov, leta 1997 pa končal MBA na Ecole Superieure de Commerce v Parizu. V letih 1983−1986...  <<Več>>
Bole, Anton - Politik, gospodarstvenik
19. 9. 1916 — 09. 4. 1990

1947 je dokončal višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v NOB in bil zaprt v več italijanskih fašističnih...  <<Več>>
Čurčič, Josip - Gospodarstvenik
18. 9. 1942

Po končani OŠ in gimnaziji je diplomiral na FS UL. Opravil je številne seminarje v okviru Gorenja, GSZ, Višje šole za organizacijo dela, ISKRE. V...  <<Več>>
Dermol, Peter - Župan, politik, gospodarstvenik
26. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Gorica, OŠ Šalek in OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani srednji šoli na ŠCV je diplomiral na FERI v...  <<Več>>
Fijavž Špeh, Lidija - Gospodarstvenica, direktorica
16. 3. 1956

Končala je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo v Velenju, diplomirala na EF v Ljubljani. V letih 1980−1985 je bila zaposlena v Gorenju Velenje, od...  <<Več>>
Gaberšek, Marjan - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
04. 9. 1938

Obiskoval je OŠ Žalec in nato končal  srednjo ekonomsko šolo v Mariboru. V letih 1962−1974 je bil zaposlen v Modnem salonu. Leta 1974 je ustanovil M...  <<Več>>
Grebenšek, Andrej - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
03. 12. 1947

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda, končal Tehniško šolo Celje in diplomiral na višještudijskem programu na FS UL. Od...  <<Več>>
Hudej, Marjan - Doktor znanosti, gospodarstvenik, funkcionar, športnik
28. 5. 1957

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in Gimnazijo Velenje, nato diplomiral iz rudarstva na FNT UL in se izpopolnjeval na menedžerski šoli v...  <<Več>>
Jeriha , Avgust - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
10. 9. 1930 — 24. 10. 1978

OŠ je obiskoval v Litiji, srednjo ekonomsko šolo v Ljubljani, končal pa študij na Višji šoli za zunanjo trgovino v Beogradu. Po prvih...  <<Več>>
Karner, Harald - Gospodarstvenik
25. 9. 1942

Končal je gimnazijo v Ravnah na Koroškem in diplomiral na EF v Ljubljani. Po pripravništvu v mariborski livarni se je zaposlil na RŠC Velenje, kjer je bil...  <<Več>>
Krapež , Peter Martin - Župan, gospodarstvenik, družbenopolitični delavec
16. 8. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Mariboru in na Teharjah pri Celju. Po maturi na klasični gimnaziji v Ljubljani se je vpisal na Fakulteto za agronomijo, gozdarstvo in...  <<Več>>
Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na soški fronti, je bil vojak, nato...  <<Več>>
Malenkovič, Vladimir - Doktor znanosti, gospodarstvenik
14. 7. 1966

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj OŠ Livada). Po končanem šolanju na CSŠ je diplomiral na NTF v Ljubljani, magistriral in leta 2005...  <<Več>>
Mraz, Jože - Gospodarstvenik, družbenopolitični delavec, direktor
22. 3. 1950

OŠ je obiskoval v Loki pri Zidanem Mostu in Sevnici ob Savi, končal srednjo šolo v Velenju, višješolski študij na FS UL ter se 1973 zaposlil...  <<Več>>
Novinšek, Jože - Gospodarstvenik
20. 10. 1923 — 15. 11. 2017

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in na EF v Ljubljani končal študij ekonomije. V letih 1947–1963 je bilo zaposlen na Zadružni zvezi...  <<Več>>
Rabič, Marjan - Gospodarstvenik
26. 12. 1939

V Rogaški Slatini je obiskoval osnovno šolo, v Celju gimnazijo in diplomiral na EF v Ljubljani. V letih 1968−1979 je bil kot vodja komerciale zaposlen na...  <<Več>>
Rogić, Dragan - Gospodarstvenik
15. 3. 1933

Izučil se je za strojnega ključavničarja in nadaljeval šolanje na srednji strojni tehnični šoli. Diplomiral je na SF UL. V letih 1962−1964 je bil...  <<Več>>
Stanič, Jože - Gospodarstvenik, direktor
09. 7. 1941

Obiskoval je OŠ Kapele in Dobova (Brežice), dokončal srednjo kmetijsko šolo v Mariboru ter doštudiral živilsko tehnologijo na BTF UL. Zaposlitve:...  <<Več>>
Stegnar, Andrej - Gospodarstvenik
17. 12. 1906 — 28. 10. 1981

Rojen je bil v Tržiču. Med 2. sv. vojno je bil v partizanih. Po vojni je bil zaposlen v Tovarni usnja Šoštanj, v kateri je opravljal delo direktorja. Leta...  <<Več>>
Šeliga, Anton - Gospodarstvenik, direktor, družbenopolitični delavec
17. 2. 1946

Po končanem strokovnem šolanju na RŠC Velenje je absolviral iz sociologije na FSPN v Ljubljani. V letih 1966−1967 je bil zaposlen kot rudar kopač −...  <<Več>>
Šepič, Rudi - Gospodarstvenik, direktor
15. 12. 1939

Leta 1976 je diplomiral na EF na Reki. V letih 1971−1979 je bil glavni direktor podjetja Iplas (Plama). 1979−1982 je bil podpredsednik GZS in nato republiški...  <<Več>>
Šulek, Drago - Fizik, pedagog, župan, plesalec, trener, direktor, gospodarstvenik, politik, športni delavec
01. 11. 1945

Po končani OŠ in gimnaziji na Ptuju je leta 1969 diplomiral in 1972 magistriral iz tehnične fizike na FNT UL. Izobraževal se je pri dveh strokovnih...  <<Več>>
Tičič, Milica, Ljudmila - Gospodarstvenica
16. 6. 1954

Obiskovala osnovno šolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju in Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju. Srednjo ekonomsko šolo je obiskovala v Celju, Visoko...  <<Več>>
Tinauer, Cvetka - Doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka
01. 4. 1957

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in Višji pravni šoli v Mariboru je...  <<Več>>
Tot, Simon - Gospodarstvenik, direktor


Končal je srednjo elektrotehnično šolo v Velenju, diplomiral iz elektrotehnike na FE v Mariboru(1984) in magistriral na EF v Ljubljani (2009). Zaposlen je bil v...  <<Več>>
Trobej, Slavko - Gospodarstvenik


Po koncu 1. svetovne vojne in demobilizaciji se je vpisal na študij elektrostrojništva v Pragi, kjer je leta 1925 tudi diplomiral. Prvo zaposlitev je...  <<Več>>
Veršec, Jurij - Gospodarstvenik, športnik
26. 5. 1938

Osnovno šolo je obiskoval v Šoštanju, Šentjurju, Murski Soboti in Gorici pri Slivnici. Po končani 1. gimnaziji v Celju je diplomiral iz gozdarstva...  <<Več>>
Vošnjak, Mihael - Poslanec, politik, gospodarstvenik
18. 9. 1837 — 02. 7. 1920

Rodil se je v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu« v hiši usnjarja in meščana Mihaela Woschnagga in Jožefe, rojene Križan....  <<Več>>
Žagar, Jože - Gospodarstvenik
06. 3. 1931

Leta 1958 je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Pred študijem je delal na Rudniku lignita Velenje kot nadzornik za elektro opremo. Bil je...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti