Adamovich de Csepin, Karel I. pl. - Politik, plemič
11. 12. 1829 — 19. 2. 1874

Posestnik iz Tenja v Slavoniji in od leta 1858 tudi lastnik Velenjskega gradu. Bil je pribočnik bana Josipa Jelačića ter nosilec križa za zasluge z vojno...  <<Več>>
Adamovich de Csepin, Karel II. pl. - Politik, plemič
27. 4. 1865 — 15. 11. 1940

Najstarejši sin Karla I. pl. Adamovicha de Csepina in njegove žene Biance, roj. grofice Wickenburg. Vodenje posesti je prevzel leta 1890 in bil lastnik...  <<Več>>
Apat, Sebastjan - Družbenopolitični delavec, politik
26. 9. 1974

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral na PF UM. Na Upravni akademiji je opravil strokovni izpit....  <<Več>>
Aškerc, Anton - Literat, prevajalec, kulturni delavec, politik
09. 1. 1856 — 10. 6. 1912

Izhaja iz revne kmečke družine. Nemško OŠ in gimnazijo je obiskoval v Celju, študij bogoslovja pa v Mariboru. Kot duhovnik je služboval v...  <<Več>>
Atelšek, Ivan - Gospodarstvenik, politik
21. 8. 1928 — 06. 12. 2011

V Rečici ob Savinji je obiskoval OŠ, se v Mozirju izučil ključavničarstva in leta 1946 opravil pomočniški izpit za ključavničarja. 1942 se je pridružil...  <<Več>>
Blatnik, Simon - Udeleženec NOB, politik
15. 10. 1888 — 08. 6. 1942

Izučil se je za trgovca (po OŠ je bil najprej trgovski vajenec v Radljah ob Dravi, kot trgovski pomočnik pa je delal v Poljčanah) in se leta 1919 iz Sladkega vrha,...  <<Več>>
Bole, Anton - Politik, gospodarstvenik
19. 9. 1916 — 09. 4. 1990

1947 je dokončal višjo ekonomsko šolo v Beogradu. Med 2. svetovno vojno je sodeloval v NOB in bil zaprt v več italijanskih fašističnih...  <<Več>>
Broz , Josip - Politik
07. 5. 1892 — 04. 5. 1980

Od leta 1953 je bil predsednik Jugoslavije, od 1963 dosmrtni predsednik; tudi voditelj jsl. komunistov in vrh. poveljnik vojske. Leta 1948 se je razšel s Stalinom,...  <<Več>>
Cvikl, Milan - Politik
19. 5. 1959

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, OŠ Antona Aškerca in Gimnazijo Velenje. Diplomiral in magistriral je na EF UL. Nato se je usposabljal na...  <<Več>>
De Costa, Anton - Pedagog, tabornik, politik
21. 2. 1942

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, nižjo gimnazijo v Šoštanju, učiteljišče v Tolminu, študij telesne vzgoje pa...  <<Več>>
Dermol, Peter - Župan, politik, gospodarstvenik
26. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Gorica, OŠ Šalek in OŠ Veljka Vlahovića (zdaj Livada). Po končani srednji šoli na ŠCV je diplomiral na FERI v...  <<Več>>
Dmitrovič, Todor - Direktor, politik
15. 3. 1938

OŠ je obiskoval v Novi Topoli pri Banja Luki in nižjo gimnazijo - realko v Gradiški (BiH). Nato je končal Srednjo tehniško šolo, smer...  <<Več>>
Dular, Alojz - Rudarski strokovnjak, politik
09. 3. 1903 — 25. 8. 2002

Diplomiral je leta 1926 na TF v Ljubljani, v letih 1926–1941 je služboval v trboveljskem premogovniku. Med NOB je bil član Znanstvenega inštituta in komisije za...  <<Več>>
Globačnik, Jože - Družbenopolitični delavec, politik
27. 10. 1923 — 17. 7. 2007

Bil je udeleženec NOB. Leta 1963 je diplomiral na Visoki šole za politične vede v Beogradu. Kot politik je deloval v Mariboru. Bil je dolgoletni sindikalni funkcionar...  <<Več>>
Hohnjec, Josip - Doktor znanosti, pedagog, politik
01. 1. 1873 — 15. 2. 1964

Ljudsko šolo je obiskoval v domačem kraju, gimnazijo in bogoslovje je končal v Mariboru, kjer je bil leta 1896 posvečen v duhovnika. Na Dunaju je opravil doktorat iz...  <<Več>>
Jakob, Marjan - Direktor, politik
29. 7. 1954

Po diplomi iz zootehnike se je leta 1980 zaposlil v kmetijski zadrugi Šaleške dolina, kjer je bil 12 let (do 1998) direktor. Od 1999 je direktor Mlekarne CELEIA v...  <<Več>>
Jenko, Borut - Pedagog, podjetnik, politik
21. 1. 1941

Obiskoval je sedemletko, nižjo gimnazijo v Velenju  in višjo gimnazijo v Celju. Diplomiral je na FE UL. V letih 1965−1969 je učil elektrotehniko na...  <<Več>>
Jeriha, Dušan - Politik
19. 1. 1955

Obiskoval prvo osnovno šolo in OŠ Gustava Šiliha v Velenju ter končal poklicno elektro šolo, smer šibki tok, na RŠC Velenje. V...  <<Več>>
Kljun, Franjo - Politik, pedagog, funkcionar
09. 4. 1935

OŠ in poklicno šolo je končal v Trbovljah, srednjo tehniško in FS pa v Ljubljani (univ. dipl. inž. strojništva – smer energetika)....  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Kontič, Bojan - Politik, župan
23. 7. 1961 — 02. 8. 2020

OŠ je obiskoval v Pesju in na Antona Aškerca v Velenju, poklicno in elektrotehniško šolo končal na RŠC, opravil enoletno politično...  <<Več>>
Kopušar, Janko - Politik, župan
20. 3. 1965

OŠ je obiskoval v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju, zaključil pa študij ekonomije leta 1989 na VEKŠ v Mariboru.   <<Več>>
Korun, Borut - Kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik
02. 7. 1946

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo. Od 1993 je zaposlen v ZD...  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Kuhar , Lovro - Politik, literat
10. 8. 1893 — 18. 2. 1950

Kot sekretar partijskega okrožja Sever iz Šoštanja je bil navzoč pri ustanovitvi prve ilegalne organizacije KPJ spomladi 1920 v Pleteršnikovi gostilni v...  <<Več>>
Lahovnik, Matej - Doktor znanosti, politik, pedagog
23. 12. 1971

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Srednji naravoslovno-matematični šoli na velenjskem šolskem centru je diplomiral, magistriral...  <<Več>>
Leskošek, Franc - Udeleženec NOB, politik, gospodarstvenik
09. 12. 1897 — 05. 6. 1983

Franc Leskošek Luka se je v Celju  izučil za kovinostrugarja. Med 1. svetovno vojno, ki jo je preživel večinoma na soški fronti, je bil vojak, nato...  <<Več>>
Letonje, Mihael - Športni delavec, politik, podjetnik
20. 2. 1964 — 05. 3. 2020

V Velenju je končal osnovno in srednjo tehnično strojno šolo. Od leta 1986 je samostojni podjetnik, od 2002 direktor svojega podjetja L COM, d. o. o. Od 2002 je...  <<Več>>
Lipold, Ivan - Duhovnik, politik
15. 1. 1842 — 06. 10. 1897

Obiskoval je ljudsko šolo v Mozirju, končal gimnazijo v Celju in nato študiral bogoslovje v Mariboru. Leta 1863 je bil posvečen v mašnika. Študij...  <<Več>>
Marolt, Jože - Pedagog, politik, udeleženec NOB
31. 3. 1924 — 16. 2. 2009

Rojen je bil pri Naveršniku v Plešivcu. Med NOB je bil komandant jurišnega bataljona Šercerjeve brigade. Leta 1953 je bil učitelj v...  <<Več>>
Povh, Ivan Josip - Politik, funkcionar
19. 6. 1930 — 12. 8. 2010

Po končani trgovsko poslovodski šoli se je zaposlil kot poslovodja prve trgovine s tehničnim blagom v Velenju (VELMA, zdajšnja ERA). 15 let je bil predsednik...  <<Več>>
Rak, Jožef - Župan, poslanec, politik
18. 8. 1821 — 05. 12. 1884

Bil je velenjski župan in načelnik okrajnega zastopa. Leta 1867 je kot slovenski kandidat za slovenjgraško okrožje sodeloval na volitvah v deželni zbor. Uvrstil se...  <<Več>>
Ravljen, Stane - Politik, udeleženec NOB
23. 7. 1928 — 09. 12. 1977

Po končani osnovni šoli se je izučil frizerskega poklica in si nato pridobil višješolsko izobrazbo. Ko je leta 1945 dobil poziv za nemško vojsko,...  <<Več>>
Ribnikar, Ivan - Doktor znanosti, pedagog, politik
— 20. 8. 2022

Leta 1945 se je z mamo in sestro naselil na maminem domu v Podkraju pri Velenju in v Velenju obiskoval zadnji razred OŠ; nižjo gimnazijo je obiskoval v...  <<Več>>
Rigelnik, Herman - Poslanec, politik, diplomat, direktor
29. 3. 1942

Diplomiral je iz metalurgije na FNT v Ljubljani, nato še na VEKŠ Maribor. Magistriral je iz trženja na EF v Zagrebu. V letih 1972−1978 je bil direktor...  <<Več>>
Senica , Ivan - Trgovec, posestnik, politik
23. 10. 1879

Ivan Senica se je že pred prvo svetovno vojno ukvarjal s trgovino z lesom in imel v Škalah v najemu trgovino z mešanim blagom. Leta 1919 je...  <<Več>>
Sever, Franc - Politik, podjetnik
12. 9. 1955

Obiskoval je OŠ v Miklavžu pri Ormožu in OŠ Mihe Pintarja - Toleda, nato se je izučil za ključavničarja. Leta 1981 je postal samostojni podjetnik. Najprej se...  <<Več>>
Szabo, Štefan - Politik, športnik
22. 2. 1939 — 10. 1. 2022

Po končani OŠ Šoštanj se je v Celju in Mariboru izučil za elektromehanika, pozneje napravil vse izpite za merilnega tehnika in v termoelektrarni prevzel...  <<Več>>
Šterbenk, Emil - Doktor znanosti, ekolog, igralec, politik
22. 6. 1962

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka Šoštanj, Gimnazijo Velenje, 1988 končal študij na FF UL, smer geografija, varstvo okolja; 1998 je na FF magistriral in...  <<Več>>
Štorman, Adolf - Politik
12. 8. 1955

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in poklicno elektro šolo na RŠC Velenje. Zaposlen je bil v Gorenju in na RLV Velenje. Med slovensko osamosvojitveno...  <<Več>>
Šulek, Drago - Fizik, pedagog, župan, plesalec, trener, direktor, gospodarstvenik, politik, športni delavec
01. 11. 1945

Po končani OŠ in gimnaziji na Ptuju je leta 1969 diplomiral in 1972 magistriral iz tehnične fizike na FNT UL. Izobraževal se je pri dveh strokovnih...  <<Več>>
Ulrih Letonja, Ela - Udeleženka NOB, političarka
10. 7. 1925 — 22. 7. 2009

Med 2. sv. vojno je bila partizanka in aktivistka OF na Koroškem, Štajerskem in v Prekmurju. Leta 1965 je diplomirala na VŠPV v Ljubljani. V letih...  <<Več>>
Valenčak, Vlado - Udeleženec NOB, slikar, publicist, politik
27. 4. 1920

OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo je zaradi vojne prekinil. V NOB je...  <<Več>>
Verstovšek, Karel - Doktor znanosti, jezikoslovec, pedagog, politik
26. 7. 1871 — 27. 3. 1923

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo pa leta 1893 v Celju. Od 1893 do 1897 je študiral klasično filologijo v Gradcu, kjer je 1903 doktoriral. Do 1911 je poučeval...  <<Več>>
Verzolak, Ivan - Politik
13. 8. 1944 — 06. 3. 2020

Obiskoval je OŠ v Pesju, Škalah in Velenju. Po končani Srednji tehniški šoli v Mariboru je dve leti študiral na FS UL. V letih...  <<Več>>
Vošnjak , Ivan - Tovarnar, poslanec, politik


Rodil se je v Šoštanju v družini usnjarja Vincenca Vošnjaka. Dve leti je hodil v ljudsko šolo v Šoštanju in dve leti v Gradcu....  <<Več>>
Vošnjak, Josip - Zdravnik, publicist, poslanec, politik
04. 1. 1834 — 21. 10. 1911

Josip Vošnjak se je rodil v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu«, v hiši usnjarja in uglednega meščana Mihaela Woschnagga...  <<Več>>
Vošnjak, Mihael - Poslanec, politik, gospodarstvenik
18. 9. 1837 — 02. 7. 1920

Rodil se je v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu« v hiši usnjarja in meščana Mihaela Woschnagga in Jožefe, rojene Križan....  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti