Fekonja, Andrej - Literat, duhovnik
30. 11. 1851 — 17. 10. 1920

Po končani OŠ v rojstni Negovi je obiskoval celjsko gimnazijo, nato gimnazijo v Mariboru, kjer je maturiral leta 1872. Po končanem bogoslovju v Mariboru je v...  <<Več>>
Glušič, Matej - Duhovnik


Sorodnik ljubljanskega škofa Konrada Adama Glušiča. Med 1574 in 1604 je bil župnik v župniji sv. Jurija v Škalah, 1593 pa tudi duhovni pomočnik v...  <<Več>>
Gril, Pavel - Duhovnik
— 30. 11. 1963

V bogoslovca je bil posvečen 15. julija leta 1914. Bil je župnik v Šoštanju in prvi župnik, ki so ga Nemci leta 1941 izselili na Hrvaško.   <<Več>>
Keller, Ivan - Duhovnik
05. 1. 1875 — 11. 2. 1959

1898 je doštudiral bogoslovje. V Velenje je prišel kot spovednik Herbersteinov. Med 2. svetovno vojno je bil edini župnik, ki je ostal v Velenju in opravljal vse...  <<Več>>
Kocen, Blaž - Geograf, duhovnik, pedagog
24. 1. 1821 — 29. 5. 1871

Šolal se je na Ponikvi, v Celju in Gradcu. 1841 je stopil v bogoslovje v Celovcu in bil 1845 posvečen v duhovnika. Med oktobrom 1847 in septembrom 1849 je bil kaplan...  <<Več>>
Kuk, Marijan Mihael - Duhovnik
12. 9. 1927 — 05. 7. 2012

OŠ je končal v Slovenskih Konjicah. Gimnazijska leta na II. gimnaziji v Mariboru je prekinila vojna, vključil se je v NOB ter po vojni maturiral in doštudiral...  <<Več>>
Kužnik , Jože - Duhovnik
02. 7. 1944

Obiskoval je OŠ v Laškem in 1963 maturiral na celjski gimnaziji. Nato je tri leta študiral na TEOF v Ljubljani in tri leta na oddelku v Mariboru, tu je...  <<Več>>
Lampret, Jože - Udeleženec NOB, duhovnik
19. 1. 1903 — 23. 5. 1969

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato v letih 1927−1931 Teološko fakulteto v Mariboru. Zaradi političnega delovanja, v katerega je preraslo njegovo socialno...  <<Več>>
Lempl, Tomaž - Publicist, pedagog, duhovnik
17. 12. 1836 — 20. 3. 1908

Po končanem mariborskem bogoslovnem učiteljišču je bil 1860 eno leto kaplan v pri sv. Magdaleni v Mariboru, nato je bil do 1863 profesor verouka na mariborski...  <<Več>>
Lipold, Ivan - Duhovnik, politik
15. 1. 1842 — 06. 10. 1897

Obiskoval je ljudsko šolo v Mozirju, končal gimnazijo v Celju in nato študiral bogoslovje v Mariboru. Leta 1863 je bil posvečen v mašnika. Študij...  <<Več>>
Napret, Ivan - Duhovnik
04. 2. 1947

OŠ je obiskoval v Dolu pri Hrastniku, nadaljeval na II. gimnaziji Maribor ter doštudiral na TEOF Ljubljana – Maribor. V letih 1972−1973 je bil...  <<Več>>
Pribožič, Jože - Duhovnik
02. 3. 1947

Osnovno šolo je obiskoval v Brestanici, zaključil gimnazijo v Mariboru ter doštudiral na TEOF Ljubljana – Maribor. Od leta 1972 je v duhovniškem...  <<Več>>
Rotner, Ivan - Duhovnik
15. 6. 1862 — 22. 9. 1935

Gimnazijo in bogoslovje je študiral v Mariboru, ker je diplomiral 11. julija 1889. Bil je kaplan v Šmarju pri Jelšah (od 1889), Rogatcu (od 1891), pri Sv....  <<Več>>
Škalski, Friderik - Duhovnik


Prvi poimensko znani župnik župnije sv. Jurija v Škalah. Prvič se omenja med pričami v menjalni listini iz leta 1173, s katero je prišlo do menjave posesti...  <<Več>>
Škalski, Ulrik - Duhovnik, redovnik


Med 1353 in 1365 je bil opat benediktinskega samostana v Gornjem Gradu. 1365 je bil domnevno zaradi slabega upravljanja samostana odstavljen z mesta opata, s čimer pa se ni...  <<Več>>
Šmon, Franc, Jaka - Duhovnik, udeleženec NOB
19. 8. 1907 — 06. 5. 1985

Po bogoslovju v Mariboru in posvetitvi 6. 7. 1930 je bil kaplan in župnijski upravitelj v podeželskih župnijah. Že med študijem je deloval v marksističnem krožku....  <<Več>>
Tovšak, Jože - Duhovnik
27. 2. 1929 — 16. 8. 2008

Osnovno šolo je obiskoval v Šentilju pod Turjakom, gimnazijo v Mariboru in Slovenj Gradcu, Teološko fakulteto pa v Ljubljani. V duhovnika je bil...  <<Več>>
Urek , Andrej - Duhovnik, pedagog
28. 3. 1794 — 06. 12. 1855

Gimnazijo je obiskoval v Celju (1810–1814), nato v Celovcu študiral filozofijo (1814–1816) in bogoslovje (1816–1820) ter bil 1820 posvečen v...  <<Več>>
Vegund, Rafael - Duhovnik


Rafael Vegund je bil doma iz Škal, v letih od 1850 do 1857 je sezidal cerkev sv. Križa nad Belimi Vodami, saj je bil v tem času tamkajšnji kurat. Cerkev je leta...  <<Več>>
Voh, Jernej - Literat, duhovnik
24. 8. 1844 — 20. 1. 1916

Gimnazijo v Celju končal leta 1864, nato nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil 1867 posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal na Vranskem...  <<Več>>
Vošnjak, Janez - Pedagog, duhovnik
24. 6. 1819 — 17. 11. 1877

Šolal se je v Celju in Gradcu in bil leta 1842 v Št. Andražu na Koroškem posvečen v duhovnika. Višje študije je zaključil na Dunaju in...  <<Več>>
Vošnjak, Lavrencij - Duhovnik
08. 1. 1830 — 01. 7. 1896

Lavrencij Vošnjak je bil rojen na Konovem pri Velenju v družini Lukasa Woschnagga (vulgo Brglez), v kateri so se rodili še Agnes (1825), Ida (1835–1870)....  <<Več>>
Wegund, Rafael - Duhovnik
10. 10. 1803 — 03. 3. 1858

V duhovnika je bil posvečen 8. 9. 1829. Bil je kaplan pri sv. Janžu v Vinski Gori (1830–1832), kjer je ustanovil nedeljsko šolo, v kateri je poučeval mladino...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti