Bajec, Rudi - Pravnik, udeleženec NOB, funkcionar
28. 8. 1922 — 15. 6. 1995

Šolanje (OŠ in poklicna šola v Slovenskih Konjicah) mu je po srednji šoli (v Velenju) prekinila 2. sv. v.; vključil se je v NOB na Koroškem....  <<Več>>
Brence, Ljudevit - Doktor znanosti, pravnik, funkcionar
04. 3. 1875 — 16. 12. 1971

V Velenju, kjer je poučeval njegov oče Valentin Brence, je obiskoval ljudsko šolo, v Celju gimnazijo, pravo pa študiral v Gradcu in tam leta 1901 iz prava...  <<Več>>
Budna, Martin - Pedagog, družbenopolitični delavec, ekolog, funkcionar
07. 10. 1941

OŠ je obiskoval v Paki pri Velenju, nižjo gimnazijo v Slovenj Gradcu, učiteljišče v Celju ter študij matematike in fizike na ljubljanski FNT. Strokovno...  <<Več>>
Centrih, Edvard - Pravnik, funkcionar
11. 5. 1933 — 01. 6. 1998

OŠ je končal v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in leta 1954 gimnazijo v Celju. 1958 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in med...  <<Več>>
Gaber , Ivan - Družbenopolitični delavec, funkcionar
17. 7. 1938

V Celju je končal OŠ in nižjo gimnazijo ter v Ljubljani Srednjo geodetsko šolo in Višjo upravno šolo. Kot geodet je v letih 1957−1961 delal...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Funkcionar, udeleženec NOB, glasbenik
05. 7. 1921 — 07. 1. 2008

Obiskoval je šestrazredno osnovno šolo v Velenju in nato štiriletno meščansko šolo v Šoštanju. Končal je Državno rudarsko...  <<Več>>
Hudej, Marjan - Doktor znanosti, gospodarstvenik, funkcionar, športnik
28. 5. 1957

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in Gimnazijo Velenje, nato diplomiral iz rudarstva na FNT UL in se izpopolnjeval na menedžerski šoli v...  <<Več>>
Jelen , Viljem - Direktor, funkcionar, družbenopolitični delavec
05. 7. 1943

Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju in diplomiral na FS v Ljubljani. V letih 1966−1972 je bil zaposlen v RLV, 1972−92 v ESO, d. o. o.,...  <<Več>>
Kljun, Franjo - Politik, pedagog, funkcionar
09. 4. 1935

OŠ in poklicno šolo je končal v Trbovljah, srednjo tehniško in FS pa v Ljubljani (univ. dipl. inž. strojništva – smer energetika)....  <<Več>>
Kocbek, Fran - Publicist, pedagog, funkcionar
26. 1. 1863 — 07. 8. 1930

Šolal se je v Negovi in Radgoni ter na učiteljišču v Mariboru. Kot podučitelj je služboval najprej v Žalcu, nato kot učitelj na Rečici ob Savinji ter...  <<Več>>
Koropec , Ivan - Pedagog, funkcionar
12. 12. 1873 — 04. 7. 1944

Obiskoval je učiteljišče v Mariboru. V obdobju 1899−1918 je poučeval v Šoštanju, v šol. letu 1918/1919 pa je bil imenovan za nadučitelja...  <<Več>>
Lukman, Benjamin - Doktor znanosti, fizik, diplomat, funkcionar
07. 6. 1942

Obiskoval je OŠ Šoštanj in gimnazijo v Celju, 1966 diplomiral iz tehnične fizike na FNT UL, 1968 magistriral iz teoretske fizike ter 1970 doktoriral iz...  <<Več>>
Natek, Matjaž - Pedagog, športnik, trener, funkcionar
04. 11. 1933 — 15. 5. 2002

Rodil se je v znani trgovski družini Natkovih. Med 2. svet. vojno je bil z družino izgnan v Srbijo. OŠ je obiskoval v Šoštanju in Arandjelovcu. Izobrazbo...  <<Več>>
Ojsteršek, Alojz - Fotograf, funkcionar, športnik
17. 6. 1933 — 10. 10. 2003

V Velenju je obiskoval OŠ in Obrtno šolo, v kateri se je izučil za mizarja.  Na Premogovniku Velenje je bil zaposlen od leta 1951 do upokojitve leta 1989....  <<Več>>
Petek, Viljem - Športni delavec, funkcionar, družbenopolitični delavec
21. 5. 1933

OŠ je obiskoval v Grižah in Škalah, nižjo gimnazijo v Šoštanju, srednjo šolo v Pomorskem tehnikumu v Piranu ter doštudiral kot...  <<Več>>
Piano, Jure Djordje - Športni delavec, funkcionar
13. 10. 1934 — 23. 3. 2012

Med 2. sv. v. je obiskoval OŠ v Beogradu, nadaljeval na Višji gimnaziji Celje (1945−1953), nekaj časa študiral na EF UL. 1959 je zaključil...  <<Več>>
Podgoršek, Alojz - Župan, športni delavec, funkcionar
09. 7. 1952 — 29. 7. 2012

Končal je OŠ Šmartno ob Paki in srednjo prometno šolo v Celju. Zaposlen je bil v Vegradu (dve leti), Gorenju (sedem let) in na Zavodu RS za blagovne...  <<Več>>
Povh, Ivan Josip - Politik, funkcionar
19. 6. 1930 — 12. 8. 2010

Po končani trgovsko poslovodski šoli se je zaposlil kot poslovodja prve trgovine s tehničnim blagom v Velenju (VELMA, zdajšnja ERA). 15 let je bil predsednik...  <<Več>>
Steiner, Martin - Športnik, trener, funkcionar
19. 10. 1943

Po končani OŠ in gimnaziji v Celju je končal študij na PA Maribor, smer telesna vzgoja in geografija. Trenirati in tekmovati je začel kot gimnazijec. Po...  <<Več>>
Stropnik, Karl - Družbenopolitični delavec, funkcionar
06. 9. 1942

Obiskoval je OŠ Škale, Pesje in Šoštanj in Obrtno šolo v Velenju. Opravil je tudi več izobraževanj iz vojaških znanj v Zagrebu, v...  <<Več>>
Tinauer, Cvetka - Doktorica znanosti, gospodarstvenica, funkcionarka
01. 4. 1957

Obiskovala je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani Kemijski tehniški šoli Ruše in Višji pravni šoli v Mariboru je...  <<Več>>
Veber, Jože - Funkcionar
31. 10. 1942 — 05. 4. 2020

Obiskoval je OŠ v Grižah, nižjo gimnazijo v Žalcu in učiteljišče v Celju. Na FSPN v Ljubljani je diplomiral iz politologije na prvi stopnji, na...  <<Več>>
Vidmar, Slavko - Funkcionar
24. 6. 1923 — 26. 10. 1993

Po končani srednji Indrustrijski šoli Trbovlje je bil od leta 1950 do upokojitve 1987 zaposlen na RLV Velenje. Bil je soustanovitelj in predsednik kotalkarskega kluba...  <<Več>>
Zupančič, Vera - Udeleženka NOB, športna delavka, funkcionarka
05. 1. 1927 — 04. 5. 2016

V Kamnici je obiskovala osnovno šolo, v Ljubljani dekliško meščansko šolo in se izšolala za računovodkinjo. Leta 1943 je odšla v...  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti