Aškerc, Anton - Literat, prevajalec, kulturni delavec, politik
09. 1. 1856 — 10. 6. 1912

Izhaja iz revne kmečke družine. Nemško OŠ in gimnazijo je obiskoval v Celju, študij bogoslovja pa v Mariboru. Kot duhovnik je služboval v...  <<Več>>
Bačić, Josip - Literat, prevajalec, projektant
23. 10. 1932 — 20. 1. 2021

Nižjo gimnazijo je končal v Županji, tehnično šolo v Zagrebu in specializacijo v Švici, kjer je preživel deset let. Od leta 1975 živi v Velenju.   <<Več>>
Bačovnik Komprej, Milojka - Kulturna delavka, literatka
11. 6. 1963

V Slovenj Gradcu je končala srednjo ekonomsko šolo, na VŠ v Portorožu doštudirala tehnologijo prometa in na VŠ v Novem mestu ekonomijo, 2014 je...  <<Več>>
Benčič, Zoran - Glasbenik, literat
08. 2. 1972

Je pisatelj, avtor besedil in vokalist rokenrol skupine Res Nullius.   <<Več>>
Brešar Mlakar, Dušan - Literat
06. 3. 1959

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje, srednjo kemijsko šolo v Rušah in diplomiral na Višji šoli za socialno delo v Ljubljani. V...  <<Več>>
Čanč, Branko - Literat, inovator
04. 1. 1951 — 15. 9. 2020

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končal poklicno elektro šolo v Mariboru. V letih 1972−1976 je bil zaposlen na RŠC Velenje,...  <<Več>>
Destovnik, Karel - Kajuh - Literat, narodni heroj
13. 12. 1922 — 22. 2. 1944

Bil je prvi otrok Marije Vasle in Jožeta Destovnika. Vzdevek Kajuh je dobil po imenu rojstne hiše svojega deda v Skornem pri Šoštanju. Po...  <<Več>>
Fekonja, Andrej - Literat, duhovnik
30. 11. 1851 — 17. 10. 1920

Po končani OŠ v rojstni Negovi je obiskoval celjsko gimnazijo, nato gimnazijo v Mariboru, kjer je maturiral leta 1872. Po končanem bogoslovju v Mariboru je v...  <<Več>>
Hace, Matevž - Udeleženec NOB, literat, družbenopolitični delavec
04. 7. 1910 — 01. 3. 1979

Do začetka 2. sv. v. je bil žagarski in gozdni delavec v domačih krajih in v Franciji. Član KP je postal 1940. V NOB je bil politični aktivist, politični komisar 4....  <<Več>>
Haebler , Maria Louise baronica - Plemkinja, literatka, prevajalka
22. 11. 1873 — 21. 2. 1948

Maria Louise baronica roj. Suttner je bila hči Carla Gundaccarja barona Suttnerja, ministrskega sekretarja na cesarskem in kraljevem ministrstvu za kmetijstvo na Dunaju, in...  <<Več>>
Hliš, Danijela - Literatka, prevajalka
23. 8. 1949

V Šoštanju je obiskovala OŠ, v Svečini pri Mariboru pa končala sadjarsko-vinogradniško šolo. Nato je veliko potovala po Evropi (London,...  <<Več>>
Hudales, Oskar - Literat
18. 8. 1905 — 16. 12. 1968

Osnovno šolo je obiskoval v Gorici, gimnazijo pa v Celju. 1919 se je vpisal na učiteljišče v Mariboru in ga leta zaključil leta 1924. Učil je na...  <<Več>>
Hudomal, Franc - Kulturni delavec, literat, pedagog
19. 1. 1927

Osnovno šolo je obiskoval v Blagovici, po osvoboditvi pa nižjo gimnazijo v Domžalah. Nato se je izobraževal na TSŠ - rudarskem oddelku v Ljubljani, v letu...  <<Več>>
Hudomal, Marija - Pedagoginja, literatka
24. 3. 1927 — 21. 5. 2010

Do 5. razreda je obiskovala šolo v Oplotnici, nadaljevala na gimnaziji v Slovenskih Konjicah ter končala učiteljišče v Ljubljani. Poučevala je v Planini,...  <<Več>>
Jakopanec, Irena - Doktorica znanosti, zdravnica, literatka
10. 8. 1974

Po splošni gimnaziji v Velenju je doštudirala medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani. Na Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni v...  <<Več>>
Jamnik, Tatjana - Literatka, knjižničarka, fotografinja
21. 2. 1962 — 16. 3. 2022

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje, maturirala na Gimnaziji Velenje, nato diplomirala na Visoki ekonomsko komercialni šoli Maribor ter magistrirala...  <<Več>>
Jelen-Brenčič, Marija - Literatka
28. 1. 1919 — 21. 3. 2000

OŠ je obiskovala v domači vasi, kmetijsko in gospodinjsko šolo pa na Mali Loki, kjer je bila članica društva Mlada kmečka gospodinja, ki je izdajalo...  <<Več>>
Jerčič, Hinko - Novinar, literat
16. 4. 1944 — 15. 12. 2023

OŠ je obiskoval na Muti in v Vuzenici (1951−1960), nato končal Srednjo ekonomsko šolo v Slovenj Gradcu (1964). V letih 1964−1972 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Karlovčec, Senka - Pedagoginja, literatka, kulturna delavka
29. 6. 1963

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Tehniški šolski center v Celju (smer kemija) v okviru SŠ za kemijo in metalurgijo Ljubljana ter...  <<Več>>
Kavčnik, Ferdinand - Filozof, literat
05. 7. 1947 — 25. 8. 1986

OŠ je obiskoval v Zavodnjah in pedagoško gimnazijo v Celju. Na FF v Ljubljani je študiral filozofijo; imel je več priložnostnih zaposlitev. Na...  <<Več>>
Klančnik, Jože - Kulturni delavec, literat, gledališki ustvarjalec, novinar, založnik
03. 11. 1931 — 24. 5. 2013

OŠ je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo v Celju in Mariboru, na FF v Ljubljani pa diplomiral iz svetovne književnosti in literarne teorije. V letu 1953/1954...  <<Več>>
Klančnik, Karel - Literat, prevajalec, novinar, publicist
13. 10. 1928 — 16. 8. 1988

OŠ in meščansko šolo je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo končal v Celju, dve leti študiral filmsko režijo na akademiji v Beogradu...  <<Več>>
Klinar, Sonja - Literatka
14. 8. 1970

Šolala se je na OŠ Mihe Pinter – Toledo in OŠ Veljka Vlahoviča (Livada) Velenje ter Srednji ekonomski šoli Slovenj Gradec (ekonomska...  <<Več>>
Kmecl, Matjaž - Doktor znanosti, pedagog, literat, publicist, politik
23. 2. 1934

Rojen v učiteljski družini. Številne selitve. Nižja gimnazija v Šoštanju (do 1948), maturiral 1953 na I. gimnaziji v Celju, vpisal študij slov....  <<Več>>
Korun, Borut - Kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik
02. 7. 1946

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo. Od 1993 je zaposlen v ZD...  <<Več>>
Kozar, France - Literat
03. 2. 1904 — 22. 12. 1944

Končal je rudarsko šolo v Celju. Po letu 1931 je bil rudar v Velenju in Srbiji, pozneje je delal pri jamskih meritvah v Premogovniku Trbovlje. Zaradi sodelovanja v...  <<Več>>
Kralj, Irina - Literatka
26. 6. 1961

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju in Upravno administrativno šolo v Slovenj Gradcu. Zaposlena na Okrožnem državnem tožilstvu v...  <<Več>>
Kuhar , Lovro - Politik, literat
10. 8. 1893 — 18. 2. 1950

Kot sekretar partijskega okrožja Sever iz Šoštanja je bil navzoč pri ustanovitvi prve ilegalne organizacije KPJ spomladi 1920 v Pleteršnikovi gostilni v...  <<Več>>
Lambizar, Franc - Literat
28. 11. 1903 — 12. 7. 1975

Dvajset let je preživel doma na kmetiji na Graški gori. Ko je oče zapil polovico kmetije, drugo polovico pa dal zapisati hčerki, je odšel od doma. Delal je kot...  <<Več>>
Lanc, Aladin - Slikar, kipar, literat
21. 1. 1917 — 02. 11. 1990

V Šoštanju je končal ljudsko in meščansko šolo. Leta 1947 je diplomiral na Umetniški akademiji v Beogradu. Od l. 1945 je poučeval likovno...  <<Več>>
Lekše, Jožef - Družbenopolitični delavec, gobar, ljubiteljski kulturnik, inovator, literat
10. 3. 1939

Obiskoval je OŠ v Šoštanju, nato poklicno MIŠ v Ravnah na Koroškem, kjer je ob delu končal še Tehnično srednjo šolo. V letih...  <<Več>>
Lipnik, Adolf - Družbenopolitični delavec, literat
26. 3. 1925 — 16. 2. 2020

Obiskoval je OŠ Škale, nato štiri leta klasično gimnazijo v Ljubljani in po vojni končal višjo komercialno šolo na VEKŠ-u v...  <<Več>>
Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil zaposlen v Železarni Štore, od...  <<Več>>
Mlakar, Nežka - Literatka, udeleženka NOB


Obiskovala je OŠ in meščansko šolo v Tržiču. Bila je aktiviskta NOV, po vojni pa je končala učiteljišče. Kot učiteljica je poučevala...  <<Več>>
Nezirović, Slobodan - Literat, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 10. 1974

Končal je Srednjo rudarsko šolo v Velenju. Zaposlil se je kot rudar v Premogovniku Velenje. Je ustanovitelj in predsednik romskega društva Romano vozo, član...  <<Več>>
Panić, Aleksandra - Literatka
16. 10. 1995

Končala je OŠ Gorica, obiskuje gimnazijo Velenje. Piše poezijo in prozo, radijske igre in pravljice ( Ekskurzija, Čarobna be seda), tudi TV scenarije (...  <<Več>>
Perović, Željko - Literat, prevajalec
27. 1. 1961

Končal je srednjo Železniško prometno transportno šolo v Mariboru. Kot prometnik na SŽ je delal v Podvelki, Rogaški Slatini, Rogatcu, Stranju,...  <<Več>>
Piano, Brane - Novinar, publicist, literat
01. 7. 1955

  Po gimnaziji v Celju se je vpisal na Fakulteto za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani in nadaljeval z literarnim ustvarjanjem in objavljanjem...  <<Več>>
Pirc, Dušan Milan - Literat, prevajalec, ljubiteljski kulturnik, urednik
08. 11. 1946

Obiskoval je osnovno šolo v Kranjski Gori in Idriji, nato opravil maturo na Gimnaziji Jurija Vege Idrija in diplomiral iz slavistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani....  <<Več>>
Podstenšek , Valentin - Literat


Zaradi prve svetovne vojne ni mogel študirati za duhovnika, zato se je zaposlil kot logar in bil povišan v lovskega čuvaja na Plešivčnikovem posestvu v...  <<Več>>
Pukmeister Vijanski, Janko - Literat
20. 6. 1837 — 25. 5. 1862

V Celju je v letih 1851−1857 obiskoval gimnazijo. Čeprav je bil odličen dijak, je zaradi jetike v 7. razredu izstopil iz gimnazije in šolanje nadaljeval kot...  <<Več>>
Ravljen, Davorin - Literat
07. 11. 1898 — 26. 6. 1965

Po OŠ v Šoštanju je obiskoval gimnazijo v Celju in na njej leta 1916 maturiral. V Zagrebu je od 1918 do 1922 študiral pravo. Kot novinar je med 1922...  <<Več>>
Resman, Ivan - Literat, prevajalec
23. 4. 1848 — 05. 1. 1905

V letih 1861−1968 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, šest let je bil gojenec Alojzijevišča. Kot gimnazijec je ustanovil skrivno dijaško literarno...  <<Več>>
Rovan, Pavla - Literatka
21. 1. 1908 — 12. 6. 1999

Osnovno šolo je končala v Innsbrucku in nadaljevala šolanjena meščanski in trgovski šoli v Innsbrucku in Ljubljani. Od leta 1941 je sodelovala v...  <<Več>>
Salobir, Boris - Doktor znanosti, pedagog, rudarski strokovnjak, literat, filmski ustvarjalec
20. 9. 1960

Po maturi na velenjski gimnaziji je diplomiral iz rudarstva na FNT, kjer je leta 1989 magistriral in 1996 doktoriral. Izobraževal se je tudi na   Montanuniversitat...  <<Več>>
Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni šoli Glasbene matice učila klavir,...  <<Več>>
Stridsberg-Jirku, Gusti - Literatka, prevajalka
27. 8. 1892

Mladost je preživela v Avstriji in ob propadu Avstro-ogrske monarhije prišla v Jugoslavijo. Spoznala je Koroško in Štajersko, nekaj časa je živela tudi...  <<Več>>
Stropnik, Ivo - Literat, kulturni delavec
03. 8. 1966

Otroštvo in mladost v Ravnah pri Šoštanju, OŠ obiskoval v Šoštanju, srednjo rudarsko tehnično šolo končal v Velenju in na FF...  <<Več>>
Svoljšak , Mojca - Glasbenica, literatka, pedagoginja
17. 5. 1964

V Velenju je obiskovala je OŠ in gimnazijo. V Ljubljani je zaključila srednjo glasbeno šolo solopetja in diplomirala iz glasbene pedagogike. Od leta 1987 je...  <<Več>>
Šalej, Matjaž - Kulturni delavec, literat
08. 9. 1965

Obiskoval je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje. Diplomiral iz geografije in sociologije kulture na FF UL. V letih 1995−2007 je bil zaposlen na ERICu Velenje. Leta 2007...  <<Več>>
Šilih, Gustav - Pedagog, psiholog, literat, Maistrov borec
31. 7. 1893 — 24. 11. 1961

Rodil se je graščinskemu oskrbniku Lovru in Poloni, r. Silovšek. OŠ je obiskoval v Velenju, nato zasebno nižjo gimnazijo; leta 1912 je maturiral na...  <<Več>>
Škoflek, Carmen-Karmen - Literatka
29. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in Poslovno-komercialno šolo Celje, nato je na DU Velenje končala šolanje za poslovodjo in komercialnega...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Šmajs, Vincenc (tudi Vinko) - Literat, publicist, pedagog
11. 7. 1924 — 12. 11. 2016

Obiskoval je OŠ v Braslovčah in nižjo gimnazijo v Žalcu. Leta 1946 je opravil izpite za peti in šesti razred gimnazije, 1948 pa učiteljsko maturo na državnem...  <<Več>>
Špegel, Stojan - Slikar, literat
14. 11. 1963

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja – Toleda in Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji rudarski šoli na RŠC Velenje je študiral na...  <<Več>>
Šumnik, Apolonija - Literatka, slikarka
10. 2. 1920 — 21. 7. 2000

Obiskovala je OŠ v Belih Vodah, izučila se je za šiviljo. Od leta 1962 do 1975 je bila zaposlena v Topru v Šoštanju. Ukvarjala se je s...  <<Več>>
Tanšek, Božena - Literatka
13. 2. 1953

Po končani osnovni šoli na MPT in Gustava Šiliha v Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje in diplomirala na Pedagoški...  <<Več>>
Tvrdý, Božidar - Literat, družbenopolitični delavec
08. 8. 1929

Obiskoval je gimnazijo v Kranju in diplomiral iz ekonomije na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1956–1957 je bil zaposlen na občinskem mestnem odboru Kranj,...  <<Več>>
Vasle, Vinko - Novinar, literat, direktor
04. 6. 1949

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in Velenju in gimnazijo v Celju, nato je diplomiral iz novinarstva na FSPN v Ljubljani. V letih 1974−1988 je bil zaposlen...  <<Več>>
Velagić, Ramiz - Literat


Obiskoval je OŠ Velenje in nato končal kovinarsko šolo v Velenju in živilsko šolo v Mariboru. V letih 1981−1984 je bil varilec v Gorenju, od 1984...  <<Več>>
Verdelj Prislan, Štefka - Literatka
14. 10. 1914 — 07. 9. 2002

Obiskovala je OŠ v Velenju, končala meščansko šolo v Slovenj Gradcu in gospodinjsko šolo v Kranju. Zaposlena je bila v gledališki menzi v...  <<Več>>
Verdnik, Vladimir - Literat, pedagog, družbenopolitični delavec
20. 5. 1953

Obiskoval je OŠ Radlje ob Dravi, končal Pedagoško gimnazijo Maribor in diplomiral na prvi stopnji slavistike na PA Maribor. V šolskem letu 1978/79 je...  <<Več>>
Voh, Jernej - Literat, duhovnik
24. 8. 1844 — 20. 1. 1916

Gimnazijo v Celju končal leta 1864, nato nadaljeval študij na bogoslovju v Mariboru, kjer je bil 1867 posvečen v mašnika. Kot kaplan je delal na Vranskem...  <<Več>>
Vrbančič Kopač , Nataša - Doktorica znanosti, literatka
16. 4. 1968

Obiskovala je OŠ Slavka Šlandra Celje in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po srednji naravoslovno-matematični šoli v Celju je diplomirala,...  <<Več>>
Zgonec, Agata - Glasbenica, slikarka, literatka
06. 4. 1955

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju, končala srednjo komercialno šolo v Mariboru in diplomirala na višji strokovni...  <<Več>>
Žmavc, Janez - Gledališki ustvarjalec, literat
06. 10. 1924 — 17. 3. 2019

Po maturi na gimnaziji Celje je končal študij dramaturgije na AIU v Ljubljani. V letih 1952−54 je bil dramaturg v Prešernovem gledališču Kranj,...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti