Anić, Dragan - Športnik
11. 3. 1954

V Gračanici (BiH) se je izšolal za varilca. V letih 1977-81 je bil je član atletske mladinske in članske jugoslovanske reprezentance, treniral v AK Sloboda Tuzla in...  <<Več>>
Bah, Natalija - Športnica, športna delavka
22. 7. 1972

Obiskovala je OŠ Gorica v Velenju, Srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na FŠ v Ljubljani. Športno vzgojo je sedem let poučevala na...  <<Več>>
Balek, Milan - Športnik
17. 10. 1950 — 11. 2. 2019

Končal je ekonomsko šolo v Murski Soboti, delal v pomurski založbi, ABC Pomurki ter Mesni industriji Primorske. Bil je rekorder Jugoslavije v hitri hoji na 5 km v...  <<Več>>
Batagelj, Jolanda - Športnica
12. 9. 1976

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Šalek ter končala Šolo za storitvene dejavnosti na ŠC v Velenju. Od leta 1995 do 2000 je bila zaposlena v...  <<Več>>
Bizjak, Karl, Drago - Družbenopolitični delavec, športnik, športni delavec
04. 11. 1944 — 31. 5. 2001

Obiskoval je OŠ v Pesju in OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Tehnični rudarski šoli je leta 1975 ob delu končal Višjo šolo za...  <<Več>>
Blagus, Matija - Direktor, gradbinec, športnik, kulturni delavec
25. 2. 1950

Po končani srednji gradbeni šoli v Čakovcu je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Leta 1970 se je zaposlil v Vegradu in bil v letih...  <<Več>>
Blatnik , Franc - Direktor, veterinar, športnik
01. 4. 1951

Obiskoval je o.š. Miha Pintarja Toleda, Gimnazijo Velenje in končal študij veterinarstva na VF v Ljubljani. Od leta 1976 je zaposlen na v Veterini...  <<Več>>
Borovnik, Bruno - Športnik
11. 3. 1954 — 15. 11. 1989

Obiskoval je OŠ Prežihovega Voranca na Ravnah na Koroškem in srednjo Tehniško elektro šolo v Velenju. Kot obratovni električar je najprej delal v...  <<Več>>
Brešar, Miroslav - Športnik, filmski ustvarjalec, fotograf
13. 1. 1958

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha, maturiral na RŠC in diplomiral na prvostopenjskem študiju na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in...  <<Več>>
Bulajić, Spasoje - Športnik
24. 11. 1975

V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo ter diplomiral na Fakulteti za poslovne vede Doba v Mariboru. Leta 2010 je zaključil kariero poklicnega...  <<Več>>
Camlek, Hubert - Športnik
15. 5. 1944 — 01. 3. 1981

Po končani osnovni šoli je bil šofer v Gorenju d. o. o. V letih 1968-1981 je bil aktivni tekmovalec v motociklizmu, kategorija prikolice (motor s prikolico),...  <<Več>>
Cvikl, Matjaž - Športnik
13. 1. 1967 — 27. 7. 1999

Po končani poklicni rudarski šoli v Velenju se je leta 1985 kot rudar zaposlil v Premogovniku Velenje, kjer je s prekinitvami delal 14 let. Bil je poklicni...  <<Več>>
Čas, Miran - Doktor znanosti, ekolog, športnik, športni delavec
22. 7. 1952 — 23. 2. 2015

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo, v Ljubljani pa študij gozdarstva na BF, kjer je leta 1996 magistriral in 2006 doktoriral. 2001 je na...  <<Več>>
Čater, Tanja - Športnica, trenerka, pedagoginja
01. 4. 1953

OŠ je obiskovala v Velenju. Po končani Srednji vzgojiteljski šoli v Ljubljani je končala višjo šolo za vzgojiteljice na Pedagoški fakulteti...  <<Več>>
De Costa, David - Športnik, trener, pedagog
15. 6. 1976

V Velenju je obiskoval OŠ Bratov Mravljak in gimnazijo, nato pa diplomiral na FŠ v Ljubljani. Bil je trener alpskega smučanja v SK Velenje in 8 let demonstrator...  <<Več>>
Drev, Ana - Športnica
06. 8. 1985

OŠ je zaključila v Šmartnem ob Paki, končala 1. gimnazijo v Celju (športni oddelek) ter nadaljevala študij na FF UL, smer primerjalna književnost...  <<Več>>
Dvornik , Maks - Športnik, športni delavec, igralec
17. 9. 1916 — 09. 3. 2008

Po končani meščanski šoli je postal kleparski mojster; učil se je pri priznanem šoštanjskem kleparju Zeliču. Po vojni je bil kratek čas...  <<Več>>
Fišer, Duška - Športnica
28. 4. 1953

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končala gimnazijo v Velenju. V letih 1973−1988 je bila zaposlena na LB Velenje, 1989−1999 v Fimexu in nato...  <<Več>>
Gavriloski, Dimitrija - Športnik, novinar
02. 3. 1978

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in gimnazijo na ŠC Velenje. Diplomiral je iz komunikologije na FDV UL. V letih 1998−2001 je bil poklicni...  <<Več>>
Glavač, Bojan - Pedagog, ravnatelj, športnik
29. 7. 1930

OŠ je končal v Velenju, gimnazijo v Celju in študij geografije v Ljubljani. V letih 1958−1964 je poučeval na OŠ MPT v Velenju. Leta 1963 je...  <<Več>>
Grošl, Jakob - Športnik
03. 6. 1944

OŠ je obiskoval v Šentilju in Velenju, Ekonomsko srednjo šolo v Celju, diplomiral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V letih 1971−1972 je...  <<Več>>
Hojan, Edvard - Športnik
16. 3. 1955

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in Srednjo poklicno-elektrotehniško šolo na RŠC ter diplomiral na Visoki tehniški...  <<Več>>
Hrapić, Izudin - Športnik
23. 5. 1970

V Tuzli (BiH) je končal OŠ in poklicno izobraževanje za avtoličarja na kemijskotehnološkem inštitutu. Leta 1997 se je kot strojevodja zaposlil v...  <<Več>>
Hudarin, Alojz Slavko - Športnik, trener
19. 11. 1925 — 26. 11. 2011

Končal je Srednjo tehnično šolo − rudarski oddelek v Ljubljani. Od leta 1954 do upokojitve 1978 je bil zaposlen na RLV.  V OŠ je bil član...  <<Več>>
Hudej, Janez - Športnik
22. 2. 1963

Ekonomist poslovne informatike je od leta 1980 zaposlen v velenjskem Gorenju. Od  leta 2000 je predsednik društva paraplegikov jugozahodne Štajerske, ki...  <<Več>>
Hudej, Marjan - Doktor znanosti, gospodarstvenik, funkcionar, športnik
28. 5. 1957

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in Gimnazijo Velenje, nato diplomiral iz rudarstva na FNT UL in se izpopolnjeval na menedžerski šoli v...  <<Več>>
Hudournik, Miran - Športnik
20. 7. 1964

Obiskoval je OŠ Biba Röcka v Šoštanju, gimnazijo v Velenju in diplomiral na FNT v Ljubljani. Kot inženir rudarstva je bil v letih 1998−2004...  <<Več>>
Jurčič, Milan - Športnik
06. 12. 1952

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral na EF v Mariboru. V letih 1980−1985 je bil zaposlen na HPH Velenje,...  <<Več>>
Kac, Štefan - Športnik, trener
02. 11. 1945

Obiskoval je OŠ v Šoštanju in srednjo ekonomsko v Celju. Do upokojitve je delal v Veplasu Velenje. Vrsto let je bil aktiven igralec rokometa,...  <<Več>>
Kauzar, Leon - Športnik
22. 4. 1951

OŠ je končal v Mežici, srednjo tehnično strojno šolo v Mariboru, šolo za poslovne kadre na Brdu pri Kranju in se izšolal za strojnega tehnika....  <<Več>>
Korenič, Slavko - Veteran vojne za Slovenijo, športnik, družbenopolitični delavec
31. 8. 1950

Vseskozi živi in dela v Velenju. Končal je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje ter se po služenju vojaškega roka zaposlil na Občinski konferenci SZDL Velenje, kjer...  <<Več>>
Kortnik, Nejc - Športnik, gasilec
28. 7. 1984

Po končani OŠ Biba Röcka Šoštanj in PTERŠ Velenje je postal elektrotehnik energetik. Kasneje je končal šolo za poklicne gasilce....  <<Več>>
Kovač, Marija Emilija - Humanitarna delavka, političarka, športnica, direktorica
13. 12. 1936

Obiskovala je OŠ Zreče, maturirala na Ekonomski srednji šoli v Celju ter diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šoli v Mariboru. Leta 1954 se...  <<Več>>
Kreuh, Alojz - Športnik
22. 6. 1938

OŠ je obiskoval v Mislinji, zaključil obrtno šolo za peke na Ptuju in poklicno šolo za voznike. V obdobjih 1955−1961 je bil zasposlen na Elektru,...  <<Več>>
Kreuh, Valentin - Športnik
23. 1. 1946

OŠ je obiskoval v Mislinji, Trgovsko šolo pa v Mariboru. Končal je tudi Poklicno šolo za voznike. V letih 1968−1971 je bil zaposlen v...  <<Več>>
Lah, Rastko - Športnik
24. 5. 1950

V Velenju je obiskoval OŠ (OŠ MPT, konjušnico v Starem Velenju in OŠ Gustava Šiliha), obiskoval Gimnazijo Velenje in študiral pravo v...  <<Več>>
Makovšek, Bogdan - Športnik, montanist
28. 7. 1962

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja - Toleda v Velenju. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz rudarstva na UL FNT, kjer si je leta 2002 pridobil še naziv...  <<Več>>
Malovrh, Marko - Športnik, podjetnik
24. 6. 1965 — 16. 7. 1998

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada) Velenje. Po končani srednji elektrotehnični šoli na CSŠ je študiral na FE...  <<Več>>
Matić, Tomislav - Športnik, kulturni delavec, kulturni menedžer, filmski ustvarjalec
28. 12. 1966

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje je končal srednjo gradbeno šolo v Celju. Med 1986−1988 je bil zaposlen na RLV Velenje, 1992−1996 v...  <<Več>>
Mayer, Dušan - Kapitan, športnik
17. 7. 1900 — 11. 5. 1971

Rojen je bil v Šoštanju v družini znanega šoštanjskega odvetnika in kasnejšega župana dr. Frana Mayerja. Bil je navdušen...  <<Več>>
Menih, Darko - Župan, športnik
21. 2. 1948

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, I. gimnazijo v Celju in FŠ v LJ. Kot profesor telesne vzgoje je bil zaposlen na OŠ Karla...  <<Več>>
Miklavžina, Stanislav - Športnik
03. 4. 1960

Obiskoval je OŠ MPT, srednjo elektro šolo in Višjo strokovno šolo (smer komunala) v Velenju. Kot mojster za energetiko je od leta 1980 zaposlen v...  <<Več>>
Natek, Matjaž - Pedagog, športnik, trener, funkcionar
04. 11. 1933 — 15. 5. 2002

Rodil se je v znani trgovski družini Natkovih. Med 2. svet. vojno je bil z družino izgnan v Srbijo. OŠ je obiskoval v Šoštanju in Arandjelovcu. Izobrazbo...  <<Več>>
Nežmah, Matic - Športnik
26. 11. 1983

Končal je OŠ bratov Letonja v Šmartnem ob Paki, srednjo zdravstveno šolo v Celju in po enoletnem maturitetnem programu maturiral na gimnaziji ŠC...  <<Več>>
Ojsteršek, Alojz - Fotograf, funkcionar, športnik
17. 6. 1933 — 10. 10. 2003

V Velenju je obiskoval OŠ in Obrtno šolo, v kateri se je izučil za mizarja.  Na Premogovniku Velenje je bil zaposlen od leta 1951 do upokojitve leta 1989....  <<Več>>
Pandža, Tina - Športnica, novinarka
07. 9. 1985

Obiskovala je OŠ Gorica in gimnazijo v Velenju (eno leto). Leta 2003 je končala 1. gimnazijo v Celju ter šolanje nadaljevala v tujini: na Wright State...  <<Več>>
Pandža, Vera - Športnica, trenerka
04. 5. 1952

V Pragi je dokončala Fakulteto za šport kot trenerka plavanja, kasneje je tudi magistrirala. Leta 1978 se je za dve leti zaposlila kot inšpektorica za...  <<Več>>
Pavlović, Zoran - Športnik
27. 6. 1976

Hodil je v rudarsko šolo v Velenju, se kasneje izšolal za ekonomskega tehnika, sicer pa je poklicni nogometaš. Trenirati je začel v Velenju, kamor se je...  <<Več>>
Pistotnik, Borut - Doktor znanosti, športnik
28. 7. 1954

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha ter gimnazijo, nato pa doštudiral na Visoki šoli za telesno kulturo v Ljubljani ter...  <<Več>>
Plaskan, Borut - Športnik, športni delavec
08. 8. 1966

V Velenju je obiskoval je OŠ Gustava Šiliha in Veljka Vlahoviča (danes Livada) ter srednjo strojno šolo na CSŠ. Na FS je nato doštudiral...  <<Več>>
Pogorelc, Peter - Športnik
09. 5. 1948

Obiskoval je OŠ Topolšica in Šoštanj in končal Srednjo in strokovno poklicno šolo Celje. Od leta 1970 do upokojitve 2007 je bil zaposlen...  <<Več>>
Poznič, Slavica - Športnica
07. 5. 1960

V Gornji Radgoni je obiskovala OŠ, končala poklicno šolo v Radencih in postala kuharica. Zaposlila se je na OŠ Gornja Radgona, nato delala v Gorenju...  <<Več>>
Prašnikar, Bojan - Trener, športnik
03. 2. 1953

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, gimnazijo v Celju, diplomiral pa na FTK v Ljubljani. Leta 1974 je bil učitelj na OŠ Bratov Letonje v...  <<Več>>
Praznik, Katarina - Športnica, pedagoginja, družbenopolitična delavka
07. 11. 1964

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha in Gimnazijo Velenje. Diplomirala je na FŠ UL. Od 1990 je profesorica športne vzgoje na Srednji zdravstveni...  <<Več>>
Puc, Iztok - Športnik
14. 9. 1966 — 19. 10. 2011

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končal strojno tehniško šolo na RŠC Velenje. Rokometno pot je začel v RK Šoštanj...  <<Več>>
Rabič, Miha - Športnik, podjetnik
08. 5. 1975

Obiskoval je OŠ Gorica v Velenju in OŠ Ledina v Ljubljani (7. in 8. razred), Gimnazijo Ledina v Ljubljani (1. in 2. letnik) in gimnazijo na ŠC Velenje (3....  <<Več>>
Rant, Melita - Doktorica znanosti, športnica
09. 1. 1974

Obiskovala je OŠ Bratov Mravljakov (danes OŠ Gorica). Diplomirala, magistrirala in doktorirala (leta 2006) je na EF UL. Izpopolnjevala se je na Harvard Business...  <<Več>>
Rauter, Miran - Športnik, trener
14. 2. 1972

V Velenju je obiskoval OŠ Antona Aškerca in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematični oddelek), diplomiral na FŠ v Ljubljani in Visoki...  <<Več>>
Salobir, Marijan - Psiholog, trener, športnik, športni delavec
08. 8. 1937

OŠ je obiskoval v Dobju pri Planini, nižjo gimnazijo in učiteljišče v Celju, na FF v Ljubljani pa leta 1963 zaključil študij psihologije. Kot učitelj...  <<Več>>
Silovšek, Saša - Športnica, trenerka
20. 1. 1968

Obiskovala je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada).  Po končani gimnaziji v Velenju je diplomirala iz angleškega in nemškega jezika na Filozofski...  <<Več>>
Slatinšek, Uroš - Športnik
04. 8. 1979

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in poklicno in tehniško rudarsko šolo Velenje. Diplomiral je na FŠ UL. V šolskem letu...  <<Več>>
Smrečnik , Renata - Športnica
21. 10. 1974

Končala je Srednjo trgovsko šolo v Celju. Danes se posveča svoji pekarni Rednak v Mežici. Bila je večkratna državna prvakinja Jugoslavije in Slovenije v plavanju z...  <<Več>>
Sovič, Sebastjan - Športnik
26. 2. 1976

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka v Šoštanju. Po končani srednji ERŠ na ŠCV je absolviral na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju, smer...  <<Več>>
Sovinek, Maja - Športnica
26. 5. 1985

Obiskovala je OŠ Livada v Velenju in gimnazijo na ŠC Velenje ter diplomirala na FŠ v Ljubljani. Enajst let je trenirala plavanje v PK Velenje in...  <<Več>>
Sovinek, Nina - Športnica
26. 5. 1985

Obiskovala je OŠ Livada v Velenju in gimnazijo ŠC Velenje ter diplomirala na FŠ v Ljubljani. Enajst let je trenirala plavanje v PK Velenje in šest...  <<Več>>
Srebotnik, Katarina - Športnica
12. 3. 1981

Obiskovala je OŠ MPT v Velenju in I. gimnazijo v Celju. S tenisom se je začela ukvarjati leta 1995 v Teniškem klubu Velenje in že na mladinskih EP in SP...  <<Več>>
Steiner, Martin - Športnik, trener, funkcionar
19. 10. 1943

Po končani OŠ in gimnaziji v Celju je končal študij na PA Maribor, smer telesna vzgoja in geografija. Trenirati in tekmovati je začel kot gimnazijec. Po...  <<Več>>
Szabo, Štefan - Politik, športnik
22. 2. 1939 — 10. 1. 2022

Po končani OŠ Šoštanj se je v Celju in Mariboru izučil za elektromehanika, pozneje napravil vse izpite za merilnega tehnika in v termoelektrarni prevzel...  <<Več>>
Šalamon, Sergej - Športnik
07. 3. 1975

Obiskoval je OŠ Veljka Vlahoviča (zdaj Livada). Po končani gimnaziji v Velenju je študiral na FŠ UL, na Srednji zdravstveni šoli je opravil...  <<Več>>
Šišić, Mirnes - Športnik
08. 8. 1981

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje in končal srednjo poklicno šolo na ŠCV. Leta 2001 je začel kariero profesionalnega nogometaša v NK...  <<Več>>
Šumnik, Matej - Športnik, plesalec, glasbenik
15. 10. 1974

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in srednjo računalniško šolo. Leta 1993 se je preselil v Amsterdam in študiral ples na Visoki...  <<Več>>
Terglav, Avgust - Rudarski strokovnjak, športnik
06. 10. 1939 — 17. 4. 1997

OŠ je obiskoval v Velenju, leta 1959 končal Rudarsko tehnično šolo v Ljubljani in 1967 diplomiral na Rudarski fakulteti na oddelku za montanistiko v...  <<Več>>
Tratnik, Tone - Športnik, rokodelski obrtnik
01. 1. 1954 — 18. 1. 2004

Osnovno šolo je končal v Zavodu za rehabilitacijo invalidov v Kamniku leta 1970, tehnično risarsko šolo pa v Velenju. 18 let je bil zaposlen v...  <<Več>>
Trofenik Šulek, Verena - Plesalka, športnica, športna delavka, pedagoginja
21. 9. 1945

Po končani OŠ Ormož in gimnaziji Ptuj je diplomirala iz germanistike in romanistike na FF UL. V študijskem letu 1966/67 je francoski jezik izpopolnjevala na...  <<Več>>
Valcl, Ajda - Športnica, gledališka ustvarjalka
20. 4. 1981

V Velenju je obiskovala OŠ Antona Aškerca in nižjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega ter gimnazijo na ŠC Velenje. Leta 2006 je diplomirala...  <<Več>>
Veršec, Jurij - Gospodarstvenik, športnik
26. 5. 1938

Osnovno šolo je obiskoval v Šoštanju, Šentjurju, Murski Soboti in Gorici pri Slivnici. Po končani 1. gimnaziji v Celju je diplomiral iz gozdarstva...  <<Več>>
Vihar, Petra - Športnica


Leta 1992 je začela trenirati skvoš v Squash klubu Velenje. Skupno beleži 13 zaporednih zmag na državnih prvenstvih Slovenije in nekdanje Jugoslavije (13-kratna...  <<Več>>
Vrenčur, Alojz - Geolog, družbenopolitični delavec, kulturni delavec, športnik
27. 4. 1957

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...  <<Več>>
Zaluberšek, Jožef - Športnik
28. 2. 1947

Obiskoval je OŠ v Šentjanžu pri Velenju, OŠ na Dobrni in tehniško šolo v Celju. Diplomiral je iz strojništva na visokošolskem...  <<Več>>
Zbičajnik, Roman - Športnik
29. 3. 1960

Obiskoval OŠ Gustava Šiliha in srednjo tehnično šolo v Velenju. Od leta 1978 je zaposlen na Pošti Slovenije. Tekmoval je v cestnohitrostnih dirkah...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti