Baškovič, Matjaž - Glasbenik
16. 1. 1966

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani in študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je samostojni...  <<Več>>
Benčič, Zoran - Glasbenik, literat
08. 2. 1972

Je pisatelj, avtor besedil in vokalist rokenrol skupine Res Nullius.   <<Več>>
Beuermann, Rihard - Glasbenik, dirigent, pedagog, zborovodja
23. 3. 1927 — 23. 9. 1987

Po poreklu iz plemiške družine, po materi Annemarie Czerny je bil v sorodstvu z družino slikarja Riharda Jakopiča, ki je bil poročen z njegovo teto Anno. V...  <<Več>>
Burja Kocuvan, Franja - Glasbenica
01. 7. 1901

Na konservatoriju v Ljubljani je študirala solopetje, zasebno pa klavir. Od leta 1926 je nastopala v mariborskem gledališču, tudi v operetah, od 1928 v Operi v...  <<Več>>
Čukur, Boštjan - Glasbenik
29. 9. 1978

Obiskoval je OŠ Bratov Mravljak v Velenju, nadaljeval na srednji Strojni šoli Velenje in si pridobil poklic strojnega tehnika. Zaposlen je kot samostojni...  <<Več>>
De Costa, Barbara - Glasbenica
11. 5. 1976

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, gimnazijo Velenje, Univerzo za glasbo in upodabljajoče umetnosti v avstrijskem Gradcu in Deželni...  <<Več>>
Delčnjak, Franc - Glasbenik
18. 12. 1939 — 15. 11. 1969

Obiskoval je obrtno šolo in se izučil za mizarja. Zaposlen je bil v velenjskem rudniku v mizarski delavnici do invalidske upokojitve leta 1966. Ukvarjal se je s...  <<Več>>
Djordjevič, Rajko - Glasbenik, podjetnik
12. 11. 1954

Obiskoval je III. OŠ v Celju, OŠ Gustava Šiliha v Velenju, poklicno kovinarsko šolo v Velenju in srednjo tehnično šolo v Mariboru. V letih...  <<Več>>
Djukić - Šuklar, Ljiljana - Glasbenica
04. 7. 1958

Osnovno in srednjo šolo je končala v Novem Sadu. Diplomirala je leta 1982, magistrirala pet let kasneje. Od leta 1982 - 1986 je delala kot asistentka dirigenta pri...  <<Več>>
Emeršič, Matjaž - Glasbenik, dirigent
15. 11. 1974

Obiskoval je OŠ Bratov Mravljakov Velenje (zdaj OŠ Gorica), po končani Srednji družboslovni šoli na ŠC Velenje je diplomiral na AG v Ljubljani,...  <<Več>>
Fenc, Rajko - Glasbenik


Rojen je bil v Zeljini, na medicinski fakulteti zagrebške univerze je diplomiral v študijskem letu 1932/1933. Prvo službo v bolnišnici Brežice je dobil...  <<Več>>
Goličnik, Robert - Glasbenik
21. 3. 1976

Končal je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, nižjo in srednjo glasbeno šolo v Šoštanju in Velenju ter Srednjo lesarsko...  <<Več>>
Golja, Marina - Glasbenica
08. 2. 1985

V Velenju je obiskovala OŠ Livada in gimnazijo ter nižjo in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega. Na akademiji za glasbo v Zagrebu je diplomirala iz...  <<Več>>
Goter, Robert - Glasbenik
01. 4. 1976

Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnaziji na ŠC Velenje je študiral na EPF Maribor. Leta 1999 je v Italiji osvojil naslov absolutnega...  <<Več>>
Grebenšek, Ciril - Funkcionar, udeleženec NOB, glasbenik
05. 7. 1921 — 07. 1. 2008

Obiskoval je šestrazredno osnovno šolo v Velenju in nato štiriletno meščansko šolo v Šoštanju. Končal je Državno rudarsko...  <<Več>>
Grebenšek, Jožica - Glasbenica, pedagoginja
13. 3. 1950

Obiskovala je OŠ Mihe Pintarja - Toleda. Srednješolsko izobraževanje je nadaljevala v Ljubljani na oddelku za klavir Zavoda za glasbeno in baletno...  <<Več>>
Hladin, Viktor - Kulturni delavec, glasbenik
01. 7. 1914 — 13. 9. 1987

Obiskoval je OŠ v Velenju (v konjušnici) in leta 1932 vajensko obrtno šolo v Velenju (izučen za ključavničarja). Od 1932 bil zaposlen v Toplotni...  <<Več>>
Jedovnicky, Barbara - Glasbenica
14. 2. 1981

V Velenju je obiskovala OŠ MPT in gimnazijo na ŠC Velenje, osnovno in srednjo glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega ter diplomirala in magistrirala na...  <<Več>>
Jukič, Robert - Glasbenik
09. 1. 1978

Obiskoval je OŠ Livada Velenje. Po končani gimnaziji v Velenju je diplomiral in magistriral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu, (Avstrija)....  <<Več>>
Koprivnik, Igor - Glasbenik, slikar
21. 2. 1956

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in se po končanem srednjem izobraževanju za elektrotehnika posvetil slikanju in glasbi. Imel je številne...  <<Več>>
Korun, Fran - Skladatelj, glasbenik
22. 12. 1868 — 01. 12. 1935

Obiskoval je osnovno šolo v Velenju in končal trgovsko šolo v Trstu. V glasbi je bil najprej samouk, pozneje pa se je je učil na Dunaju (Avstrija), kjer je...  <<Več>>
Lipnik , Marija - Glasbenica
10. 4. 1952

Po poklicu je gospodinja, zdaj upokojenka. Dolga leta je skupaj z možem razveseljevala ljudi na sindikalnih izletih in drugih srečanjih. Mož Peter Lipnik je igral...  <<Več>>
Marin, Ivan ml. - Glasbenik, ravnatelj, pedagog
15. 6. 1938 — 28. 2. 2021

V letih 1961−1963 je delal v TE Šoštanj, 1963 se je zaposlil na Glasbeni šoli Velenje in ob delu končal prvo stopnjo študija klarineta na AG....  <<Več>>
Marin, Janez - Glasbenik, dirigent
20. 5. 1977

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani Umetniški gimnaziji - glasbena smer je diplomiral na FF v Ljubljani na oddelku za muzikologijo in AG v...  <<Več>>
Marinšek, Marjan - Direktor, literat, zbiratelj, glasbenik
31. 1. 1941 — 14. 11. 2011

Obiskoval je OŠ v Kozjem, gimnazijo v Celju in končal študij prava na PF v Ljubljani. V letih 1965−1968 je bil zaposlen v Železarni Štore, od...  <<Več>>
Močilnik, Boris - Direktor, glasbenik, športni delavec
08. 8. 1952

Obiskoval je OŠ MPT in Gustava Šiliha, Gimnazijo Velenje ter doštudiral na EPF Univerze v Mariboru. Poleg gospodarstva (podjetništvo in inoviranje)...  <<Več>>
Nakić Pal, Karoly - Glasbenik
15. 2. 1896 — 04. 7. 1973

Odrasel je v Zrenjaninu (Veliki Bečkerek), kjer je s 15 leti že igral z brati in očetom, pri 18 je postal vodja orkestra in odšel v Budimpešto po več znanja....  <<Več>>
Napret, Peter - Publicist, pedagog, glasbenik
09. 8. 1968

Obiskoval je OŠ Rimske Toplice in nato končal SGBŠ Ljubljana. Na AG Ljubljana je diplomiral iz violine in študiral citre na Tirolskem deželnem...  <<Več>>
Ograjenšek, Matjaž - Glasbenik
01. 7. 1962

Obiskoval je OŠ MPT ter Poklicno elektro šolo Velenje. Tri leta je bil zaposlen v ESO Velenje, od 1985 je v službi v TEŠ. Uveljavil se je na glasbenem...  <<Več>>
Pačnik, Nejc - Glasbenik
28. 10. 1990

Obiskoval je OŠ Livada v Velenju in končal Srednjo lesarsko šolo v Slovenj Gradcu. Od leta 2010 je učitelj diatonične harmonike v Glasbeni šoli Goter.   <<Več>>
Pal, Ladislav - Glasbenik
14. 2. 1936 — 11. 3. 2010

Osnovno šolo je končal v Kikindi. Z desetimi leti je nadaljeval družinsko glasbeno tradicijo. Pri štirinajstih je igral klavir in harmoniko v orkestru...  <<Več>>
Planko, Lado - Glasbenik, prevajalec, publicist, urednik, kulturni menedžer
01. 11. 1949

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda, maturiral na gimnaziji v Celju in študiral angleščino in francoščino na FF UL. Med letoma 1979 in 1985 je...  <<Več>>
Planko, Leopold - Glasbenik
26. 10. 1909 — 05. 12. 1980

Po osnovni šoli v Škalah se je izučil za trgovca. Kot samouk na violini je nastopal najprej skupaj z očetom Jurijem, ljudskim godcem na harmoniki. Po letu 1930...  <<Več>>
Pukl, Jure - Glasbenik
07. 10. 1977

Obiskoval je OŠ Livada. Po končani SGBŠ v Mariboru je študiral na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost na Dunaju (Avstrija), smer klasični...  <<Več>>
Sever, Luka - Glasbenik
30. 4. 1982

Po končani OŠ Gustava Šiliha in gimnaziji v Velenju je diplomiral iz filozofije na FF UL. Leta 1995 je začel pisati besedila in glasbo. Osnoval je reperski duo...  <<Več>>
Simonović, Dušanka - Glasbenica
21. 3. 1949

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je končala diplomski in magistrski študij na glasbeni akademiji v Zagrebu. V letih 1975−1992 je...  <<Več>>
Skornšek, Ljuba - Literatka, glasbenica
25. 9. 1913 — 19. 12. 1976

Prvih pet razredov gimnazije je končala v Celju, šestega pa na ptujski realni gimnaziji. Že kot gimnazijka se je v glasbeni šoli Glasbene matice učila klavir,...  <<Več>>
Svoljšak , Mojca - Glasbenica, literatka, pedagoginja
17. 5. 1964

V Velenju je obiskovala je OŠ in gimnazijo. V Ljubljani je zaključila srednjo glasbeno šolo solopetja in diplomirala iz glasbene pedagogike. Od leta 1987 je...  <<Več>>
Šalej, Jože - Glasbenik
04. 12. 1972

Končal je OŠ Mihe Pintarja - Toleda in Gimnazijo Velenje ter absolviral na AG v Ljubljani. Je pianist v različnih jazzovskih zasedbah, tenorist, baritonist,...  <<Več>>
Šalej, Jožef - Glasbenik
20. 6. 1942

Štiri leta je obiskoval osnovno šolo, tri leta nižjo gimnazijo v Konjušnici in eno leto osemletke na OŠ MPT v Velenju. Nato je končal...  <<Več>>
Škruba, Branko - Glasbenik, pedagog
28. 7. 1946 — 26. 4. 2021

Diplomiral je na AG na oddelku za pihala, trobila in tolkala. V letih 1971–1973, 1973–1981, 1981–1988 in 1994–1999 je poučeval na Glasbeni šoli...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec, dirigent, umetnik
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Štih, Zmago - Glasbenik
09. 5. 1974

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje, nato končal SGBŠ Ljubljana in diplomiral na Visoki šoli za glasbo Franza Lizsta v Weimarju v Nemčiji. Od...  <<Več>>
Šuligoj, Janez - Glasbenik, pedagog
07. 1. 1964

Obiskoval je OŠ Topolšica in OŠ Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj. Po končani tehniški šoli strojne smeri je končal...  <<Več>>
Šumnik, Matej - Športnik, plesalec, glasbenik
15. 10. 1974

V Velenju je končal OŠ Gustava Šiliha in srednjo računalniško šolo. Leta 1993 se je preselil v Amsterdam in študiral ples na Visoki...  <<Več>>
Tamše, Dejan - Glasbenik
21. 12. 1972

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka in nato srednjo rudarsko tehnično šolo na RŠC in srednjo glasbeno šolo Velenje. Diplomiral je na AG in napredoval v...  <<Več>>
Tamše, Silvester - Dirigent, glasbenik
21. 11. 1927 — 06. 6. 1993

V Šoštanju je obiskoval osnovno in meščansko šolo, konservatorij pa v Gradcu. 1947 se je honorarno zaposlil v ljubljanski Operi, kjer je igral...  <<Več>>
Trampuš, Milan - Glasbenik
16. 7. 1940 — 18. 11. 2012

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskoval v Velenju, gimnazijo v Celju. Diplomiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. V času študija je...  <<Več>>
Virtič, Marko - Arhitekt, glasbenik
20. 11. 1958

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja Toleda. Po končani Gimnaziji Velenje je diplomiral iz arhitekture na FAGG Ljubljana. Bil je gradbeni in urbanistični inšpektor,...  <<Več>>
Vrčkovnik, Irena - Glasbenica
08. 8. 1968

Obiskovala je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju, končala Srednjo pedagoško šolo v Celju in študirala na PF v Mariboru, smer glasbena...  <<Več>>
Zgonec, Agata - Glasbenica, slikarka, literatka
06. 4. 1955

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju, končala srednjo komercialno šolo v Mariboru in diplomirala na višji strokovni...  <<Več>>
Zupančič, Zdravko - Glasbenik, dirigent
06. 2. 1937 — 17. 3. 2010

Obiskoval je OŠ Šoštanj in nižjo glasbeno šolo Šoštanj, končal poklicno šolo za strojnega ključavničarja, srednjo...  <<Več>>
Žerdin, Martina - Pedagoginja, glasbenica
31. 3. 1980

Obiskovala je OŠ Livada in gimnazijo na ŠC Velenje. Na GŠ Frana Koruna Koželjskega je na nižji stopnji obiskovala ure klavirja, solopetja in harfe, na...  <<Več>>
Žerdoner, Franc - Glasbenik
26. 4. 1949

Po končani srednji poklicni šoli za telefonista v CSS v Škofji Loki je bil v letih 1965–1969 zaposlen v Zdravstvenem domu Žalec in 1969–1999 v...  <<Več>>
Žličar, Nikolaj - Glasbenik, dirigent
16. 1. 1949 — 26. 4. 2023

Po končani gimnaziji in srednji glasbeni šoli v Dubrovniku je diplomiral iz klavirja in dirigiranja in končal magistrski študij dirigiranja na AG Ljubljana. V...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti