Cestnik, Ivan - Zdravnik, direktor
12. 8. 1913 — 11. 2. 1991

Po 2. svetovni vojni je bil vodja zdravilišča v Dobrni, od leta 1946 pa zaposlen v bolnišnici Topolšica. Bil je partizanski zdravnik, ki je po vojni v...  <<Več>>
Fijavž, Alojzij - Zdravnik, direktor
20. 6. 1926 — 08. 11. 2003

OŠ je obiskoval v okolici Celja, gimnazijo v Celju in na Ptuju in leta 1955 diplomiral na MF v Zagrebu, kjer je 1966 opravil specializacijo iz medicine dela in 1968...  <<Več>>
Jakopanec, Irena - Doktorica znanosti, zdravnica, literatka
10. 8. 1974

Po splošni gimnaziji v Velenju je doštudirala medicino na medicinski fakulteti v Ljubljani. Na Evropskem centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni v...  <<Več>>
Kopač, Ivan - Zdravnik
15. 12. 1916 — 18. 10. 1988

Diplomiral leta1942 na beograjski medicinski fakulteti, postal 1951 specialist in 1958 primarij. Strokovno se je izpopolnjeval v Parizu. Leta 1943 se je pridružil NOB, kjer...  <<Več>>
Kučera, Marija - Zdravnica
09. 4. 1899 — 02. 2. 1939

Sodelavka in življenjska sopotnica zdravnika ftiziologa - kirurga dr. Vase Savića, upravitelja bolnišnice Topolšica. Med letoma 1932 in 1938 je bila zdravnica...  <<Več>>
Lempaurer, Janez - Zdravnik


Bil je kirurg in ranocelnik. Leta 1788 je deloval v trgu Šoštanj in okolici.    <<Več>>
Lichtenegger, Hans - Zdravnik
— 20. 12. 1929

Zdravnik dr. Hans Lichtenegger je prišel v Šoštanj leta 1875 in opravljal to delo polnih 54 let, do smrti leta 1929. Bil je Nemec in je znal slabo...  <<Več>>
Medič, Stane - Zdravnik
20. 1. 1898

Rojen je bil v Framu pri Mariboru. Med 1. sv. vojno je služil kot vojak, po vojni pa dosegel univerzitetno izobrazbo in postal zdravnik. V Kraljevini SHS je leta 1926 služil...  <<Več>>
Menih, Bogdan - Zdravnik, družbenopolitični delavec
07. 10. 1938 — 18. 8. 1999

OŠ obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo v Šoštanju, gimnazijo v Trbovljah. Na MF v Ljubljani je diplomiral leta 1964, specializacijo iz...  <<Več>>
Poles, Janez - Zdravnik, publicist, direktor
06. 10. 1951

OŠ MPT in gimnazijo je obiskoval v Velenju ter doštudiral na MF UL. Na "Vazduhoplovnom" inštitutu v Zemunu je zaključil izpopolnjevanje iz letalske...  <<Več>>
Polh, Franc - Zdravnik, udeleženec NOB
17. 9. 1915 — 30. 3. 1989

Že pred vojno je bil član KP. Kot član šaleške partizanske skupine je septembra 1941 pri domačiji svojega polbrata v Škalskih Cirkovcah postavil prvi...  <<Več>>
Ramšak, Adolf - Zdravnik, Maistrov borec
24. 1. 1897 — 22. 1. 1968

V enotah generala Maistra se je udeležil bojev za severno mejo. Po demobilizaciji je študiral medicino in leta 1924 diplomiral na graški medicinski fakulteti...  <<Več>>
Robida, Jože - Zdravnik, gledališki ustvarjalec
13. 1. 1958

Osnovno šolo je obiskoval v Šmartnem ob Paki, Pedagoško gimnazijo v Celju. Leta 1984 je diplomiral na Medicinski fakulteti v Ljubljani in opravil...  <<Več>>
Rogel, Jože - Zdravnik, udeleženec NOB, direktor


Otroška leta je preživel v Savinjski dolini. Med drugo svetovno vojno je sodeloval v NOB. Leta 1945 se je vpisal na MF v Ljubljani in jo leta 1954 uspešno...  <<Več>>
Saje, Julij - Zdravnik, udeleženec NOB
26. 2. 1906 — 25. 3. 1984

Medicino študiral v Ljubljani, Zagrebu in Gradcu, kjer je leta 1934 diplomiral. Kot zdravnik je delal v ljubljanski in mariborski bolnišnici ter v Velenju. V...  <<Več>>
Savić, Vasa - Zdravnik
01. 2. 1885 — 02. 2. 1939

Zdravnik ftiziolog, rojen v Perlezu v Srbiji. Študij medicine je končal na Medicinski fakulteti v Budimpešti in opravil specializacijo iz ftiziologije v...  <<Več>>
Srebre, Jurij - Zdravnik
— 10. 4. 1869

Strokovno se je izobraževal v Padovi in na Dunaju. V Šoštanj se je priselil pred letom 1839 in imel tu zdravniško prakso. Kasneje ga kot kirurga srečamo...  <<Več>>
Steblovnik , Klemen - Zdravnik
13. 3. 1984

Po končani OŠ v Šmartnem ob Paki in gimnaziji Velenje je doštudiral na MF UL. Dodatno izobraževanje: LKH Graz in RHP Recife (Brazilija). Zaposlen je v...  <<Več>>
Stropnik, Jože - Zdravnik
24. 3. 1923 — 11. 6. 1982

Na ljubljanski medicinski fakulteti je diplomiral leta 1952, od 1953 je bil zaposlen na Inštitutu za rentgenologijo KC v Lj. Od 1979 je bil izredni profesor na...  <<Več>>
Stupar, Jovan - Zdravnik
20. 2. 1947 — 19. 9. 2020

V Subotici je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Študij medicine je končal leta 1973 na univerzi na Reki. Diplomo specialista splošne medicine je prejel...  <<Več>>
Valenzi, Mihael pl. - Zdravnik, plemič
22. 9. 1728 — 01. 1. 1813

Rodil se je v Šoštanju materi Regini in očetu Bartolomeju. Gimnazijo je obiskoval v Ljubljani in nato študiral medicino na Dunaju. Služil je kot...  <<Več>>
Vošnjak, Josip - Zdravnik, publicist, poslanec, politik
04. 1. 1834 — 21. 10. 1911

Josip Vošnjak se je rodil v trgu Šoštanj na št. 27 »Pri Mihelnu«, v hiši usnjarja in uglednega meščana Mihaela Woschnagga...  <<Več>>
Žižek Branko, - Zdravnik
— 17. 11. 1930

Rojen je bil v Ormožu kot sin znanega narodnjaka in okrožnega zdravnika dr. Antona Žižka. Po končani gimnaziji se je vpisal na medicinsko fakulteto v Gradcu. Sekundarij...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti