Blagotinšek, Vesna - Slikarka, gledališka ustvarjalka
28. 2. 1977

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Velenju. Od leta 2000 do 2004 je bila študentka slikarstva pri prof. mag. Metki Krašovec na Akademiji za likovno...  <<Več>>
Caglič, Robert - Slikar, arhitekt
25. 6. 1977

Maturiral je leta 1996 na gimnaziji ŠC Velenje - glasbena smer (orgle). Leta 2002 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo in leta 2006 še slikarstvo na...  <<Več>>
Džumhur, Ibrahim, Ibro - Arhitekt, projektant, slikar
04. 2. 1947 — 31. 12. 2010

Mladost je preživljal v Celju in Konjicu. Osnovno in srednjo gradbeno tehnično šolo je končal v Celju in nadaljeval šolanje na Fakulteti za arhitekturo. Prva...  <<Več>>
Horvat, Goran - Slikar, kulturni delavec
24. 1. 1955

Po končani OŠ v Mozirju in Srednji strojni šoli v Celju je diplomiral na Strojni fakulteti v Ljubljani. V letih 1980−1982 je bil zaposlen v Smeltu v...  <<Več>>
Horvat, Jožef - Slikar
04. 3. 1930 — 12. 12. 2009

Slikati je začel v gimnazijskih letih, resno pa se je začel ukvarjati s slikarstvom leta 1953. Pred tem se je preživljal z raznim delom, npr. kot rudar v Bosni in...  <<Več>>
Jakac, Božidar - Udeleženec NOB, slikar
16. 7. 1899 — 20. 11. 1989

V Novem mestu je obiskoval OŠ in gimnazijo, nadaljeval na realki v Idriji in 1918 maturiral. V letih 1919−1923 je študiral na akademiji v Pragi, kjer se...  <<Več>>
Jerčič, Anja - Slikarka
20. 10. 1975

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Velenju. Leta 2000 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, 2004 opravila še magistrski...  <<Več>>
Kaljanac , Enver - Slikar
15. 6. 1944

Končal je srednjo šolo za oblikovanje v Sarajevu in študiral slikarstvo na ALU v Ljubljani, kjer je 1970 diplomiral in končal specialko za restavratorstvo in...  <<Več>>
Knežević, Stojan - Slikar
29. 12. 1979

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha v Šoštanju, šolanje nadaljeval na gimnaziji Velenje in diplomiral na Akademiji za likovno umetnost in...  <<Več>>
Kojc, Viktor - Pedagog, slikar, kipar
13. 3. 1925 — 02. 8. 2000

Kot likovni pedagog je poučeval na osnovni šola Biba Röcka, kjer je leta 1963 ustanovil Napotnikovo galerijo in jo uspešno vodil vrsto let. Bil je upravnik...  <<Več>>
Kolar, Ivan - Slikar
09. 10. 1939

Na BF v Ljubljani je leta 1966 diplomiral in 1989 magistriral iz gozdarstva. V letih 1974−1981 je delal v izvršnem svetu občine Velenje kot načelnik za...  <<Več>>
Koprivnik, Igor - Glasbenik, slikar
21. 2. 1956

V Velenju je obiskoval OŠ Gustava Šiliha in se po končanem srednjem izobraževanju za elektrotehnika posvetil slikanju in glasbi. Imel je številne...  <<Več>>
Kordeš, Štefka - Direktorica, družbenopolitična delavka, slikarka
14. 12. 1937

V Rušah je obiskovala OŠ, nižjo glasbeno šolo in nižjo gimnazijo, nato pa šolanje nadaljevala na mariborski II. gimnaziji in ob tem opravila...  <<Več>>
Kralj, Roman - Slikar
25. 2. 1946

Obiskoval je OŠ Bistrica ob Sotli ter se v Velenju ob delu izšolal za strojnega tehnika. Tri leta je bil zaposlen na Vrhniki, nato 37 let v podjetju Gorenje...  <<Več>>
Krevzel, Andrej - Slikar
31. 1. 1956

Po končanih OŠ v Šmartnem ob Paki in poklicni kovinarski šoli v Velenju je šolanje nadaljeval na PA v Ljubljani ter postal učitelj likovnega in...  <<Več>>
Kurnik, Majda - Slikarka, kulturna delavka
02. 8. 1920 — 28. 5. 1967

1941 je končala  učiteljišče v Ljubljani in se zaposlila v Pertoči. Še istega leta je bila njena družina izseljena v Srbijo in ona jim je sledila. V...  <<Več>>
Lanc, Aladin - Slikar, kipar, literat
21. 1. 1917 — 02. 11. 1990

V Šoštanju je končal ljudsko in meščansko šolo. Leta 1947 je diplomiral na Umetniški akademiji v Beogradu. Od l. 1945 je poučeval likovno...  <<Več>>
Matko, Peter - Slikar, pedagog
24. 8. 1955

Maturiral je na Rudarski šoli v Velenju, opravil tečaj slikanja pri akad. slikarju Alojziju Zavolovšku in likovno teorijo pri akad. slikarju Avguštu...  <<Več>>
Mušič, Zoran - Slikar
12. 2. 1909 — 25. 5. 2005

Izhaja iz učiteljske družine. V letih 1915 do 1918 je z materjo in bratom bival v Arnačah pri Velenju, kamor so jih evakuirali zaradi soške fronte. Po realki in...  <<Več>>
Oblišar, Boris - Pedagog, slikar
28. 5. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca in Veljka Vlahoviča (zdaj Livada). Po končni srednji rudarski šoli na CSŠ je diplomiral na PA v Ljubljani. V...  <<Več>>
Pirtošek, Adi - Slikar
01. 7. 1941 — 23. 6. 2020

Po osnovni šoli je končal obrtno keramičarsko šolo v Libojah. Od leta 1959 do upokojitve 1996 je bil zaposlen kot tehnični risar na jamomerstvu na RLV Velenje....  <<Več>>
Senegačnik, Denis - Slikar


Diplomiral je na ALUO, smer slikarstvo pri Nadji Zgonik in Gustavu Gnamušu ter končal magistrski študij na temo Iluzionizem v slikarskem prostoru. Ima status...  <<Več>>
Sešel , Bernard - Kipar, slikar
14. 1. 1946

Osnovno šolanje je zaključil v Velenju, srednjo strojno šolo v Celju kot klepar in strojni tehnik. Zaposlen je bil v kleparstvu Šoštanj, pri...  <<Več>>
Sovinc, Oskar - Slikar, turistični delavec
01. 6. 1944

Obiskoval je OŠ Velenje. Po končani srednji aranžerski šoli se je zaposlil na Vegradu, nato je bil kot aranžer zaposlen še v Merxu, ERI in v Gorenju....  <<Več>>
Stropnik, Mladen - Slikar
09. 7. 1977

Diplomiral je na ALU v Ljubljani, kjer je leta 2004 še magistriral. Študiral je tudi na Akademiji likovnih umetnosti v Münchnu (2003), podiplomski...  <<Več>>
Svetina, Jože - Slikar, pedagog
20. 7. 1934

Leta 1956 je končal Učiteljišče v Ljubljani in nato v Bileči še oficirsko šolo. V letih 1957–1963 je bil učitelj razrednega pouka v Vitanju, od...  <<Več>>
Svetina, Veronika - Pedagoginja, slikarka
28. 11. 1935

Obiskovala je OŠ Petrovče. Po končani nižji gimnaziji v Žalcu in učiteljišču v Celju je leta 1967 diplomirala na PA Ljubljana. Poučevala je na nižji...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Špegel, Stojan - Slikar, literat
14. 11. 1963

Obiskoval je OŠ Mihe Pintarja – Toleda in Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji rudarski šoli na RŠC Velenje je študiral na...  <<Več>>
Šumnik, Apolonija - Literatka, slikarka
10. 2. 1920 — 21. 7. 2000

Obiskovala je OŠ v Belih Vodah, izučila se je za šiviljo. Od leta 1962 do 1975 je bila zaposlena v Topru v Šoštanju. Ukvarjala se je s...  <<Več>>
Šumnik, Drago - Slikar
19. 6. 1957

Obiskoval OŠ Karla Destovnika Kajuha in končal poklicno šolo za orodjarja na RŠC Velenje. V letih 1979–1985 je bil zaposlen kot trgovski potnik pri...  <<Več>>
Šumnik, Miroslav - Slikar
04. 6. 1951

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju. V letih 1974−1984 je bil zaposlen v Mladinski knjigi, TOZD-u Založba Ljubljana. Od 1986...  <<Več>>
Tajnik Stupar , Nataša - Slikarka
06. 11. 1974

Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje. Po končani Gimnaziji Velenje (naravoslovno-matematična smer) je 1999 diplomirala na Akademiji za likovno umetnost...  <<Več>>
Valenčak, Vlado - Udeleženec NOB, slikar, publicist, politik
27. 4. 1920

OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo je zaradi vojne prekinil. V NOB je...  <<Več>>
Wucherer, Egon - Slikar, pedagog


Kmalu po rojstvu leta 1917 se je z družino preselil v Celovec, kjer je v letih 1922−1927 obiskoval osnovno šolo (Bismarckschule) in 1927−1935 realko...  <<Več>>
Zavolovšek, Alojz - Slikar, pedagog
27. 4. 1928 — 29. 6. 2017

Leta 1942 je v Radmirju končal ljudsko šolo in začel obiskovati Kmetijsko šolo. 1947 je končal tečaj za poslovodjo in bil z dekretom postavljen za poslovodjo...  <<Več>>
Zgonec, Agata - Glasbenica, slikarka, literatka
06. 4. 1955

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika – Kajuha v Šoštanju, končala srednjo komercialno šolo v Mariboru in diplomirala na višji strokovni...  <<Več>>
Zornik , Aristid - Slikar, pedagog
24. 2. 1913 — 09. 7. 1985

V Pobrežju je obiskoval osnovno in meščansko šolo. Po končanem učiteljišču leta 1935 je najprej poučeval na Rakovcu nad Vitanjem, nato do 2. sv....  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti