Ažber, Pavle - Rudarski strokovnjak, ekolog, udeleženec NOB
12. 3. 1929 — 22. 3. 2005

Po končani Gimnaziji Trbovlje je diplomiral iz rudarstva na FNT v Ljubljani. Od leta 1944 je bil udeleženec NOB. V letih 1949–1964 je bil zaposlen na Rudniku...  <<Več>>
Cihelka, Bohumil - Rudarski strokovnjak, direktor


Realko je obiskoval v starem češkem rudarskem središču Příbramu , kjer je leta 1909 z državnim izpitom zaključil tudi visoko rudarsko...  <<Več>>
Čuček, Ernest - Rudarski strokovnjak, direktor


Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in Novem mestu. Po maturi je začel študirati na visoki rudarski šoli v Příbramu na Češkem ,...  <<Več>>
Diacci, Alojz - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor
— 18. 1. 2000

Po zaključku šolanja na celjski gimnaziji se je leta 1950 vpisal na ljubljansko montanistiko. V obdobju 1958 −19 64 je bil zaposlen na velenjskem...  <<Več>>
Dular, Alojz - Rudarski strokovnjak, politik
09. 3. 1903 — 25. 8. 2002

Diplomiral je leta 1926 na TF v Ljubljani, v letih 1926–1941 je služboval v trboveljskem premogovniku. Med NOB je bil član Znanstvenega inštituta in komisije za...  <<Več>>
Gostiša, Jože - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


V rojstni Idriji je obiskoval osnovno in srednjo šolo. Po maturi leta 1924 se je vpisal na ljubljansko montanistiko, kjer je 1930 tudi diplomiral. Že pred...  <<Več>>
Gostiša, Viktor - Rudarski strokovnjak, pedagog, direktor
28. 9. 1883 — 27. 3. 1952

Študij rudarstva v Příbramu na Češkem in Leobnu v Avstriji je zaključil leta 1907. Služboval je v rudnikih v BiH in Velenju. V letih 1929−1930 je...  <<Več>>
Janežič, Slavko - Rudarski strokovnjak, montanist, direktor


Po zaključku šolanja na srednji tehniški šoli v Ljubljani se je vpisal na študij montanistike v Ljubljani, ki ga je leta 1958 uspešno...  <<Več>>
Kopylov , Aleksej - Rudarski strokovnjak, pedagog
13. 1. 1877 — 24. 1. 1965

Leta 1895 je zaključil klasično gimnazijo v Kijevu in nato obiskoval visoko tehnično šolo v Harkovu. 1899 se je zaposlil v rudarskotehniškem podjetju v...  <<Več>>
Medved, Milan - Doktor znanosti, rudarski strokovnjak, direktor
30. 3. 1960

OŠ in gimnazijo je obiskoval v Velenju, 1983 diplomiral iz rudarstva na FNT UL, 1989 magistriral in 1994 doktoriral. V letih 1985−2001 je bil zaposlen v PV, kjer...  <<Več>>
Pipuš, Dušan - Rudarski strokovnjak
28. 2. 1909 — 21. 6. 1975

Diplomiral je na montanistični fakulteti v Prĭbramu na Češkem. V letih 1935−1941 je delal v premogovnikih Trbovlje in Kočevje ter ljubljanskem gradbenem...  <<Več>>
Salobir, Boris - Doktor znanosti, pedagog, rudarski strokovnjak, literat, filmski ustvarjalec
20. 9. 1960

Po maturi na velenjski gimnaziji je diplomiral iz rudarstva na FNT, kjer je leta 1989 magistriral in 1996 doktoriral. Izobraževal se je tudi na   Montanuniversitat...  <<Več>>
Seher, Anton - Rudarski strokovnjak
17. 1. 1918 — 10. 3. 2015

OŠ je obiskoval v Senovem, zaključil klasično gimnazijo v Ljubljani ter doštudiral montanistiko na Tehniški fakulteti v Ljubljani. Zaposlil se je kot...  <<Več>>
Terglav, Avgust - Rudarski strokovnjak, športnik
06. 10. 1939 — 17. 4. 1997

OŠ je obiskoval v Velenju, leta 1959 končal Rudarsko tehnično šolo v Ljubljani in 1967 diplomiral na Rudarski fakulteti na oddelku za montanistiko v...  <<Več>>
Žerdin, Franc - Rudarski strokovnjak, doktor znanosti, pedagog, funkcionar, politik
29. 5. 1949

Po končani OŠ v Črenšovcih se je vpisal na Gradbeno tehnično šolo v Mariboru in se nato prepisal v drugi letnik RŠC Velenje, kjer je 1970...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti