Bajec, Rudi - Pravnik, udeleženec NOB, funkcionar
28. 8. 1922 — 15. 6. 1995

Šolanje (OŠ in poklicna šola v Slovenskih Konjicah) mu je po srednji šoli (v Velenju) prekinila 2. sv. v.; vključil se je v NOB na Koroškem....  <<Več>>
Brence, Ljudevit - Doktor znanosti, pravnik, funkcionar
04. 3. 1875 — 16. 12. 1971

V Velenju, kjer je poučeval njegov oče Valentin Brence, je obiskoval ljudsko šolo, v Celju gimnazijo, pravo pa študiral v Gradcu in tam leta 1901 iz prava...  <<Več>>
Centrih, Edvard - Pravnik, funkcionar
11. 5. 1933 — 01. 6. 1998

OŠ je končal v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in leta 1954 gimnazijo v Celju. 1958 je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in med...  <<Več>>
Jelen, Teodor - Pravnik, družbenopolitični delavec
13. 4. 1936 — 09. 5. 1996

Po končani OŠ v Velenju je maturiral na II. gimnaziji Celje (1957) in diplomiral na PF v Ljubljani (1963). V letih 1953−1959 je redno volontiral na RLV. Na RLV je...  <<Več>>
Knez, Rajko - Doktor znanosti, pravnik, pedagog
30. 10. 1969

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca Velenje. Po končani srednji družboslovni šoli Velenje je diplomiral in leta 2000 doktoriral na Pravni fakulteti...  <<Več>>
Korun, Antonij - Pravnik, zborovodja
15. 12. 1914 — 05. 6. 1997

V Velenju je končal OŠ, v Šoštanju meščansko šolo, v Celju I. gimnazijo, diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in po rigorozu postal...  <<Več>>
Korun, Vladimir - Doktor znanosti, pravnik
16. 3. 1940

V Celju je obiskoval II. OŠ in II. gimnazijo, nato diplomiral na PF UL. Je magister in doktor znanosti, znanstveni svetnik in izr. univ. prof. Od leta 1970-1978 je bil...  <<Več>>
Mayer, Fran - Župan, pravnik
19. 5. 1866 — 06. 1. 1940

Družina Frana Mayerja se je leta 1870 iz Sevnice preselila v Celje, kjer je njegov oče naslednje leto umrl. Mati Henrietta, rojena Deutschmann, se je kmalu poročila...  <<Več>>
Pirnat, Jakob - Pravnik
20. 7. 1847 — 08. 6. 1924

Po končanih pravnih študijah v Gradcu je bil od leta 1871 odvetniški pripravnik v Celju, kjer je sodeloval pri ustanovitvi Narodne čitalnice, nato je služboval...  <<Več>>
Rapoc, Franc - Pravnik, notar
28. 3. 1842 — 28. 5. 1882

Franc Rapoc (1842−1882) je bil rojen pri Sv. Petru pri Mariboru. Starši so živeli na Vetrinjski cesti v Mariboru. Po osnovni šoli je šolanje...  <<Več>>
Sernec, Janko - Pravnik
23. 2. 1881

Po prevratu leta 1918 je bil imenovan za starešino okrajnega sodišča v Šoštanju. Kot sin narodno zavednega celjskega odvetnika dr. Josipa Serneca...  <<Več>>
Topolovec, Miran - Pravnik
28. 11. 1919 — 12. 9. 1987

Po končani Klasični gimnaziji v Ljubljani je diplomiral na PF. Leta 1946 je bil predsednik Okrajnega sodišča v Šoštanju, od januarja 1947 do maja 1947...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti