Aškerc, Anton - Literat, prevajalec, kulturni delavec, politik
09. 1. 1856 — 10. 6. 1912

Izhaja iz revne kmečke družine. Nemško OŠ in gimnazijo je obiskoval v Celju, študij bogoslovja pa v Mariboru. Kot duhovnik je služboval v...  <<Več>>
Bačovnik Komprej, Milojka - Kulturna delavka, literatka
11. 6. 1963

V Slovenj Gradcu je končala srednjo ekonomsko šolo, na VŠ v Portorožu doštudirala tehnologijo prometa in na VŠ v Novem mestu ekonomijo, 2014 je...  <<Več>>
Blagus, Matija - Direktor, gradbinec, športnik, kulturni delavec
25. 2. 1950

Po končani srednji gradbeni šoli v Čakovcu je diplomiral na Fakulteti za gradbeništvo v Mariboru. Leta 1970 se je zaposlil v Vegradu in bil v letih...  <<Več>>
Brišnik, Danijela - Muzealka, kulturna delavka
08. 6. 1968

Po končani OŠ Gustava Šiliha Velenje in Srednji družboslovni šoli Velenje je diplomirala iz arheologije na FF Univerze v Ljubljani. V letih 1996−98...  <<Več>>
Caglič, Katarina - Arhitektka, kulturna delavka
09. 3. 1950

OŠ je končala v Žalcu, Gradbeno tehniško šolo v Celju in diplomirala na FA v Ljubljani. V letih 1970−1971 je bila zaposlena v Projektivnem biroju...  <<Več>>
Černovšek, Matjaž - Turistični delavec, kulturni delavec
03. 7. 1970

Obiskoval osnovno šolo Veljka Vlahoviča Velenje v letih 1977−1985, gimnazijo Velenje pa 1985−1989.  Zaposlen je bil v Gostu. Bil je vodja Pikinega...  <<Več>>
Djordjevič, Marija Ana - Direktorica, kulturna delavka
05. 11. 1930 — 03. 8. 2022

Obiskovala je OŠ v Škalah in meščansko šolo v Šoštanju ter končala dvoletno podjetniško šolo v Labinu v Istri. V...  <<Več>>
Drev , Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, turistična delavka
23. 7. 1950

Po končani OŠ v Vinski Gori in Velenju je šolanje nadaljevala na Pedagoški gimnaziji Celje ter PA Maribor. Zaposlila se je v OŠ Vojnik, POŠ...  <<Več>>
Goršek, Ema - Veronika - Pedagoginja, kulturna delavka
28. 12. 1946

Po končanem Učiteljišču v Mariboru je v letih 1966−1970 učila na podružnični OŠ Jurklošter, 1970−1986 in 1991−2003 pa na...  <<Več>>
Gradišnik, Oto - Kulturni delavec
09. 6. 1942

Osnovno šolo je obiskoval V Velenju, srednjo rudarsko šolo pa končal v Trbovljah. Od leta 1960 do 1970 je bil zaposlen v Zasavskih premogovnikih, od 1970 ...  <<Več>>
Hladin, Viktor - Kulturni delavec, glasbenik
01. 7. 1914 — 13. 9. 1987

Obiskoval je OŠ v Velenju (v konjušnici) in leta 1932 vajensko obrtno šolo v Velenju (izučen za ključavničarja). Od 1932 bil zaposlen v Toplotni...  <<Več>>
Horvat, Goran - Slikar, kulturni delavec
24. 1. 1955

Po končani OŠ v Mozirju in Srednji strojni šoli v Celju je diplomiral na Strojni fakulteti v Ljubljani. V letih 1980−1982 je bil zaposlen v Smeltu v...  <<Več>>
Hrovat, Rudi - Direktor, kulturni delavec
09. 12. 1919 — 26. 1. 1981

Po OŠ v Žalcu je končal realko v Celju. Od leta 1963 do upokojitve 1976 je bil zaposlen v Kulturnem domu Velenje. Bil je direktor Kulturnega doma, igralec in režiser...  <<Več>>
Hudomal, Franc - Kulturni delavec, literat, pedagog
19. 1. 1927

Osnovno šolo je obiskoval v Blagovici, po osvoboditvi pa nižjo gimnazijo v Domžalah. Nato se je izobraževal na TSŠ - rudarskem oddelku v Ljubljani, v letu...  <<Več>>
Jelen, Marija - Agronomka, kulturna delavka
01. 6. 1946

Obiskovala je OŠ v Šentilju in OŠ v Velenju. Po končani gimnaziji v Celju je diplomirala na 1. stopnji agronomije na FNT. Po absolventskem stažu je...  <<Več>>
Kačičnik, Franc - Veteran vojne za Slovenijo, tabornik, kulturni delavec
10. 10. 1942

Po OŠ Šmartno ob Paki je končal Kovinarsko šolo na Ravnah na Koroškem ter ob delu Strojno tehnično šolo v Celju. V letih 1977−1998 je...  <<Več>>
Karlovčec, Senka - Pedagoginja, literatka, kulturna delavka
29. 6. 1963

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca v Velenju, Tehniški šolski center v Celju (smer kemija) v okviru SŠ za kemijo in metalurgijo Ljubljana ter...  <<Več>>
Klančnik, Jože - Kulturni delavec, literat, gledališki ustvarjalec, novinar, založnik
03. 11. 1931 — 24. 5. 2013

OŠ je obiskoval v Šoštanju, gimnazijo v Celju in Mariboru, na FF v Ljubljani pa diplomiral iz svetovne književnosti in literarne teorije. V letu 1953/1954...  <<Več>>
Kliner, Marta - Kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
12. 4. 1932

Osnovno šolo je končala v Šmartnemo ob Paki, srednjo kmetijsko pa v Rakičanu. Prva zaposlitev je bila v podjetju Oljka, nato je bila do upokojitve zaposlena v...  <<Več>>
Kmecl, Boža - Pedagoginja, kulturna delavka, gledališka ustvarjalka
07. 7. 1907 — 04. 6. 1959

  Kot osnovnošolska učiteljica je službovala na Slivnici, na Dobovcu, v Podkumu (Zagorju ob Savi), v Radečah, po II. svet. vojni pa v Loki pri Zidanem Mostu...  <<Več>>
Kolar, Jožef - Igralec, kulturni delavec
05. 7. 1934

Zaradi nenehnih selitev je obiskoval devet osnovnih šol, končal poklicno kovinarsko šolo v Štorah ter ob delu zaključil strojno delovodsko šolo na...  <<Več>>
Koren Božiček, Milena - Magistra znanosti, muzealka, kulturna delavka
01. 4. 1957

Osnovno šolo je končala v Velenju. V otroštvu se je aktivno ukvarjala s kotalkanjem. Gimnazijo je končala v Velenju. 1981 je diplomirala iz umetnostne zgodovine...  <<Več>>
Koritzky, Lucijan - Kulturni delavec, uradnik


V letih od 1924 do 1941 je uspešno vodil šoštanjsko podružnico Celjske posojilnice. Bil je vnet planinec in kulturni delavec. 1928−1934 je...  <<Več>>
Korun, Borut - Kulturni delavec, literat, publicist, svetovni popotnik, politik
02. 7. 1946

Vnuk glasbenika in skladatelja F. K. Koželjskega je osnovno šolo in gimnazijo končal v Celju, v Ljubljani doštudiral stomatologijo. Od 1993 je zaposlen v ZD...  <<Več>>
Kovač, Kristina - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 6. 1953

Obiskovala je OŠ Šmartno ob Paki in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Gimnazijo Velenje in PA Ljubljana. Po enoletnem delu v Vrtcu Prule Ljubljana je 10...  <<Več>>
Kurnik, Majda - Slikarka, kulturna delavka
02. 8. 1920 — 28. 5. 1967

1941 je končala  učiteljišče v Ljubljani in se zaposlila v Pertoči. Še istega leta je bila njena družina izseljena v Srbijo in ona jim je sledila. V...  <<Več>>
Laznik, Edvard - Kulturni delavec, družbenopolitični delavec, udeleženec NOB
— 16. 9. 1968

Takoj po končani OŠ se je zaposlil v rudniku Zabukovica. Od julija 1944 je bil udeleženec NOB, po osvoboditvi pa se je zaposlil kot rudar v Libojah, Kočevju in...  <<Več>>
Lukman, Ivan - Pedagog, kulturni delavec
25. 12. 1876 — 15. 9. 1937

Gimnazijo je obiskoval v Celju, nato učiteljišče v Mariboru, kjer je leta 1899 maturiral. Učiteljsko službo je začel v Šoštanju, kjer je služboval do...  <<Več>>
Matić, Tomislav - Športnik, kulturni delavec, kulturni menedžer, filmski ustvarjalec
28. 12. 1966

Po končani OŠ Antona Aškerca Velenje je končal srednjo gradbeno šolo v Celju. Med 1986−1988 je bil zaposlen na RLV Velenje, 1992−1996 v...  <<Več>>
Mavec Krenker, Nina - Plesalka, kulturna delavka
06. 3. 1968

Obiskovala je OŠ Gustava Šililha in na CSŠ končala Srednjo elektro, kovinarsko in računalniško šolo - smer računalništvo....  <<Več>>
Napotnik, Janez - Kulturni delavec
09. 10. 1956

Obiskoval je OŠ Bibe Roecka v Šoštanju in končal RŠC, smer elektrotehnika. Od leta 1976 do upokojitve 1996 je bil  zaposlen v Gorenju. Leta...  <<Več>>
Nezirović, Slobodan - Literat, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 10. 1974

Končal je Srednjo rudarsko šolo v Velenju. Zaposlil se je kot rudar v Premogovniku Velenje. Je ustanovitelj in predsednik romskega društva Romano vozo, član...  <<Več>>
Pangeršič, Stanislava - Podjetnica, direktorica, kulturna delavka
26. 1. 1951

V Beogradu je diplomirala na Filološki fakulteti. V letih 1977–1981 je predavala književnost in srbohrvaščino v srednjih in osnovnih šolah v...  <<Več>>
Podlesnik, Maks - Udeleženec NOB, družbenopolitični delavec, kulturni delavec
10. 5. 1925 — 04. 7. 1996

Diplomiral je na višji upravni šoli v Ljubljani. Bil je načelnik za socialno politiko na Okrajnem ljudskem odboru v Šoštanju in Mozirju, načelnik...  <<Več>>
Ropotar, Franc - Župan, kulturni delavec, družbenopolitični delavec
23. 5. 1817 — 10. 8. 1895

Poleti leta 1848 je bil izvoljen v prvi štajerski provizorni deželni zbor v Gradcu. Izvoljen je bil kot eden izmed dveh namestnikov poslancev celjske kmečke občine....  <<Več>>
Sevšek, Ivan - Kulturni delavec
26. 10. 1949

Osnovno šolo je obiskoval v Vojniku, srednjo tehnično v Trbovljah, diplomiral pa na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani, smer industrijska elektrotehnika. V...  <<Več>>
Steblovnik, Martin - Kulturni delavec
01. 11. 1918 — 03. 8. 1990

Obiskoval je OŠ Šmartno ob Paki, gimnazijo v Celju ter končal učiteljišče v Mariboru. Zaposlen je bil kot računovodja v podjetju Vino Šmartno ob...  <<Več>>
Stropnik, Ivo - Literat, kulturni delavec
03. 8. 1966

Otroštvo in mladost v Ravnah pri Šoštanju, OŠ obiskoval v Šoštanju, srednjo rudarsko tehnično šolo končal v Velenju in na FF...  <<Več>>
Stropnik, Maša - Kulturna delavka, pedagoginja, družbenopolitična delavka
10. 11. 1978

Obiskovala je OŠ Karla Destovnika Kajuha in Srednjo zdravstveno šolo Celje ter nato diplomirala na PF UM. Od leta 2003 je učiteljica razrednega pouka na...  <<Več>>
Stropnik Šonc, Urška - Ilustratorka, kulturna delavka
13. 1. 1973

Končala je gimnazijo (naravoslovno-matematična smer) v Velenju in diplomirala iz likovnih umetnosti (knjižna ilustracija) na PF v Mariboru. Od leta 1998 dela kot samostojna...  <<Več>>
Šalej, Matjaž - Kulturni delavec, literat
08. 9. 1965

Obiskoval je OŠ MPT in Gimnazijo Velenje. Diplomiral iz geografije in sociologije kulture na FF UL. V letih 1995−2007 je bil zaposlen na ERICu Velenje. Leta 2007...  <<Več>>
Šmajs, Iztok - Slikar, kulturni delavec, literat, fotograf, pedagog
22. 7. 1953

V Velenju je obiskoval OŠ MPT in gimnazijo in v letih 1973-1977 Pedagoško akademijo v Ljubljani. Šolal se je tudi v tujini, med drugim na mednarodni...  <<Več>>
Špegel, Stanislav - Kulturni delavec, glasbenik, novinar, gledališki ustvarjalec, dirigent, umetnik
16. 12. 1964

Obiskoval je OŠ Antona Aškerca, končal srednjo šolo za elektrotehniko na RŠC Velenje in nato diplomiral na prvi stopnji FE UL. V letih...  <<Več>>
Šuligoj, Anica - Pedagoginja, kulturna delavka, družbenopolitična delavka
19. 7. 1927

Po končanem učiteljišču v Ljubljani je bila leta 1948 tri mesece učiteljica na OŠ Velika Nedelja, 1948−1949 na OŠ Primskovo - Kranj,...  <<Več>>
Trampuš, Jure - Novinar, kulturni delavec
30. 3. 1973

Obiskoval je OŠ Gustava Šiliha Velenje in gimnazijo na ŠC Velenje (naravoslovno-matematična smer). Na FDV UL je diplomiral  iz novinarstva in...  <<Več>>
Trampuš , Marta - Pedagoginja, kulturna delavka
24. 7. 1912 — 01. 10. 2003

OŠ in obrtno šolo je obiskovala v Velenju in se izučila za šiviljo. Po 2. svet. vojni je opravila izpite za učiteljico. V letih 1969−1986 je...  <<Več>>
Trampuš, Neva - Kulturna delavka
05. 5. 1942

Osnovno šolo in nižjo gimnazijo je obiskovala v Sežani, srednjo glasbeno šolo v Ljubljani in končala študij francoščine in italijanščine...  <<Več>>
Vidmar, Tatjana - Kulturna delavka
12. 2. 1970

Obiskovala osnovno šolo Antona Aškerca Velenje in leta 1989 zaključila gimnazijo v Velenju. Študij je nadaljevala in na FF v Ljubljani, smer umetnostna...  <<Več>>
Volk, Jakob - Obrtnik, kulturni delavec, gasilec


Na prehodu v 20. stoletje je bil krojaški mojster in lastnik večjega obrata kemične pralnice in barvarne ter predsednik obrtne zadruge okraja Šoštanj....  <<Več>>
Vrbič, Vlado - Kulturni delavec, direktor, publicist
11. 9. 1955

Obiskoval OŠ MPT in Gustava Šiliha v Velenju, Pedagoško gimnazijo v Celju (1970−1972) in Gimnazijo Velenje (1972−1974), diplomiral je iz...  <<Več>>
Vrenčur, Alojz - Geolog, družbenopolitični delavec, kulturni delavec, športnik
27. 4. 1957

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4...  <<Več>>
Žerjav, Marija - Kulturna delavka
25. 10. 1949

Osnovno šolo je obiskovala v Šmartnem ob Paki, srednjo ekonomsko šolo v Celju in diplomirala na Višji ekonomsko komercialni šolo na Univerzi...  <<Več>>
Žula, Stane - Ravnatelj, pedagog, direktor, kulturni delavec
05. 8. 1927

Po izobrazbi je bil učitelj. Leta 1959 je bil prvi upravnik ljudske univerze Črnomelj. Vodil je priprave in gradnjo OŠ Dragatuš in bil leta 1963 imenovan za...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti