Aplinc , Miran - Muzealec, zgodovinar, doktor znanosti
18. 5. 1963

Obiskoval je OŠ Bibe Röcka Šoštanj in PŠC Celje. Diplomiral je na PEF UM. V letih 1986/87 je učil na OŠ Veljka Vlahoviča,...  <<Več>>
Goričnik, Ivan - Zgodovinar, športni delavec
07. 2. 1942 — 13. 7. 2013

Obiskoval je OŠ v Šmartnem ob Paki in Žalcu v letih 1949−1958 ter v letih 1958−1963 I. gimnazijo v Celju. Študiral je zgodovino in etnologijo...  <<Več>>
Hribernik, Franc - Zgodovinar, ravnatelj, pedagog, kronist
— 21. 4. 1965

Franc Hribernik je bil rojen v Braslovčah, preživel mladost v Žalcu, končal učiteljišče v Mariboru in bil v času pred prvo svetovno vojno zaposlen po različnih...  <<Več>>
Hudales, Jože - Doktor znanosti, etnolog, zgodovinar, pedagog
07. 6. 1955

Osnovno šolo in gimnazijo je končal v Velenju in diplomiral leta 1979 na FF v Ljubljani, smer zgodovina in sociologija. Na oddelku za etnologijo FF je do leta 1979...  <<Več>>
Jug, Jurij - Doktor znanosti, zgodovinar, pedagog
14. 7. 1933 — 17. 2. 2022

Mladost je preživel v Celju, kjer je 1953 opravil gimnazijsko maturo, nato je na filozofski fakulteti univerze v Zagrebu študiral zgodovino in 1960 diplomiral. Po...  <<Več>>
Kljajič, Damijan - Zgodovinar, muzealec
02. 2. 1959

Po OŠ Gustava Šiliha Velenje je končal Pedagoško gimnazijo v Celju. Leta 1986 je diplomiral na PA Univerze v Mariboru, smer zgodovina in geografija, 1992...  <<Več>>
Lukanc, Maja - Zgodovinarka, doktorica znanosti
23. 10. 1988

Obiskovala je OŠ Antona Aškerca, maturirala na Splošni gimnaziji Velenje. Na Oddelku za zgodovino FF UL je 2015 diplomirala in 2020 zagovarjala doktorsko...  <<Več>>
Vidmar Čeru, David - Zgodovinar, jezikoslovec, knjižničar
27. 3. 1997

Obiskoval je OŠ Karla Destovnika Kajuha Šoštanj. Po maturi na Gimnaziji Velenje je diplomiral in magistriral iz študija zgodovine ter nemcistike...  <<Več>>
Ževart, Milan - Doktor znanosti, zgodovinar, udeleženec NOB
16. 4. 1927 — 24. 9. 2006

Rodil se je leta 1927 v Podkraju pri Velenju v rudarsko-kmečki družini. Osnovno šolo je obiskoval v Velenju, nato pa do začetka vojne končal še tri razrede...  <<Več>>
Nastavitve zasebnosti