Dobrodošli

na spletni strani Šaleškega biografskega leksikona!

Na območju Šaleške doline (občine Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki) je mnogo ljudi, ki so pomembno vplivali ali še vedno pomembneje vplivajo na podobo in razvoj svojega okolja. Ti ljudje si zaslužijo, da so trajno zapisani v zgodovinski spomin Šaleške doline. Zbirka imen v leksikonu ni in nikoli ne bo dokončna, ampak se bo ves čas dopolnjevala.

Za Šaleški biografski leksikon skrbi Knjižnica Velenje s svojimi zunanjimi sodelavci.


Sodelujte!

Spoštovane obiskovalke in obiskovalci naše spletne strani! Šaleški biografski leksikon je živa tvorba, zato se nenehno spreminja. Podatke pri geslih lahko spremenimo praktično vsak trenutek. Zato vas vabimo, da nas obvestite o morebitnih napakah ali spremembah pri geslih, da jih bomo lahko sproti posodabljali. Pokličite nas na telefon 03 898 25 568 (Andreja Ažber), ali pišite na naslov Knjižnica Velenje (za ŠBL), Šaleška cesta 21, 3320 Velenje, ali pa kar na elektronski naslov leksikon@vel.sik.si Na iste naslove nam lahko posredujete tudi predloge za vpis novih oseb.

Uredništvo

Pogoji uporabe


 • Rojeni ta teden

 • de la Fontaine grof d´Harnoncourt-Unverzagt, Maximilian Viktor - Plemič
  23. 4. 1820 — 27. 2. 1867

  Starejši brat grofa Huberta Heinricha de la Fontaine d'Harnoncourt-Unverzagta, v obdobju 1851−1858 lastnika Velenjskega...  <<Več>>
 • Resman, Ivan - Literat, prevajalec
  23. 4. 1848 — 05. 1. 1905

  V letih 1861−1968 je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, šest let je bil gojenec Alojzijevišča. Kot gimnazijec je...  <<Več>>
 • Melanšek, Jože - Pedagog, družbenopolitični delavec, direktor
  24. 4. 1932

  Obiskoval je OŠ v Velenju, nižjo gimnazijo v Šoštanju in višjo gimnazijo v Celju. Nato je končal...  <<Več>>
 • Rotovnik, Jurij - Rudar
  25. 4. 1937 — 08. 1. 1996

  V Slovenj Gradcu je končal pet razredov OŠ in se izšolal za kvalificiranega kopača. Kasneje je opravil še izpit...  <<Več>>
 • Jamnikar, Stane - Planinski vodnik, udeleženec NOB
  26. 4. 1927 — 23. 2. 2005

  Obiskoval je OŠ Šentilj, Rudarsko šolo v Velenju in Vojaško oficirsko šolo v Beogradu. Bil je borec...  <<Več>>
 • Mavec, Dragica – Karolina - Pedagoginja, plesalka
  26. 4. 1942

  OŠ je končala v Zagorju ob Savi in Toplicah, v Ljubljani pa vzgojiteljsko šolo. Obiskovala je ure izraznega plesa pri...  <<Več>>
 • Žerdoner, Franc - Glasbenik
  26. 4. 1949

  Po končani srednji poklicni šoli za telefonista v CSS v Škofji Loki je bil v letih 1965–1969 zaposlen v...  <<Več>>
 • Adamovich de Csepin, Karel II. pl. - Politik, plemič
  27. 4. 1865 — 15. 11. 1940

  Najstarejši sin Karla I. pl. Adamovicha de Csepina in njegove žene Biance, roj. grofice Wickenburg. Vodenje posesti...  <<Več>>
 • Kugonič, Anton - Kinolog, družbenopolitični delavec
  27. 4. 1938

  OŠ je obiskoval v Topolšici, nižjo gimnazijo pa v Šoštanju. Na industrijski kovinarski šoli pri TAM...  <<Več>>
 • Polak, Alojz - Obrtnik, športni delavec
  27. 4. 1945

  Osnovno šolo je končal v Šmartnem ob Paki.  V letih 1971−2002 je bil samostojni obrtnik (Kemična čistilnica...  <<Več>>
 • Valenčak, Vlado - Udeleženec NOB, slikar, publicist, politik
  27. 4. 1920

  OŠ je končal v Velenju, maturiral na trgovski akademiji v Mariboru in obiskoval ekonomsko visoko šolo v Beogradu, ki jo...  <<Več>>
 • Vrenčur, Alojz - Geolog, družbenopolitični delavec, kulturni delavec, športnik
  27. 4. 1957

  Normal 0 21 false false false...  <<Več>>
 • Zavolovšek, Alojz - Slikar, pedagog
  27. 4. 1928 — 29. 6. 2017

  Leta 1942 je v Radmirju končal ljudsko šolo in začel obiskovati Kmetijsko šolo. 1947 je končal tečaj za poslovodjo in...  <<Več>>
 • Fišer, Duška - Športnica
  28. 4. 1953

  Obiskovala je OŠ Gustava Šiliha Velenje in končala gimnazijo v Velenju. V letih 1973−1988 je bila zaposlena na LB...  <<Več>>
 • Kretič, Milan - Oskrbnik planinskih koč, družbenopolitični delavec
  28. 4. 1954

  Končal je osnovno šiolo Mihe Pintarja Toleda v Velenju. V letih 1969−1991 je bil zaposlen v Gorenju, od 1991 je oskrbnik...  <<Več>>
 • Jelen, Florjan - Sadjar
  29. 4. 1948

  Obiskoval je OŠ Šentilj in OŠ Gustava Šiliha v Velenju, Vrtnarsko-sadjarsko šolo v Svečini in...  <<Več>>
 • Pečnik, Slavica - Pedagoginja, gledališka ustvarjalka
  29. 4. 1947

  OŠ je obiskovala v Mozirju, gimnazijo pa v Celju. Na FF v Ljubljani je končala študij slovenskega in nemškega...  <<Več>>

Nastavitve zasebnosti